A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Nå er det dags for sjekk av hodelus

Hodelus

Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager. Helgen 28. - 30. august er den halvårlige nasjonale lusesjekken.  

Helgen 28. - 30. august er den halvårlige nasjonale lusesjekken.  

Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det er anslagsvis 1–2 prosent av alle barn i Norge som til enhver tid har lus. Helsesykepleier i Porsanger har sendt ut en oppfordring til alle skoler og barnehager om å være med å spre denne kampanjen til alle foreldre.

Det er Folkehelseinstituttet som oppfordrer alle foreldre til å finne frem kammen og sjekke sine barn denne helgen. Dersom alle sjekker og behandler seg for lus på samme tidspunkt, vil det bidra til å redusere hodelusbestanden over tid.

Det optimale er å gjennomføre lusesjekk med lusekam minimum én gang i måneden, i og med at det minimerer risikoen for å smitte andre når lusa blir oppdaget tidlig.Dersom man oppdager hodelus, bør behandlingen starte med det samme. Foreldre eller foresatte som oppdager lus, bør varsle skolen eller barnehagen. Også foreldre til de nærmeste vennene av barnet bør få beskjed, slik at også deres barn kan bli sjekket og eventuelt behandlet for lus.

Du kan lese mer både om hodelus og kampanjen på Folkehelseinstituttets nettsider