A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Veilysinfo

Oppgradering av veilys i Porsanger og stopp av vedlikehold

Det vil fra høsten 2020 viderføres det påbegynte arbeidet med å oppgradere veilysanlegget i Porsanger kommune. Det skal fremover skiftes ut til LED-veilysarmaturer langs kommunale veier. LED-armaturer er mer energibesparende og miljøvennlig. Eksisterende veilysanlegg er gammelt og består av HQL (høytrykk kvikksølvlampe) og NAV (høytrykk Natrium damplampe).

Det er i henhold til budsjettregulering av 18.juni 2020 vedatt at det ikke skal utføres vedlikehold på eksisterende veilys i Porsanger kommune for resten av 2020. Dette betyr at det vil være mange mørke punkter og strekninger inntill nye LED-armaturer er montert. 

Det vil videre ikke bli skiftet ut veilys langs fylkes-, riks- og Europaveier, disse vil heller ikke bli vedlikeholdt i henhold til vedtak av 18.juni 2020. Dette betyr at det langs disse veiene vil det være mange mørke punkter og strekninger.