Sist oppdatert 6. jan. 2021 kl. 15:15

Om testing for korona/Covid-19 i Porsanger

Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing for Covid-19. 

Les mer ...
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunen informerer

Nye koronatiltak - 04. januar 2021

Regjeringen presenterte søndag 3. januar en rekke nasjonale tiltak for å få tilbake kontrollen på smittespredningen av koronaviruset. Tiltakene vil i først omgang gjelde i 14 dager fra og med 4. januar

Informasjon til innbyggerne

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksetter regjeringen forsterkede nasjonale smitteverntiltak i to uker, fra 4. til 18. januar. Porsanger kommune følger opp anbefalingene.

Innbyggerne bes om å ta ekstra hensyn og følge de nasjonale råd og anbefalinger som blir gitt. Dette innebærer så lite sosial omgang med andre utenfor egen husstand som mulig, ta nødvendig hensyn for unngå smitte, og å ha lav terskel for å la seg teste dersom man har covid-19 lignende symptomer.

De nye nasjonale anbefalingene og reglene finner du her

Barneskolene

Barneskolene fortsetter på gult nivå.
Dette vurderes fortløpende, opp mot smittesituasjonen i Porsanger.

Ungdomskolene og videregåendeskole

Det innføres rødt nivå på ungdomsskolene fra mandag 4. januar til og med mandag 18. januar.
Dette er en nasjonal anbefaling.

Klikk her for å se hva rødt nivå innebærer.

Fritids- og treningsaktiviteter frarådes

All fritids- og treningsaktivitet frarådes til 18. januar i første omgang.

Kun utendørs aktivitet der det er mulig å opprettholde nødvendig avstand kan gjennomføres.