A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Fagbrevutdeling, bibliotekpris, elevråd, demensforening

Ordførers hjørne - Ukeslutt #10 2017

Det er nå to uker siden sist, helseportsuka skrives inn i historiebøkene, viktige møter er tilbakelagt og fagbrev ble delt ut på tampen av uka.


  1 / 15 
 
Fellesbilde.jpeg 
Fellesbilde.jpeg
 


Fagbrevutdeling

Den årlige fagbrevutdelingen er en veldig høytidelig seanse, både for meg og de som deltar. I 2016 bestod 24 personer i Porsanger sin fag- eller svenneprøve.

Det er storveis å komme i mål med et prosjekt, og vi trenger all den kompetansen disse flotte menneskene bringer inn i samfunnet vårt. Vi er helt avhengige av at unge mennesker utdanner seg og fyller jobbene i privat og offentlig sektor i Porsanger. Og det er minst like viktige at de voksne som har erfaring fra arbeidslivet, fyller på med en fagutdanning. Det er på denne måten vi best løfter samfunnet vårt videre, inn i fremtiden. Hege Håkonsen sa det også fint i sin takketale, at det å gjennomføre fagutdanningen har gitt henne både mestringsfølelse og selvtillit, samtidig som hun har fått bred innsikt i fagområdene hun har fått opplæring i.

Innledningsvis stilte Porsanger kulturskole opp med kulturinnslag, og Amelia Hauger Hoff hadde en nydelig fremføring. Hun er 13 år, og har et talent jeg nok tenker vi får se mye av fremover. Kulturskolerektor Irene Persen stilte som vanlig opp og akkompagnerte. Denne gangen hadde vi også invitert rektor ved Lakselv videregående skole, som bistod meg i utdelingen. I tillegg var Opplæringskontoret for offentlig sektor til stede.

Bibliotekprisen 2016

Jeg er også utrolig stolt over vår flotte biblioteksjef, Ann-Britt Svane, som fikk Bibliotekprisen for 2016. Med sitt engasjement og humør får hun til det hun setter seg fore, og sammen med sine kollegaer setter hun trekulturelle og trespråklige Porsanger i sentrum i alt biblioteket leverer. Ikke bare betyr hun mye for oss, men hun engasjerer seg også regionalt og nasjonalt.

Gratulerer til våre kjære Ann-Britt, og lykke til med nye aktiviteter og arrangement. Vi gleder oss!

Les begrunnelsen for tildelingen her.

Biblioteksjef_640x640.png

Helsesportsuka

Lion’s Porsanger har gjennomført ei ny helsesportsuke, og selv om jeg ikke rakk innom denne gangen selv, har jeg lyst til å hylle alle de flotte engasjerte frivillige som står på for å gi deltakerne ei flott uke med aktiviteter, sosialt samvær og masse skøy. Vi skal alle være stolte over å bo i et samfunn der så mange velger å stille opp for andre. Vi har mange som bryr seg om og vil andre vel, og det er en unik verdi, som ikke kan kjøpes for penger. Stå på, og lykke til videre til Lion’s Porsanger. Dere er rågode!

Helsesportsuka

Varaordfører Cecilie Gjennestad besøkte årets helsesportsuke på vegne av Porsanger kommune.

Måsøy kommune og samarbeid om reiseliv

Torsdag hadde Porsanger i Utvikling og jeg møte med Måsøy i vekst, om muligheter for samarbeid innen reiseliv. Kommunene rundt oss er en viktig del av totalpakken når vi skal selge Porsanger som en attraktiv destinasjon. At vi har gode tilbud rundt oss er minst like viktig som at vi leverer godt selv. Og nasjonal Turistveg er en attraksjon i seg selv, sammen med Arctic View, øyene, fiskemulighetene, mv. Jeg nevner ikke alle, men anbefaler alle å prøve turen til Nordkapp sjøvegen.

Møte med elevrådet på Lakselv barneskole

Onsdag møtte jeg elevrådet ved Lakselv barneskole. Jeg hadde invitert de til rådhuset, for å høre hva de mener om skolehverdagen. Elevene hadde gjort en skikkelig god forberedelse, og hadde hatt klasseråd og laget et sammendrag som de sendte meg i forkant av møtet. Vi brukte kommunestyresalen, og elevrådsleder og nestleder fikk være møteledere. Debatten gikk friskt, og de passet godt på å snakke om de fleste av punktene i sammendraget.

Blant disse elevene har vi nok en god representasjon av fremtidige politikere.

Elevrådet.png

Klipp fra Sagats dekning av saken og selfie med elevrådsleder Odin Hesjevik og nestleder Elisabeth Eieland.

Nasjonalforeningen for folkehelse demensforening Porsanger

Nasjonalforeningen for folkehelse var invitert til kommunestyret torsdag 23.3, for å snakke om demensvennlige samfunn. Dette ble godt mottatt, og vi ønsker oss en sak til behandling til et senere kommunestyre der jeg håper vi kan slutte oss til å jobbe for en målsetting om at Porsanger skal bli et demensvennlig samfunn.

Samme dag ble det også etablert ei demensforening i regi av Nasjonalforeningen i Porsanger. Jeg må si jeg er imponert over engasjementet til pårørende og våre dyktige medarbeidere som har gjennomført pårørendekurs for demente i 8 uker i vinter. Takk til alle som bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for de som står på hver dag for sine kjære som har blitt rammet av denne grusomme sykdommen.

Sjekk ut Porsanger demensforening på Facebook.

Kommunestyret

Kommunestyret hadde møte 23.3, der flere viktige saker ble vedtatt. Vi har vedtatt vårt innspill til Landmaktutredningen, som er i tråd med fylkesutvalgets vedtak. det ble også besluttet å søke om midler til kulturminneplan og mobil pleie i hjemmesykepleien. I tillegg vedtok å frasi oss ansvaret for Reinøya naturreservat. Kommunestyret vedtok også landbruksplan for Porsanger, i tillegg et innspill til Stortingsmelding 11 - Endring og utvikling.

Kommunestyret vedtok også plan for inkluderende oppvekstmiljø, og jeg er utrolig glad for at vi setter det på dagsorden nå. Dette er et konkret resultat av Stortingets antimobbearbeid, som jeg håper vi klarer å implementere godt i alle ledd. "Jeg bryr meg!" "Vi bryr oss!" er gode slagord jeg også håper å høre mye i årene som kommer. Vi har mye godt å fare med, men har en vei å gå i å se hverandre og kunne være uenige om sak, men likevel akseptere hverandres ulikhet - og anerkjenne mangfoldet i samfunnet. I møtet med elevrådet vedtok de enstemmig at dette er et godt slagord for Porsanger. Det er jeg glad for!

Fordi vi har frist til å rapportere på Frivilligsentral til 1. juni, valgte jeg å løfte den opp til ny behandling. Dette for å forsikre meg om at flertallet i kommunestyret virkelig ville sende 360.000 kroner tilbake og ikke etablere en frivilligsentral, som er et svært godt verktøy for kommuner og frivillige organisasjoner i hele landet. Dessverre ønsket ikke TLP, Høyre og FrP å sette saken på sakskartet, de mente måten jeg fremmet den på ikke var i tråd med at de ville behandle saken. Tiden går, og jeg ser det som svært krevende å få etablert en frivilligsentral innen 1. juni.

Neste uke

Neste uke reiser jeg sammen med rådmannen til Oslo på kommunalpolitisk toppmøte, sammen med ordfører og rådmenn fra resten av landet. Mandag deltar vi på åpent møte om Landmaktutredningen. Onsdag skal vi i middag på Oslo rådhus, der også Kongen og Dronningen deltar.