A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
dinutvei.no

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

Regjeringen har i samarbeid med interesseorganisasjoner etablert en ny nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt, som har oversikt over hjelpetilbud, fagstoff, informasjon og anonym spørsmål og svar-tjeneste.

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep, også de som utøver den.

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud der man er og i landet for øvrig. På nettportalen finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Nettportalen gir en oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, til pårørende og bekymrede, men også til dem som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging , Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Porsanger kommune har også et lokalt samarbeid med Karasjok kommune om krisesentertilbud. Samisk krise- og incestsenter har et døgnåpent og anonymt tilbud til både kvinner og menn, og tilbyr både opphold og samtaler på telefon. De har følgende kontaktinformasjon:
Telefon: 78 46 70 88
E-post: krisesenteret@karasjok.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut