A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Lekebamse, teddy

Søknadsfrist 13.12.19

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av rundt 310 millioner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom 
Offentlig  instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen via søknadsportal på Bufdir sin hjemmeside. Eksemplvis vil dette  gjelde lokale ledd av kor, korps og frivillige organisasjoner og idrettslag. Den enkelte kommune skal rangere søknader tilknyttet kommunen.  Sentralledd i organisasjoner kan søke Bufdir direkte.   

Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Bufdirs  nettside for tilskuddsordningen; 

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_for_a_inkludering_av_barn_og_unge_utlysning_for_2020/

Ordningens kontaktperson i Porsanger kommune er leder for forebyggende tjenester Solveig Skarhol, mobil 922 73 314 og e-post solveig.skarhol@porsanger.kommune.no