A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
beste med Porsanger

- valg av åpne plasser torsdag 21.november

Nye medlemmer til ungdomsrådet

Ungdomsrådet trenger nye medlemmer og gjennomfører valg iav åpne plasser førstkommende torsdag kl 18 på Centralen. Ønsker du å være med i ungdomsrådet? Her finner du informasjon om hva du bør gjøre. 

Velkommen til nytt år i ungdomsrådet!                                                           

I ungdomsrådet får du en unik mulighet til å påvirke din hverdag og hvordan ditt nærmiljø skal se ut, og du kan sikre at ungdommens meninger blir sett og hørt i saker som angår nettopp deg som ungdom. Gjennom ungdomsrådet gis barn og unge i Porsanger kommune ett direkte talerør inn til de som bestemmer. Ungdomsrådet skal stå for meninger som utrykkes av ungdom selv. Ungdomsrådet består av ungdom, velges av ungdom og formes av ungdom. 
 
Ungdomsrådet er en plass hvor dere kan si «dette her er viktig at dere ser på» eller «sånn her ønsker vi å ha det». Ungdomsrådet er en plass hvor dere selv kan løfte frem ungdomssaker og synspunkter som dere mener er viktig å ha fokus på i Porsanger.  

I tillegg til faste møter vil ungdomsrådet være en sosial arena der du som engasjert ungdom får møte andre ungdommer, ha personlig utvikling og lære deg om tale- og debatteknikker, hersketeknikker, møtekultur og hvordan du kan påvirke samfunnet du er en del av. Du behøver ikke å ha erfaring fra ungdomsarbeid eller politikk fra tidligere. Så lenge du er engasjert, har tid og lyst til å bidra til at ungdommers stemme blir hørt, håper vi du vil bli med!  

 Ungdomsrådet tar sikte på å møtes ca. 1 gang i måneden og vil ha både politiske møter og praktiske workshops. Som medlem av ungdomsrådet har du rett til fri fra skolen for å delta på møter. Du vil også motta en møtegodtgjørelse på 250,- per møte. Denne møtegodtgjørelsen fastsettes av kommunestyret. 

Du kan bli valgt på to måter, og alle ungdommene som bor i kommunen kan stille til valg og ha stemmerett når noen velges. Derfor velges ungdomsrådet i Porsanger både gjennom skolevalg og et åpent valgmøte. 

Skolevalget gjennomføres på og av skolene, og er avholdt ved begynnelsen av skoleåret. 
Det åpne valgmøtet gjennomføres av Porsanger kommune, nærmere informasjon kommer. 
 
Ønsker du å stille til valg under det åpne valgmøtet? 
 
Meld deg til agnete.hanssen@porsanger.kommune.no eller gjennom Ungdom i Fokus sin facebookside. 
 
Plassene fordeler seg slik: 
 
Lakselv ungdomsskole: 1 medlem og 1 varamedlem.   
Billefjord oppvekstsenter: 1 medlem og 1 varamedlem 
Børselv oppvekstsenter: 1 medlem og 1 varamedlem   
Lakselv videregående skole: 1 medlem og 2 varamedlemmer  
Åpne plasser ved åpent valgmøte: 3 medlemmer og 3 varamedlemmer 
 
De som kan stille til valg er ungdom fra 8. klasse til og med 18 år.