A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Tegning av bygg, byggesøknad, byggeveileder

Oppdatering av byggesakssiden

Nå er all informasjon oppdatert, med veiledere og nyttig og viktig informasjon til deg som skal bygge.

For noen tiltak må det sendes inn søknad med ansvarsrett, andre søknad uten ansvarsretter og enkelte mindre tiltak kan unntas fra saksbehandling. På disse sidene håper vi at du kan finne frem hvilke søknadsform som må til for ditt tiltak. 

Det kreves tillatelse etter plan- og bygningsloven både ved nybygg, tilbygg og påbygg, samt større endringer og reparasjoner. Det må søkes om tillatelse for en rekke andre arbeider f.eks. fasadeendring, riving og oppfyllings- og gravearbeider. Tillatelse er også nødvendig ved endret bruk av hele eller deler av en bygning, f.eks. fra bolig til kontor.

Den samiske siden vil bli oppdatert i løpet av kort tid.