Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Les mer på nettside til Direktoratet for byggkvalitet  www.dibk.no