A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Snøskred i le områder

OBS! Ferdselsråd i forbindelse med snøskredvarsel for Finnmarkskysten 13.01-15-01.2020

Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper/snøscooter. Unngå alt skredterreng!

NVE melder om stor snøskredfare (faregrad 4) ved Finnmarkskysten. Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred!

Ferdelsråd for friluftsliv

Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder.

Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.

Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg.

Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

 

Generell info om faregrad 4 - stor snøskredfare:

•            Forekommer normalt noen få dager hver vinter og kan være en alvorlig situasjon

•            Noen svært store (størrelse 4) og flere store (størrelse 3) naturlig utløste skred forventes

•            Du bør unngå skredterreng

•            Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse

•            Noen skredutsatte veier ventes stengt og bebyggelse kan bli evakuert

•            Strømforsyning og kommunikasjon kan bli rammet

 

Se mer om faregrader HER.

 

Du kan finne oppdatert informasjon på Varsom.no eller ta kontakt med Porsanger kommune.