I regjeringens strategiplan Omsorg 2020 er styrking av ledelseskompetanse et satsningsområde.

Som en del av oppfølgingen av avtalen mellom regjeringen og KS om kvalitetsutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, er det utviklet en ny lederopplæring direkte rettet mot ledere i helse- og omsorgstjenestene i kommuner og fylkeskommuner.

Det er BI campus Bergen som etter bestilling fra helsedirektoratet administrerer utdanningen i nord-Norge der Lakselv og Tromsø er valgt som studiesteder.

Det er første gang utdanningen, som vil ha 54 studieplasser, gjennomføres i nord-Norge. Porsanger kommune vil være lokal koordinator for arrangør i forbindelse med samlingene i Lakselv.

Mer informasjon om utdanningen finner du på nettsidene til Fylkesmannen i Finnmark og BI