A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Meldeskjema for skolemiljø

Nå kan du bruke meldeknappen for å melde direkte til rektor

Meld fra om skolemiljø

Som elev eller foresatt kan du melde direkte til skolen dersom du som elev eller barnet ditt harMeld fra!

opplevd eller opplever mobbing eller krenkende hendelser på skolen.

Bruk meldeknappen her, eller finn den aktuelle skolen, der kan du også trykke på meldeknappen.

 

 

 

 

Ved å bruke meldeknappen, vil du komme til et enkelt skjema du fyller ut. Du må bekrefte med en engangskode du får ved SMS før du kan sende det inn. Rektor får umiddelbart melding, og kan straks sette i gang sitt arbeid.

Tips en venn Skriv ut