A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Klemetstadveien oppbygging av vei

Oppklarende informasjon om igangsetting av arbeidet på Klemetstadveien.

Vi ser oss nødt til å gå ut med korrekt informasjon om prosessen rundt veien.

Porsanger kommune ser det som nødvendig å gå ut med faktainformasjon vedrørende veien i Klemetstad. 

  • Mandag 8. juni kl. 15:30 I samarbeid med politiet blir det iverksatt ferdselsforbud etter at veien begynte å rase ut.
  • Mandag 8 juni Porsanger kommune henvendte seg umiddelbart etter dette til NVE hvor vi anmodet om geologiskbefaring av området.
  • Tirsdag 9. juni kl. 06.00 Kom flomtoppen
  • Tirsdag 9. juni Porsanger kommune befarte området med drone
  • Onsdag 10.juni kl 11:00 Befaring sammen med NVE på området
  • Onsdag 10. juni kl. 15:00 NVE ga klarsignal til at det var trygt å starte arbeidet med å gjeoppbygge veien under forutsetning av nødvendige sikkerhetstiltak for å ivareta liv og helse.
  • Onsdag 10. juni kl. 17.00 Møte mellom Porsanger kommune og lokale entreprenører blir gjennomført.
  • Onsdag 10. juni Paulsen entreprenør AS og Ivar Nikoma AS får oppdraget  med å iverksette nødtiltaket med å bygge opp veien igjen med alle tilgjengelige ressursser 24/7. 
  • Onsdag 10. juni På kvelden igangsettes arbeidet av entreprenørene.

Norconsult Lakselv er inne som byggeleder for Porsanger kommune.

Status i dag fredag 12. juni er et det er god fremdrift og vi kommer med oppdatert informasjon i løpet av dagen.