A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Novembersne_500x375

Oppstart av pårørendeskole

Porsanger kommunes demensteam vil i januar/ februar 2017 starte opp pårørendeskole for pårørende til personer med demens.

Porsanger kommune ved demensteamet skal i løpet av januar/februar 2017 starte opp med en pårørendeskole til dem som er pårørende til personer med demens.

Det vil bli 6 samlinger á 2 timer med en samling i uken hvor ulike temaer vil bli tatt opp. Temaer som vil bli tatt opp er blant annet demenssykdommene, kommunikasjon med personer med demens, pårørendes opplevelse og egenomsorg, lovverket, verge/framtidsfullmakt, teknologi/ velferdsteknologi som GPS, komfyrvakt, alarmer etc., stress og mestringsstrategier. Endelig plan over temaer vil bli sendt til de som ønsker å være med.

På hver samling er det lagt opp til en teoridel hvor dagens tema blir gjennomgått. Etter at dagens tema er gjennomgått legges det opp til samtale og erfaringsutveksling sammen med de andre pårørende. Det vil være de samme gruppe gjennom de 6 samlingene.

Det vil være ulike forelesere hvor både lege, sykepleier og vernepleier i teamet vil ha ulike temaer.

Det er ønskelig med en tilbakemelding fra pårørende om dette er et aktuelt tilbud slik at en får en oversikt over hvor mange som ønsker å delta. Det er mulighet for at flere fra samme familie deltar. Dersom du ikke kan delta på pårørendeskolen som skal starte i denne omgang er det fint om du gir beskjed om det kan være aktuelt å delta ved oppstart høst 2017.

Det er også planlagt samtalegrupper for pårørende hvor det blir mer rom for å utveksle erfaringer og få råd. Disse vil starte i etterkant av pårørendeskolen.

Påmelding til pårørendeskolen sendes via e- post til christina.korslund@porsanger.kommune.no  eller på SMS til tlf. 40 46 06 23 snarest mulig om du/ dere er interessert.

Vi informerer samtidig om at Nasjonalforeningen for folkehelse skal ha et informasjonsmøte den 19.01.2017 om demens og om deres arbeid og tilbud som nasjonalforeningen har. Følg med på annonsering i avis/ hjemmesider til kommunen for klokkeslett og sted for dette arrangementet.