A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Forsvaret-stridsvogn

Militærøvelse Joint Viking

Militærøvelsen Joint Viking foregå i perioden 6. - 15. mars, i et område som strekker seg fra Lakselv-Karasjok-Alta og til Kautokeino. 

Joint Viking 2017 er en nasjonal øvelse hvor hovedmålene er å øve på krisehåndtering og forsvar av Norge.
Sideinnhold

Øvelsen har til hensikt å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging og forflytning over lengre avstander. I tillegg vil det bli øvd på å bedre informasjonsflyten mellom avdelingene, nivåene og forsvarsgrenene.

For at Forsvaret skal løse sine oppdrag på best mulig måte, er det viktig å trene i naturlige og utfordrende omgivelser innenfor en fellesoperativ ramme hvor samtlige forsvarsgrenene deltar (Klikk her for faktaboks). Det er samtidig viktig at Forsvaret blir kjent med alle områder hvor folk bor og jobber i vårt langstrakte land. I 2013 trente vi i Hordaland, i 2014 trente vi i Troms, i 2015 trente vi Finnmark, 2016 var vi i Trøndelag, og nå er vi tilbake i Finnmark.

I 2017 vil øvelse Joint Viking foregå 6. - 15. mars, i et område som strekker seg fra Alta–Lakselv–Karasjok og til Kautokeino. Aktiviteten vil hovedsakelig foregå langs kysten. Militære styrker vil synes i området både før og etter øvelsesperioden, i forbindelse med forberedelser og avslutning.

Finnmark har krevende topografiske og klimatiske forhold, i tillegg til store avstander. Dette gir Forsvaret god mulighet til å trene på logistisk understøtting av avdelingene.

Det er av stor betydning at Forsvaret får trent sammen med allierte samarbeidspartnere. Derfor har Forsvaret invitert britiske og amerikanske styrker til å delta på vinterøvelsen i 2017. Omtrent 700 soldater fra United States Marine Corps, United States Army og britiske Royal Marines vil delta på øvelsen. De britiske og amerikanske deltakerne vil trene i Norge i forkant av øvelsen, slik at de er best mulig forberedt på å øve i et kaldtværsklima. De utenlandske avdelingene vil bli integrert i de norske avdelingene under øvelsen.

8 000 soldater deltar på øvelsen. Tallet inkluderer alle som deltar på øvelsen, også de som deltar fra andre steder enn i Finnmark. For eksempel inkluderer det personell som koordinerer øvelsen fra Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø og personell som klargjør flyene som skal være med på øvelsen.

Les mer om øvelsen her

Tips en venn Skriv ut