Les mer på nettside  www.dibk.no

 

Kartutskrift (for å utarbeide situasjonsplan) kan hentes fra:

http://gardskart.skogoglandskap.no/http://www.seeiendom.no/ eller bestilles sammen med naboliste

 

Naboliste: Porsanger kommune har avtale med infoland for utlevering av nabolister. Du kan bestille naboliste på www.infoland.no

 

Opplysninger om eiendom, bygninger og kommunale avgifter i forbindelse med taksering og salg av eiendommer (eiendomsmeglerpakke) bestilles og leveres elektronisk via www.infoland.no

 

 

Informasjon utarbeidet av Teknisk avdeling ved byggesaksbehandler.