A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Næring, etablering, gratis videreutvikle bedriften

Ønsker du å starte egen bedrift

Porsanger kommune har avtale med Sápmi næringshage hvor du kan få gratis veiledning for oppstart av egen bedrift eller utvikle din eksisterende virksomhet. 

Som gründer eller eksisterende næringsaktør som ønsker ny etablering eller vidre utvikling av eksisterende bedrift har du mulighet til å bruke Sápmi næringshage. 

Næringshagen sier;

"En gründer eller bedrift hos oss har alltid vårt team på fem personer i ryggen, og et stort nettverk. Et nettverk som vokser og vokser. Vi ønsker å gi det beste av det beste til våre gründere og målbedrifter, og bidra til næringsutviklingen i våre vertskommuner". 

​Vi håper flere vil være med på veksten og ønsker å utvikle bedriften eller starte opp egen virksomhet. Ta kontakt allerede i dag med næringshagen.

Du når Svein på svein@sapminh.no