A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Lasarettmoen

Ordførers hjørne - Ukeslutt #10 2019

Jeg er glad i å skrive om det som skjer i Porsanger og ordførergjerningen. Innimellom går det så fort mellom slagene at det ikke hver uke er tid til å gjøre et godt skrivearbeid. Da samler det seg gjerne opp, og mange temaer står hjertet nær å skrive om. Fordelen er at du kan gå videre til neste overskrift hvis det jeg tar opp ikke interesserer deg :)

I helga fikk Finnmark Arbeiderparti omvisning på Lasarettmoen av bygdelagets leder, Jan Johansen. Det var en flott tur, og det blir enda bedre når de blir ferdig med skiltingen. Å gå på en guidet tur med en lokalkjent som har vokst opp i området gir en god opplevelse. 

Jeg har også prøvd meg på video denne uka, i møte med renholderne. Se saken lenger ned. På ordfører-sida på Facebook legger jeg også ut saker underveis. 

FIMIL og renovasjon

Jeg starter denne gang med renovasjon, fordi jeg ser flere skrive at renovasjonsavgiften skal øke. Det er korrekt at det ble varslet i generalforsamlingen at gebyret vurderes økt fra neste år. Det som skjer inneværende år fra FIMIL isn side har kun med omleggingen på bygeavfall å gjøre. Kommunestyret skal ta stilling til hvordan fjorårets underskudd innenfor selvkostområdet renovasjon på kr. 853 834,- skal dekkes inn. For denne tjenesten er regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten. 

Så er det viktig å presisere at selskapet jobber på oppdrag fra 6 kommuner, Porsanger, Måsøy, Nordkapp, Lebesby, Gamvik og Karasjok for å håndtere husholdningsavfallet vårt. Det er mer kostnadseffektivt å gjøre det sammen enn om hver kommune skulle handtert det selv.

Renovasjonsavgiften er innenfor det kommunale selvkostområdet, og kommunen har ikke lov til å subsidiere denne avgiften. Kostnaden skal fordeles mellom husholdningene som benytter tjenesten.  Det koster penger for FIMIL å sende avfallet vårt videre til håndtering. For eksempel er det innlevert 4000 tonn trevirke, som må avleveres videre. Avhengig av type trevirke koster det fra 834,- pr tonn til 2650,- pr tonn å avlevere dette. Derfor velger FIMIL å legge om på systemet, slik at hver husholdning nå har tre gratis avleveringer av byggeavfall, men må betale for det deretter.

20190609_115425_1024x743.jpg

Så er det flere måter å løse oppdraget på. Da vi i fjor skulle behandle renovasjonsforskriften, ble det så store diskusjoner at saken ble sendt tilbake til FIMIL. Vi ønsker at det skal være billigst mulig, alle sammen, men er lite villig til å se på endringer. FIMIL har for eksempel lagt frem forslag til oss som eiere at vi kan gå over på 14 dagers renovasjon. Det har vi ikke ønsket, selv om det mange andre steder er gjennomført. De ser på enmannsbetjente biler, noe som krever at vi setter dunken på anvist plass, ved siden av veien. Dette har imidlertid også en bakside, da det fører til færre ansatte.  Jeg er ikke i tvil om at det fins muligheter for å redusere kostnadene, og mener vi må diskutere fremtidige løsninger på en konstruktiv måte. Jeg har avtalt besøk hos FIMIL i uka etter denne, og kommer til å skrive mer da.

Kommuneøkonomi

Vi går mot budsjettregulering 3 til behandling i kommunestyret, og ifølge kvartalsrapporten styrer vi mot 4 mill i underskudd i 2019 hvis vi ikke gjør grep. Dette er ivaretatt i budsjettregulering 3, noe som medfører at drifta økes noe for å styre mot balanse i regnskapet dette året. I tillegg har vi gjennom de budsjettreguleringene som allerede er gjort, tatt ned ca 10 mill av underskuddet på 21 mill i 2018.

I budsjett 2019 har vi lagt en langsiktig plan i økonomiplanperioden for å legge om drifta. Det er vanskelig å ta ned 10 eller 20 mill kroner over ett årsbudsjett, dette kan best løses over tid. Vi har lagt en plan for langsiktige løsninger som ivaretar oppgavene til kommunen på en god måte. Jeg mener vi har god oversikt og kontroll på det som vi kan ha kontroll på. Vi kommer til å nå målet, men det vil ta litt tid.

Ideelt sett mener jeg vi må ta ned drifta med 10 mill kroner, for å kunne sette av 6 – 7 mill på disposisjonsfond hvert år som et minimum. Jeg er også enig med de som ønsker seg 0 i eiendomsskatt, utfordringen da er at drifta må reduseres ytterligere med 10 – 11 mill kroner. 

Tvinges vi til å ta ned 10 - 20 millioner i kommunens drift på kort sikt, kan det bety at stillinger blir borte. Noe av det viktigste for et samfunn er arbeidsplasser, og Porsanger Arbeiderparti vil se på løsninger som gjør at vi beholder flest mulig av arbeidstakerne våre. Naturlig avgang er en måte å vurdere behov opp mot andre måter å løse oppgaver på. Mister vi arbeidsplasser, mister vi kanskje også innbyggere, og dermed kan det bli mindre inntekter over rammetilskuddet.

I gjennomsnitt gir en innbygger 85.000 kroner i inntekter. I 2018 mistet vi 37 innbyggere, første kvartal 2019 økte vi antallet innbyggere med 10. Det er den aller beste måten å få kommuneøkonomien til å blomstre når vi får flere barn og nye innbyggere og arbeidsplasser. Forsvaret gir oss muligheter, og jeg tenker vi må smøre oss med tålmodighet og jobbe målrettet for å holde kontroll på økonomien vår og tilby tjenester som innbyggerne våre har krav på. 

Med renholderne på Lakselv barneskole på jobb

Tirsdag fikk jeg være med renholderne på Lakselv barneskole på jobb, og fikk en god innføring i hverdagen til de som gjør rent på kommunale bygg. Vi har heldigvis investert i hjelpemidler som avlaster de tyngste fysiske takene. Før, for eksempel, brukte en renholder 2,5 timer og 12 store mopper for å gjøre ren aulaen. Nå gjorde vi det unna på et øyeblikk.

For egen del startet jeg min arbeidskarriere som vikar for min bestemor og mor som renholder på kommunehuset i Havøysund. Oldemora mi jobbet også der. Ingen av disse stolte damene fikk noen gang hele stillinger, og da min mor valgte å gå av med pensjon på 62 var det en nødvendighet på grunn av slitasjen.

Derfor er det spesielt gledelig å høre at alle renholderne jobber i 100% stillinger og at rundt halvparten av renholderne i Porsanger kommune er i utdanningsløp for fagbrev.

Jeg har all respekt for det arbeidet som gjøres av alle de kvinner og menn i Porsanger kommune og landet for øvrig, som sørger for et rent og godt inneklima på skoler, i barnehager, på sykehjem, legekontor, rådhus og mange flere steder. Med kompetanse og stolthet i ryggmargen legger de til rette for at Norge går rundt, hver dag, hele året. 

Se videoen på Youtube.

Bolyst-uke i Karasjok og fotballkamp mellom PIL og Nordlys

Karasjok.jpg

Seinere på dagen bar turen over fjellet til Karasjok, der det denne uka har vært bolyst-uke og fullt trøkk, med god stemning og blide Karasjokinger. Utviklingsleder Kjell Magne og jeg benyttet anledningen til et møte med ordfører Svein Atle, varaordfører John Nystad og næringskonsulent Ann Hilde Turi for å diskutere hvordan vi som kommuner tar reiselivssamarbeidet videre, hvis reiselivsnæringa selv er innstilt på å fortsette det gode arbeidet vi er i gang med. Fotballkampen mellom Nordlys og PIL ble til slutt uavgjort. Ikke et ønsket resultat, men Nordlys var helt sikkert strålende fornøyde etter kampen.

Følg Jakten på bolyst her. 26. august braker det løs her i Porsanger.

Kommunemøte med fylkesmannen

Onsdag 5. juni møtte vi fylkesmannen i Hammerfest sammen med kommunene Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Lebesby og Karasjok. Det er alltid nyttig å bli skolert på de viktigste fokusområdene kommunene skal levere på. Leve hele livet, barn og unge, beredskap og plan var blant temaene på dagsorden denne gang. Viktige og store oppgaver, som må løses på en best mulig måte innenfor de økonomiske rammene til kommunene.

Chartermøte

Chartermøte.jpg

Torsdag inviterte Nord Norsk reiseliv til første møte i arbeidsgruppa for å få mer charter til Finnmark. Alle er enige om at Lakselv lufthavn Banak er nøkkelen til å få større charterfly til Finnmark, og det jobbes nå med å lage et prospekt som skal være innsalget til charteroperatører der ute, som et samarbeid mellom kommunene i Vest Finnmark. Skal vi lykkes med charter, må vi samarbeide og det å gi turistene tilbud om gode opplevelser i hele regionen blir et spennende prosjekt.  

Besøk fra Stortinget

Sverre Myrli, stortingsrepresentant og medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen besøkte oss fredag sammen med Geir Ove Bakken fra fylket. Det ble gode møter på Lakselv Trafikkstasjon, hos drosjesentralen, på Lakselvterminalen og vi avsluttet hos Avinor før han dro hjem til Akershus der han kommer fra.

Noe av det viktigste vi som lokalpolitikere gjør, er å gi våre regionale og nasjonale politikere kunnskap om mulighetene og utfordringene våre. Dette er Sverre sin femte periode på Stortinget. Han har vært mye i Finnmark, og er en av våre gode venner, som forstår avstandene.

Jeg håper de andre partiene benytter muligheten til å invitere sentrale politikere fra andre partier til Porsanger for å bidra til en bredere forståelse av mulighetene og utfordringene våre :)

Sverre M.jpg

Lakselv trafikkstasjon

Hos Lakselv Trafikkstasjon/Statens vegvesen fikk vi en god gjennomgang av det som kan gjøre at Statens vegvesen blir historie i Lakselv om regjeringa vil følge opp vegdirektørens anbefaling. Til sammen er det 12 ansatte på stasjonen i Lakselv. 4 jobber på Trafikkstasjonen, 3 på fylkesveier og 5 på riksvei.

Om reformen gjennomføres, flyttes de 4 på riksvei til Alta. De som følger opp fylkesveiene kan bli i Lakselv, fordi fellesnemnda har gitt jobb og bostedgaranti også til de som ansettes fra Statens vegvesen. Dette er imidlertid usikkert enda. Trafikkstasjonen skal digitaliseres, og innen 2024 skal det kun være teoriprøver og enkel oppfølging her i Lakselv. Selv om vi har sensor her i Lakselv, skal han pendle til Hammerfest og andre stasjoner.

Torstein Rasmussen var med oss på møtet, og for trafikkskolene er dette dårlig nytt. I forrige uke møtte jeg Torstein og Morten Dalseng fra Karasjok, som er leder i ATL Finnmark om saken.

Trafikkskolemøte.jpgAutoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har engasjert seg i saken, og skriver i en pressemelding at

Når Statens vegvesen nå raserer sitt tilbud til befolkningen blir taperen trafikksikkerhet. – Det virker som om etaten har glemt at de er til for kundene og at både nullvisjonen og satsningen på trafikksikkerhet kun er et spørsmål om penger.

• Forslagene til Statens vegvesen får dramatiske konsekvenser for brukerne og for trafikksikkerheten.

• ATL frykter oppblomstring av skoler som driver med intensivopplæring.

• Tilbudet for MC og for tunge klasser reduseres drastisk.

• Forslagene medfører økt reisevei og økte kostnader for de som skal ta førerkort.

Hele pressemeldingen finner du her.

Les mer fra ATL i saken. 

Ny taxilov

Vi besøkte også drosjesentralen for å snakke om konsekvensene av Stortingets vedtak om ny taxilov. Målet er med bruk av delingsøkonomi, og dette vil ramme både brukerne av taxitilbudet og de som er ansatt. Det hersker usikkerhet blant drosjenæringa i Lakselv om konsekvensene, og heller ikke fylkesråd for samferdsel Geir Ove Bakken, kan si noe om konsekvensene i Finnmark.

Der den nye taxiloven slår inn, kommer prisene til å variere og sjåførene kan selv bestemme når de vil kjøre. Det er slett ikke sikkert at det står en taxi på flyplassen når flyet lander. Vi møtte en finsk drosjesjåfør, som kunne fortelle om et rasert tilbud i Finland, etter at de har gjort det samme. Blant annet fortalte han om hvordan det ikke var taxi å oppdrive når han kom med fly – på en flyplass som har 300.000 reisende. Ja dette blir spennende å følge videre. Jeg tror de som har vedtatt dette, ikke har tenkt på konsekvensene.

Men i sum vil frislippet gi dårligere tilbud til publikum og dårligere arbeidsforhold i næringen. Tilliten til politikk og forvaltning er sterkt svekket fordi tunge saklige hensyn er overkjørt, og PR-byråenes falske fortellinger vinner fram, sier Trevland.

- Men kampen for levelige rammevilkår og mot løsarbeidersamfunnet vil fortsette, og vi tror mange vil se hvor galt vedtaket er når konsekvensene viser seg både i bygd og by, sier lederen i Norges Taxiforbund.

Les mer hos taxiforbundet. 

Les Samferdselsetaten i Nordland sin vurdering. 

Lakselvterminalen og Avinor

Besøket hos Lakselvterminalen var betydelig mer oppløftende. Der fikk vi en presentasjon av en bedrift som har 20-doblet omsetningen siden 2011. 35 ansatte jobber i Miniekspress og sørger for at dagligvarer og annet gods kommer trygt frem på Finnmarksveiene. Utfordringene deres knyttes til noen ekstremt dårlige veistrekninger, herunder er Kunes – Bekkarfjord en av de vi jobber for skal komme i prosess for utbedring. I tillegg er det ikke samsvar mellom at det er åpnet for modulvogntog mellom Lakselv og Karegasniemi, men begrensede åpningstider på tollstasjonen. Ettersom det ikke er mulig å kjøre modulvogntog mellom Karasjok og Kautokeino, men er døgnåpent på Kivilompolo, medfører det at de ofte må kjøre dobbelt for å hente hengerne. Dette må vi få gjort noe med.

I møtet med Avinor snakket vi om mulighetene for å benytte Lakselv lufthavn Banak som charterflyplass, og utfordringene vi opplever med fulle fly og færre avganger. Jeg ser ikke en snarlig løsning, men håper på at forsvaret ser sin besøkelsestid og har Lakselv med i det nye anbudet de nå skal gå ut med.

Neste uke

Formannskap og kommunestyremøte står for døra de to neste ukene. Det er relativt mange saker på dagsorden til begge møtene.

Sakene finner du her.