Publisert 25. nov. 2020 kl. 16:44

Pressemelding 25. november - en ny bekreftet smittet av covid-19

Les mer ...
Sist oppdatert 23. okt. 2020 kl. 14:55

Om testing for korona/Covid-19 i Porsanger

Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing for Covid-19. 

Les mer ...
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunen informerer

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2021

Les mer om tilskuddsordningen i denne artikkelen

I forslaget til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til tilskuddsordningen. Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. 

Søknadsfrist: 4. desember 2020. 
Saksbehandlingstid: Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres i januar 2021. 
Rapporteringsfrist: 1. april 2022.

Hvem kan søke: 

  • Tilskudd under regelverkets 1 a): Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.

  • Tilskudd under regelverkets 1 b): Kommuner (inkludert 8 utvalgte bydeler i Oslo), frivillige organisasjoner og private aktører.

  • Tilskudd under regelverkets 1 c): Kommuner (inkludert 8 utvalgte bydeler i Oslo).

  • Se regelverkets punkt 2 "Hvem kan søke" for mer informasjon. 

  • Alle søkerorganisasjoner må har organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

Informasjon til alle søkere

Her finner dere årets utlysning. Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen nøye. 

Søknadsskjemaene finner dere i Bufdirs søknadsportal

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

Endringer i regelverket for tilskuddsåret 2021

  • For frivillige organisasjoner som søker om tilskudd direkte til Bufdir under regelverkets punkt 1a), må tiltaket omfatte deltakere i målgruppen fra minst fem kommuner (tidligere var kravet tre kommuner).
  • Nye tiltakstyper i 2021 - Det er mulig å søke om tilskudd til to nye tiltakstyper:

1) utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer og

2) koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, med mål om økt aktivitet for målgruppen.

Se mer informasjon om de nye tiltakstypene i regelverkets punkt 1 b) og c). For informasjon om hvem som kan søke om tilskudd til de nye typene tiltak, se regelverkets punkt 2 c) og d).