Porsanger kommune viser til adresseringsprosjektet der aller veier i kommunen skal få offentlige veinavn. Forslag til veinavn legges med dette ut på offentlig høring. Forslagene sendes også til stedsnavntjenestene/språkrådene (norsk, samisk og kvensk) for kontroll av skrivemåte.

Navnekomiteens arbeid:
Det har vært gjennomført fire folkemøter om adresseprosjektet. Møtene har vært gjennomført i Billefjord, Smørfjord, Børselv og Lakselv. Det var stor oppslutning rundt folkemøtene i Billefjord, Smørfjord og Børselv. Det har blitt skrevet om prosjektet i lokale aviser og det har vært annonsert både på kommunens hjemmeside og Facebookside. Frist for å komme med forslag til veinavn var 11. mai 2018. Kommunen har mottatt rundt 50 forslag på veinavn. Flere av forsalgene gjelder mange veier, noen gjelder bare enkelt vei. Flere har kommet med forslag til personnavn som bør knyttes til en vei. Det har kommet forslag om personnavn til spesifikke veier og personnavn på personer som man mener fortjener å få en vei oppkalt etter seg. Navnekomiteen ble enig om å ikke bruke personnavn i forslaget som fremmes. Det er flere årsaker til det, blant annet at Kartverket har gått ut og anmodet om å være forsiktig med bruk av personnavn. Det er også vanskelig å plukke ut noen få av de mange som kan «fortjene» en egen vei.

Navnekomiteen fremmer forslag om både norske, samiske og kvenske navn.
De veiene som det ikke blir fremmet noe veinavn på nå, vil bli tatt opp igjen til høsten/vinteren 2018-2019.

Kommunen har også fått inn noen forslag på adressetilleggsnavn. Kommunen vil ikke tildele noen adressetilleggsnavn før hele prosessen med tildeling av
veiadresser er ferdig, men forespørsler kan sendes inn nå, så vil de bli behandlet seinere.

Lakselv og omegn

Område

Beskrivelse

Forslag til veinavn

E6 Vest for rundkjøring

Fra rundkjøring til Lakselv bru

Banakveien

E6 Sør for rundkjøring

Fra rundkjøring til Luostejohka

Skoganvarreveien

E6 Sør for Luostejohka

Fra Luostejohka til kommunegrense Karasjok

Lavkajàvri

E6 Nord

Fra rundkjøring til flyplassen

Flyplassveien

Sentrum

Parallellvei E6 Helstunveien til Torggata

Rådhusgata

Sentrum

Avkjøring E6 ved Marthes bistro gjennom torget til Laatasveien

Torggata

Østgårdfeltet

Avkjøring riksvei ved gnr 19 bnr 173 til Ildskogveien

Østgårdfeltet

Hamnbuktveien

Avkjøring riksvei ved gnr 21 bnr 119 til Hamnbukt

Hamnbuktveien

Skogende

Avkjøring Hamnbuktveien ved gnr 21 bnr 116 til Nordgård

Nordgårdveien

Skogende

Avkjøring fra Hamnbuktveien ved gnr 21 bnr 234 til gnr 21 bnr 136

Skogende

Fossestrand

Avkjøring riksvei ved bnr 21 bnr 179 til parkeringsplass ved gnr 21 bnr 250

Fossestrandveien

Lakselv hotell

Avkjøring E6 ved Lakselv hotell til gnr 18 bnr 61

Portveien

Sennagressbakken

Avkjøring E6 ved gnr 19 bnr 176

Sennagressbakken

Bjørkåsveien

Avkjøring ved gamle campingplassen til Bjørkås gård

Bjørkåsveien

Lakselvmoen

Avkjøring ved Byggern til travbanen

Ildskogmoen

Sidevei fra Skoganvarreveien

Avkjøring ved gnr 18 bnr 29 til gnr 18 bnr 58

Helseheimveien

Ildskog

Avkjøring E6 ved gnr 19 bnr 29 til Øvre Ildskog

Ildskogveien

Ildskog

Vei mellom Ildskog og Brennelv

Mellomveien

Kirkegården

Avkjøring E6 ved byggekompaniet til Trosteveien

Kirkegårdsveien

Promilleveien

Vei fra Bakkelyveien til Trosteveien

Smedveien

Langmyr

Avkjøring E6 til Langmyr

Langmyr

Làsse Rør

Avkjøring Làsse Rør til  gnr 16 bnr 31

Sagveien

Rappa

Avkjøring etter Lakselv bru mot Rappa til gnr 15 bnr 5

Rappaveien

Klemetstad

Avkjøring E6 mot Klemtstad

Klemtstadveien

Revfossnes

Avkjøring E6 mot Refossnes til innerste gård

Repokoskentie

Gjøkenes

Avkjøring E6 mot Gjøkenes til innerste hus

Köykiniementie

Stangnes

Avkjøring fra riksvei til Stangnes

Patoniementie

Musevann

Avkjøring etter Holmenbru til gnr 15 bnr 102

Hiirijärventie

Holmen bru

Avkjøring fra Hiirijärventie til gnr 15 bnr 7

Hametniemitie

Holmen bru

Avkjøring fra Hametniemitie til Karhukostet

Karhukostentie

Olderøen

Avkjøring E6 ved Olderøen til gnr 16 bnr 264

Kotiniemitie

Brenna-Kjæs

Område

Beskrivelse

Forslag til veinavn

Brenna

Fra Brenna skiltet til Kjæs

Brenna

Brenna kapell

Avkjøring riksvei til Brenna kapell

Kapellveien

Kjæs

Kjæs til kommunegrense Lebesby

Kjæs - Keaisa

Porsangmoen, Skoganvarre og omegn

Område

Beskrivelse

Forslag til veinavn

Boligfelt Porsangmoen

Bjørnveien

Gaupeveien

Boligfelte Porsangmoen

Ulveveien

Jerveveien

Halkavarreveien

Fra avkjøring E6 til Panserbu

Halkavrreveien

Ikkas

Fra Halkavarreveien forbi Ikkas til enden av veien

Ikkasveien

Skoganvarre bru

Avkjøring E6 over bru til høyre til innerste hus

Øvrevannveien

Sangovannveien

Avkjøring fra Øvrevannveien til Sangovann

Savgnajàrgeaidnu

Gaggavann

Avkjøring E6 mot Gaggavann til parkeringsplass ved vannet

Gaggavannveien

Otermoen

Avkjøring E6 til Otermoen

Otermoen

Stabbursnes og omegn

Område

Beskrivelse

Forslag til veinavn

Stabbursdalen

Avkjøring E6 mot Stabbursdalen

Rávttošvuopmi

 

Snekkernesveien

Avkjøring E6 mot Snekkernes

Snekkernesveien

Vei til Sigvald Persen

Avkjøring E6 til Sigvald Persen

Badjenjárga

 

Bevkop ned mot sjøen

Avkjøring E6 forbi Synnøve Persen til sjøen

Beavgohppi

 

Igeldas skianlegg

Avkjøring E6 – Avkjøring E6

Ráigeája

 

E6

E6 fra Lakselv bru Bevkop

Váldatgeaidnu

 

E6

E6 fra Bevkop til Igeldas (tilogmed gnr 9 bnr 7)

Rávttošnjárga

 

E6

E6 fra Igeldas til Jonsnes (fra gnr 9 bnr 7 til søndre kryss i Ráigeája)

Ikkaldas

E6

E6 fra Jonsnes til Gåradak (fra søndre kryss i Ráigeája til avkjørsel gnr 9 bnr 364)

Jovnnanjàrga

E6

E6 fra Gåradak til Aigir (avkjøring gnr 9 bnr 364 til nordre avkjørsel Gåradakvannveien)

Goarahat

Gåradakvannveien

Gåradakvannveien

Goarahatjávri

 

Billefjord og omegn

Område

Beskrivelse

Forslag til veinavn

Boligfelt Billefjord

 

Avkjøring E6 til innerste hus øverste vei i boligfeltet

Njirranjoht'geaidnu

 

Boligfelt Billefjord

 

Nederste vei i boligfeltet

Billàvàr'geaidnu

 

Billefjord krikegård

 

Avkjøring riksvei til krikegården

Jeahkirgeaidnu

 

Sandvik

 

Avkjøring E6 til gnr 7 bnr 21 fnr 58

Njárggágeaidnu

 

Indre Sandvik

Avkjøring fra Sandvik til gnr 7 bnr 19

Cuoppegieddi

 

Souvdi

 

Avkjøring E6 til gnr 7 bnr 15

Suovdigeaidnu

 

Skolen

Veien til Billefjord skole

Gàldodievva

 

Klubben

Avkjøring E6 til gnr 7 bnr 240

Klubben

Kolvikveien

Avkjøring E6 til bakken ved båtutsett

Kolvikveien

Trollholmsund

Båtutsett til innerste gård, Olav Olli

Činavuohppi

 

Mikkeljord

 

Avkjøring E6 til gnr 7 bnr 231

Boahkkogieddi

 

Elvedal og Dalstad

Veien til gnr 7 bnr 443

Billájohka

 

Aigirveien

Avkjøring E6 til gnr 7 bnr 34

 

Orkkánluokta

 

Vei vest for skolen

Avkjøring E6 til gnr 7 bnr 124

Brusvingen

 

Vei til vestkaia

Avkjøring E6 til gnr 7 bnr 478

Vestkaiveien

 

Veidnes

Avkjøring E6 til gnr 5 bnr 30

Rinjárga

 

Billefjord sidevei

 

Avkjøring E6 til Aitenjarga

 

Àitenjàrga

 

Billefjord sidevei

 

Avkjøring E6 til gnr 7 bnr 373

 

Båtbukt

 

Ytre Billefjord

 

Avkjøring E6 vei fra parkering og innover

 

Fosseveien

 

E6 fra Aigir

 

Aigir til Klubben

Billávuotna

 

E6 fra Ytre Billefjord

 

Klubben til Salletjohka bru

 

Gorbevuotna

 

E6 fra Salletjohka bru

 

Salletjohka bru til Seibijohka bru

 

Oterberget

 

E6 til Nordskog

 

Nordskog

 

Geahtarohtu

 

E6 til Båtneset

 

Ytre Billefjord

 

Båtneset

 

E6 vestover

 

Ytre Billefjord reindriftsveien

 

Stormelen

 

Børselv og omegn

Område

Beskrivelse

Forslag til veinavn

Ringveien

 

Ringveien

 

Ringveien

 

Sommerdalen

Sommerdalen

Sommerdalen

Børselv kirkegård

 

Avkjøring riksvei til kirkegården

Kirkonmaa

 

Serinelund

 

 

Serinelund

 

Fagerli

 

Veien til Fagerli til gnr 33 bnr 50

Fagerliveien

 

Fiskeskogen

 

Veien til Diskeskogen til gnr 33 bnr 11

 

Rurontie

 

Nedrejord

 

Veien til Nedrejord til gnr 33 bnr 1 fnr 7

Vanha Väkkäräntia

 

Børselv sidevei

 

Avkjøring riksvei til gnr 33 bnr 1 fnr 38

 

Gjøkhaugen

 

Børselv sidevei

 

Avkjøring riksvei til gnr 34 bnr 23

 

Flatmyrveien

 

Børselv sidevei

 

Avkjøring riksvei til gnr 34 bnr 1 fnr 36

 

Siehvaara

 

Børselv sidevei

 

Vei til gnr 34 bnr 44

 

Pikkutivantie

 

Børselv sidevei

 

Avkjøring riksvei til gnr 34 bnr 1 fnr 38

 

Jokirudontie

 

Børselv sidevei

 

Avkjøring riksvei til gnr 34 bnr 83

 

Vuomantie

 

Børselv sidevei

 

Avkjøring riksvei til gnr 34 bnr 1 fnr 54

 

Harvislaassa

 

Riksvei

 

Handelsbukt til Børselvkrysset

 

Børselveien

 

Riksvei

 

Børselvkrysset til Kunes (kommunegrense)

 

Silhvaarantie

 

Riksvei

 

Børselvkrysset til Holmfjord

 

Hesteniemi

 

Riksvei

 

Homfjord til Leirpollen

 

Holmfjord

 

Riksvei

 

Leirpollen til Mårnes

 

Leirpollen

 

Riksvei

 

Mårnes til Brenna

 

Mårnes

 

Caskilveien

 

Avkjøring 4050 til øverst i Caskil

 

Caskilveien

 

Bjørnelv 1

 

Avkjøring 4050 til gnr 30 bnr 1 fnr 5

 

Bjørnelv 1

 

Bjørnelv 2

 

Avkjøring 4050 til gnr 30 bnr 1 fnr 9

 

Bjørnelv 2

 

Bjørnelv 3

 

Avkjøring 4050 til gnr 30 bnr 1 fnr 7

 

Bjørnelv 3

 

Roddenes

 

Avkjøring mot Roddenes hyttefelt

Roddnes

Cappiljok

 

Vei til gnr 31 bnr 1 fnr 20

 

Cappiljok

 

Kistrand, Olderfjord, Smørfjord

Olderfjord

 

E69 til Nord for Olderfjordkrysset

 

Olderfjordveien

 

Smørfjord

 

E69 til Nord for Smørfjordelva

 

Smiervuongeaidnu

 

Kokelvveien

 

Avkjøring 2600 til Kokelv

 

Muotki

 

E6 mot Skaidi

 

Olderfjordkrysset til kommunegrense

 

Fálasgeaidnu

 

Leivset

 

Avkjøring 4400 til gnr 3 bnr 36

 

Leivsetveien

 

Rissjåveien

 

Avkjøring 2600 til gnr 4 bnr 29

 

Risskjajàt

 

Boligfelt Olderfjord

 

Avkjøring 2500 til gnr 4 bnr 177

 

Nesbakken

 

Boligfelt Olderfjord

 

Avkjøring 6750 til gnr 4 bnr 118

 

Skoleveien

 

Vei til molo

 

Avkjøring 2400 til gnr 5 bnr 50

 

Mákkanjárga

 

Kistrand kirkegård

 

Avkjøring E6 til kirkegården

 

Spállanjárga

 

Smørfjord sametun

 

Avkjøring E6 til gnr 3 bnr 70

 

Guoskat

 

Russenes

 

Avkjøring E6 til kai til E6

 

Russenes

 

Seljenes

 

Avkjøring E6 til gnr 2 bnr 24

 

Sieđganjárga

 

Indre Nordmannseth

 

Avkjøring 2600 til gnr 2 bnr 42

 

Loktavágegeaidnu

 

Indre Nordmannseth

 

Avkjøring 2600 til gnr 2 bnr 49

 

Loktavággi

 

Bergkroken - Kistrand

 

Avkjøring 2400 til gnr 5 bnr 151

 

Bergkroken

 

Kistrand

 

Avkjøring 2400 til gnr 5 bnr 165

 

Goahgieddi

 

Kistrand

 

Avkjøring 2500 til gnr 5 bnr 207

 

Dulkkavárgeaidnu

 

Kistrand

 

Avkjøring 2500 til gnr 5 bnr 181

 

Nordliveien

 

Olderfjord

 

Avkjøring 2500 til gnr 4 bnr 180

 

Leaibevuonjohka

 

Olderfjord

 

Avkjøring 2700 til gnr 4 bnr 94

 

Fálasgilga

 

Olderfjord

 

Avkjøring 2500 til gnr 4 bnr 183

 

Dypbuktveien

 

Olderfjord

 

Avkjøring 6770 til gnr 4 bnr 198

 

Njárgamáttat

 

Smørfjord

 

Avkjøring 2600 til gnr 3 bnr 102

 

Slettengveien

 

Smørfjord

 

Avkjøring 2600 til gnr 3 bnr 77

 

Fiettar

 

Smørfjord

 

Avkjøring 2600 til gnr 3 bnr 83

 

Giđđasajgeaidnu

 

Treviknes

E6 fra Seaibbetjohka til Treviknes

 

Čuđegieddi

 

Forslagene legges ut til offentlig høring på rådhuset i Porsanger, Porsanger bibliotek og på kommunens nettsider. 

Høringsfristen settes til 2 måneder, 17.09.18. 

Merknader til forslagene sendes elektronisk, klikk her eller Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv. Merk med saksnummer 2017/2240. 

Etter at høringsfristen er ute og kontroll av skrivemåte er utført, vil navnekomiteen gå igjennom innspill og gjøre eventuelle endringer. Veinavnene skal så til behandling i kommunestyret.


Kontaktperson: Camilla Vonheim 
Telefon: 92 81 46 86
E-post: camilla.vonheim@porsanger.kommune.no