A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Porsanger kommunes logo med respråklig tekst

Midlertidige endringer i Porsanger kommunes administrative ledelse

Fra og med 1. november 2017 og inntil 1.5.2018 vil assisterende rådmann/økonomisjef Helge Nicolaisen lede avdeling for kommunalteknikk og beredskap. Dette gjøres i sammenheng med at Victor Gamst slutter i stillingen som leder for denne avdelingen 31. oktober 2017.

I samme periode konstitueres Linn Carina Utsi som økonomisjef. Linn Carina Utsi har jobbet som økonomikonsulent på plan og økonomiavdelingen siden april 2014. Utsi har bachelor i økonomi og administrasjon og videreutdanner seg nå til siviløkonom.