A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kulturmark

Ođđa doallu ovdalis gilvojuvvon eatnamis

Hálidat go čábbudahttit gielddat ja háhkat eanet bargosajiid guovlluide?

Porsangers klima er ideelt for landbruk og beitedyr. En arktisk og frodig natur som en ønsker å holde i hevd gjennom landskapspleie og beiting. Ønsker du å være med å bidra til en vakrere kommune og flere arbeidsplasser i distriktet?

 
Porsanger kommune har igangsatt et prosjekt hvor ubenyttede jordbruksarealer skal kartlegges. Prosjektets målsetning er å opprette konkrete avtaler mellom jordeier og gårdsbruk i drift. Målet å få 400da tidligere dyrket jord i drift innen 2011. Bakgrunnen for prosjektet ligger i den kommunale tiltaksstrategien for spesielle miljøtiltak i jordbruket som blant annet har som mål å framme kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap.
 
Endringen i jordloven av 1.7.2009 er også en bakgrunn for prosjektet. Det er innført generell og varig drivplikt av all landbrukseiendom. Alle eiere av jordbruksareal plikter å holde jorda i hevd, uansett størrelse. Dette gjelder både fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. 
 
Prosjekt skal i første omgang konsentrere seg om vestsiden av Porsangerfjorden. Porsanger kommune oppfordrer likevel alle jordeiere til å gjøre seg kjent med mulighetene til utleie av sin landbruksjord.
 
Vurderer du å leie eller leie ut jord, kan du også ta kontakt med kommunens landbruksavdeling. Vi vil veilede deg gjennom hele eller deler av prosessen.   

 

Prosjektkoordinator
Alf Emil Paulsen
78460482
 
Ingrid Golten
78460484
 
Tips en venn Skriv ut