A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Unge og eldre hender

Natt-tjeneste etablert i hjemmesykepleiens utetjeneste

Etter vedtak i Porsanger kommunestyre er det nå etablert natt-tjeneste i hjemmesykepleiens utetjeneste.

Det er nå etablert natt-tjeneste i hjemmesykepleiens utetjeneste, og det åpnes for søknader om bistand i tidsrommet kl. 23.00 - 06.00. Ordinære kriterier etter helse- og omsorgslovgivningen gjelder også for behandling av søknader om tjenester om natten. Et prinsipp som vil legges til grunn i saksbehandlingen er at det søkes om bistand som ikke kan legges til andre tider av døgnet.

Det er imidlertid geografiske begrensninger i tilbudet samt begrensninger i hvilken hjelp som kan tilbys på denne tiden av døgnet.

Den geografiske begrensningen er med utgangspunkt i utfartsveier fra Lakselv sentrum satt som følger:
- Lakselv bru/ Gallokka
- Časkil
- Revforsnes
- Klemetstad

Bistand som eksempelvis kan søkes mottat om natten er tilsyn ved sykdom som krever særskilt oppfølging, tilsyn ved påvist falltendens, toalettbesøk, tilsyn etter utskrivning fra helseinstitusjoner, hjelp til legging, stell av kateter og stomi.

Allerede innskrevne brukere i hjemmetjenesten kan også gjøre avtale om å kunne kontakte nattevakten på telefon ved behov.

Rene sykepleieroppgaver kan desverre ikke tilbys, og vil søkes lagt til andre deler av døgnet.

Tips en venn Skriv ut