A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Manglende brøyting

Vei
2020-02-05 09:54 (#63114)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Kirkeveien 1

Kart

Veldig ofte ikke brøytet på Kirkeveien før skoletid. Gjelder bla mandag og onsdag denne uka. Dette skaper farlige situasjoner for syklister og gående som må delvis midt ut i veibanen for å komme forbi. For syklister er det ikke mulig å sykle lengre strekning hvor det er mye snø(som det ofte er i veikantene) Kirkeveien er viktig skolevei.

På Kirkeveien er det satt opp fartshumper, men pga dårlig brøyting fungerer disse ikke vinterstid. Dette fører til at en del bilister har for høy hastighet.

Veien er svært smal nå med alt nedbøren, i tillegg til at det legges opp snø på veiskulderen fra noen boliger.
Ny gangsti mot E6 brøytes ikke.

Kommentar fra kommunen:

Beklager sent svar, men er utbedret.