A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
ark11a

Porsanger i utvikling KF

Niehkobargu?

Gávnna niehkobarggu Porsáŋggus. Dál leat máŋga rabas virggi ja juohkehačča miela mielde.


Porsanger i mitt hjerte... Foto: Eivind NorumUtmarkskonsulent Finnmarkseiendommen
; utmarksavdelingen har ansvaret for forvaltning og driften av de fornybare ressursene med 6 utmarksforvaltere som hver har ulike produktansvar; sjølaksefiske, innlandsfisk, anadrom fisk, skog, småvilt og storvilt. Les mer..


Organisasjonskonsulent Finnmark idrettskrets
, informasjons- og serviceoppgaver, samt forvaltning innen idrett. Les mer her..


Prosjektleder i Porsanger kommune;
  Prosjektlederens hovedoppgave vil være å legge til rette for gode samhandlingsløsninger mellom kommunene og Helse Finnmark, slik at tilbudene kan gis nærmest mulig der folk bor. Les mer om stillingen her.

Statens vegvesen, region nord har behov for master-/sivilingeniører og ingeniører innen flere fag- og arbeidsområder, blant annet innen veiplanlegging, landmåling, landskapsarkitektur, byggeledelse m.m. Les mer her.  

Prosjektleder for aktive ungdomsråd i Finnmark; Kan ungdom bidra til utvikling på stedet der de bor? Stemmer påstanden om at ungdom en ressurs for framtiden? Vi vil finne ut av dette. Derfor er vi er på jakt etter en djerv og dristig person som skal lede et unikt prosjekt i Finnmark! Les mer her..

Lufthavnbetjent Banak Lufthavn, 2 vikariater; jobben innebærer plass-, brann- og redningstjeneste, samt arbeidsoppgaver knyttet til generell drift av lufthavnen. Les mer her..

Politiførstebetjent ved Reinpolitiet; jobben innebærer å fungere som patruljeleder, samt forebygge, kontrollere og håndheve lover, regler og forskrifter for reindriftsnæringen og allmenhetens bruk av naturen. Les mer her..

Økonomimedarbeider XL Bygg; 
kontakt Jann Hoff for mer informasjon om stillingen.

Tilkallingsvikarer i barnehageneLes mer her.

Støttekontakter til barn og unge; Les mer her.
 
Les mer om stillingene på hjemmesiden til NAV.
Les mer om stillinger i Finnmark i Finnmark dagblad

Tips en venn Skriv ut