A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Vest Finnmark regionråd

Ordførers hjørne - Ukeslutt #11 2019

Lørdag viste Porsanger seg fra sin aller beste side, og jeg bestemte meg etter hvert for å ta en liten runde rundt til ulike arrangement i nærheten av Lakselv. Tilfeldighetene gjorde at jeg støtte på enda flere enn de jeg opprinnelig hadde tenkt å få tatt bilder av. 

Frivilligheten blomstrer

Interessefeltene til Porsangers befolkning er mangfoldig og det viser seg i et bredt aktivitetstilbud, blant annet motorcross, klatring, hest, fotball, hage, sykling, golf, perleturer og toppturer.

Jeg øver meg for tiden på å lage videoer, og du finner lørdagen foreviget her. 

Kommunal vigsel

Lørdag hadde jeg den ære å vie Siw Michalsen og Robin Johnsen Jonas. Det er alltid hyggelig å få lov til å delta i slike høytidelige seremonier, og jeg ønsker brudeparet med familie all lykke til på veien videre i samlivet.

Vigsel.jpg

I politisoldatenes fotspor

Søndag ettermiddag møtte rådmannen og jeg Helge Rosfjord som skriver bok om bestefaren til Øystein Foss, som var politisoldat i Finnmark i 1945. Han skrev dagbok, og nå går de i politisoldatenes fotspor. Det var spennende å høre dem fortelle om opplevelsene til hovedpersonen, Torgeir Foss, og de hadde samlet masse fine bilder i tillegg. 

20190616_172839_1024x498.jpg

På jobb med FIMIL

Mandag morgen møtte jeg spent opp på jobb på Gairasmoen. Jeg fikk være med bak på renovasjonsbilen og fikk etterpå en grundig omvisning på anlegget. Det ble en lærerik dag, og jeg sier igjen tusen takk til Per-Gunnar Johansen, Mads Bruvoll og FIMIL-gjengen. Med ca 35 ansatte, inkludert RASK sine, er gjenvinning en relativt stor industribedrift i Porsanger. Et mangfold av arbeidsplasser er viktig for verdiskapinga, og avfallsbransjen er en viktig næring for oss.

FIMIL.jpg

Heretter skal jeg strekke meg litt ekstra og kjøre dunken helt frem til veien, og oppfordrer naboene til det samme. Tid spart er kroner spart. Jeg oppfatter bred enighet om at vi vil ha reduserte kommunale avgifter. Det kan vi få til sammen, men vi må kanskje tenke litt annerledes enn i dag :)

Sjekk videoen her

Generalforsamling i Porsanger Arbeidssamvirke

Onsdag var den årlige generalforsamlingen til Porsanger Arbeidssamvirke AS (ASVO). Porsanger kommune er en vekstbedrift, heleid av Porsanger kommune. De driver både med arbeidsforberedende trening i tillegg til at de har 10 varig tilrettelagte arbeidsplasser. ASVO er en viktig bedrift i Porsanger, og nå er de klare til å bygge ut lokalene sine, så de får bedre plass til holde på med både snekkerarbeid, tekstilavdeling og butikk, og kanskje kan de etter hvert utvide med flere aktiviteter. 

ASVO.jpg

Med visjonen "Arbeidd og mulighet" gir de mennesker mulighet, og bistår personer på veien til et ordinært lønnet arbeid. De tilbyr trygge og gode arbeidsplasser for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid, og de oppnår nok også målet om å være en foretrukket samarbeidspartner for NAV i arbeid med å få folk ut og tilbake til jobb.

Vest- Finnmark regionråd

Vest-Finnmark regionråd har denne gangen hatt møte i Porsanger. Første dag orienterte dekningsdirektør Bjørn Amundsen om den omleggingen de nå gjør for å møte fremtidas behov for digitale løsninger. Dag 2 var temadag med beredskap på dagsorden. Vi fikk en omvisning i den nye hangaren på 330, og hadde selve møtet på Garnisonen i Porsanger. Takk til Finnmark Landforsvar, HV17, DSB, Hovedredningssentralen, Politiet, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og ordfører- og rådmannskollegiet for en nyttig dag. 

Sjekk videoen her.

Siste kommunestyre før sommeren

Vi har lagt bak oss et intensivt kommunestyremøte før sommerferien, og jeg er fornøyd med at vi i god samhandling mellom politisk og administrativ ledelse har gjort vedtak om å

☑️ bygge ny SFO som tilbygg ved siden av "lilleskolen". Vi ønsket å benytte anledningen til å få utarbeidet en helhetlig skolebruksplan, men ble nedstemt av Høyre og TLP.

☑️ utvide barnehagetilbudet for å møte det økte behovet for plasser. Som en del av dette etableres et samisk barnehagetilbud ved Lakselv barnehage, som knyttes sammen med tilbudet i Ajanas.

☑️ komme i gang med samhandling mellom helse og oppvekst om tidlig innsats i barnehagene.

☑️ forlenge avtalen med Solbrått. Det gir samtidig en innsparing på kommunebudsjettet og tid til å ferdigstille arbeidet med en helhetlig helse- og omsorgsplan, som er igangsatt.

☑️ igangsette arbeidet med å lukke avvik på legestasjonen, selv om vi gjerne skulle vært nærmere en samlokalisering av de forebyggende tjenestene våre. Prislappen på DPS-bygget er for høy og vi har av den grunn avvist å benytte forkjøpsretten.

☑️ utsette saken om økning av renovasjonsavgiften, og ber rådmannen komme tilbake med forslag til besparende tiltak, som unngår at vi må øke avgiften.

Det er også verdt å nevne at

☑️ vi har kontroll på økonomien, og har dekket inn halve underskuddet fra i fjor. I samarbeid med rådmannen og i trepartssamarbeidet vil vi jobbe videre på den langsiktige planen som ble vedtatt i budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2023 for å skape det nødvendige handlingsrommet i økonomien.

☑️ Porsanger kommune har sikret en stabil legesituasjon, sykefraværet har gått ned, og innleie av vikarbyrå er en ikke-sak for tida. Tryggheten for befolkningen er viktig.

I denne kommunestyreperioden har vi også satt dagsorden på en del viktige retningsvalg, blant annet har vi

☑️ vedtatt å bygge ny Lakselv barnehage i et trespråklig og kulturelt perspektiv.

☑️ vedtatt å igangsette en mulighetsstudie for et museumsbygg, dette arbeidet starter for fullt når ny leder av RDM Porsanger museum er på plass i august.

☑️ vedtatt å etablere kvensk språksenter, som åpner i august.

☑️ etablert Frivilligsentralen, som vi nå må benytte anledningen til å sikre en evaluering og god plan for fremtidens innhold.

☑️ kommet godt i gang med folkehelse og Ungdom i fokus.

☑️ utarbeidet forskrift for rasting på islagte vann og er godt i gang med et krevende arbeid for å re-godkjenne scooterløypenettet i Porsanger.

☑️ kommet godt i gang med planarbeidet, da den overordnede retningen for både samfunns- og arealplan forventes å komme til behandling senere i år. Dette har tatt lengre tid enn forventet, da det er et krevende arbeid. I tillegg har andre prosjekter, som scooterløyper, reguleringsplaner, masser til Skarvbergtunnellen, mv vært prioritert.

☑️ vi har fokus på miljø og prosjekterer nå jordvarme som et mulig fremtidig klimatiltak, som også er forespeilet å gi en økonomisk gevinst.

☑️ vi er i gang med å skifte ut dagens gatelys med LED-lys, noe som både er bra for miljøet og vil redusere driftskostnadene. 

☑️ vi har også lagt inn en bestilling til rådmannen på å forprosjektere en rensestasjon i Lakselv, med formål at fjorden skal bli renere.

☑️ vi er i prosess på nytt prosjekt Porsangerfjorden 2.0, med mål om å øke bestandene av fisk i fjorden.

☑️ en masterplan for reiseliv kommer til behandling i høst, som et resultat av et samarbeid mellom Karasjok og Porsanger kommune og næringsaktørene i kommunene. 

☑️ Ildskogmoen industriområde er under utbygging. 

☑️ vi har i trepartssamarbeidet utarbeidet en arbeidsgiverstrategi, med spesielt fokus på å rekruttere og beholde kompetanse. 

☑️ vi har vedtatt en innkjøpsstrategi, med fokus på blant annet etisk handel, svart arbeid og lokal handel.

☑️ vedtatt vår digitaliseringsstrategi, som grunnlag for konkrete tiltak i det videre arbeidet med digitalisering. 

☑️ kommet i gang med første del av arbeidet med heltidskultur og vi har nådd målet om 8 lærlinger, og vil fortsette å holde fokus på dette i tida som ligger foran oss.

Jeg mener vi er på rett vei, og vi kommer til å fortsette arbeidet med mål om et Porsanger på lag med med folkan, fjorden og fellesskapet. 

Oppsummering av ukeslutter 2015 - 2018

Jeg har samlet alle ukesluttene i årganger, du finner dem enkelt her. 

Neste uke 

Jeg tar et par uker fri frem til Glad Lakselv dagene, og gleder meg til å delta på både PRIDE-markering 10. juli, Midnattsrock og Kippari-festival. Jeg regner med at vi kan komme til å treffes i løpet av sommeren. God sommer, så lenge!