A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Mammografiprogrammet

Mammografibussen er i Porsanger

Mammografibussen er i Porsanger i perioden 7.- 17.10.19, og vil i perioden stå utenfor hovedinngang til sykeavdelingen ved Porsanger helsetun.

Som en del av det nasjonale Mammografiprogrammet, inviteres alle kvinner mellom 50 og 69 år hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner, og Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.  

Invitasjon om oppmøtetid og sted er sendt alle kvinner i målgruppen i digital post.

Porsanger kommune oppfordrer alle inviterte kvinner til å møte til oppsatt time, og eventuelt ta kontakt med programmet for å endre time dersom opprinnelig tidspunkt ikke passer. Kontaktinformasjon finner du i din innkalling.