A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Nye kriterier fra FHI: Testing for koronavirus

Folkehelseinstituttet har i dag publisert oppdaterte kriterier for testing av koronavirus. 

Folkehelsetintituttet har i dag publisert oppdatererte kriterier for testing av mulig koronavirus.  Her er hovedtrekkene i deres kriterier:

Ved akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, er det, uavhengig av reisehistorikk, indikasjon for test for covid-19, av  

  • Pasienter med behov for innleggelse 
  • Pasienter/ beboere i helseinstitusjoner  
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*
  • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom** 
  • Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. *** 

* Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer  som har vart over 2 døgn.  

**Underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 

 ***Ved manglende kapasitet kan denne gruppen nedprioriteres. 

Andre personer med lettere akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. 

Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19

For mer informasjon om korona smitten, se på Folkehelseinstituttets nettsider