A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Folkemøte arealstrategi for hytteområder

Møte med hytteforeninger vedrørende kommuneplanens arealdel

Øystein Willersrud ved Utviklingsavdelingen gjennomførte møte onsdag 25. april med engasjerte hytteforeninger i Porsanger. 

Øystein informerte hytteforeningene om statusen vedrørende kommunplanarbeidet. Han fortalte også hvilke muligheter som finnes for å endre gjeldende regler. Hytteforeningene kom med sine innspill under møtet og ønsker for sine hyttefelt fremover. Hytteforeningene fikk også orientering om dagens situasjon og de foreløpige vurderingene som er gjort. Det ble drøftet muligheter for:

  • Utvidelser og fortettning av hyttefeltene. 
  • Nye regler for utnyttelse av eiendommene
  • Prinsipper for veiatkomst
  • Prinsipper for vann og avløp i feltene.

Dette er noen av temaene som ble drøftet og Porsanger kommune opplever stor engasjement og administrasjonen jobber med et forslag som skal ferdigstilles høsten 2018. 

Utviklingsavdelingen vil sende informasjon til hytteforeningene og det vil gis muligheter for videre innspill.

Tips en venn Skriv ut