A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunevåpen fra Porsanger, Nordkapp, Gamvik og Lebesby

Ny stilling

LEDIG STILLING - Prosjektleder for kommunesamarbeid i Midt-Finnmark

Vil du være med å jobbe for bedre kommunale tjenester i Midt - Finnmark?

Kommunevåpen fra Porsanger, Nordkapp, Gamvik og Lebesby

Om stillingen

Nordkapp, Porsanger, Gamvik og Lebesby kommune har inngått samarbeid i et toårig prosjekt som skal kartlegge muligheter for etablering av vertskommunesamarbeid innenfor utvalgte spesialiserte kommunale tjenesteområder. Prosjektet skal også utvikle økonomiske modeller for oppgjør mellom kommunene. Det tas høyde for at interesserte randkommuner kan kobles på samarbeidet i løpet av prosjektperioden.

For å lede arbeidet søker vi etter en prosjektleder i 100% stilling i et engasjement, foreløpig ut 2020. Stillingen er finansiert via Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Vi søker en person med relevant erfaring og kompetanse, og vilje til å lede i prosjektet innenfor definerte rammer.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Koordinere og samordne prosjektarbeidet
 • Saksbehandling og rådgivning
 • Utarbeide ny prosjektsøknad for 2020.
 • Arbeidsoppgavene er ikke ferdig definert og vil endre seg igjennom prosjektperioden.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdannelse
 • Erfaring fra eller kjennskap til prosjektarbeid
 • God organisatorisk innsikt og forståelse.
 • God kunnskap om kommunale tjenesteområder og sammenhenger
 • Forståelse for politiske prosesser
 • Fleksibilitet og kreativitet
 • Ferdigheter og kunnskap om digitale verktøy og arbeidsprosesser.
 • Evne til selvledelse
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Forutsigbar, strukturert og analytisk
 • Samarbeidsorientert

Vi tilbyr

Arbeidssted og lønn etter nærmere avtale.

Spørsmål om stillingen

For nærmere informasjon om stillingen og prosjektet kan rådmann Bente Larssen i Porsanger kommune kontaktes på telefon 95124912 eller e-post bente.larssen@porsanger.kommune.no