A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Ukeslutt 12

Ordførers hjørne - Ukeslutt #12 2019

Valgkamp og feriemodus har gjort de siste månedene til en slags unntakstilstand, og jeg har bevisst valgt å prioritere bort å skrive ukeslutt. Dette blir min aller siste ukeslutt som valgt ordfører i perioden 2015 – 2019.

Det har skjedd utrolig mye artig i måneder imellom juni og nå: Midnattsrock, Kippari-festival, skolestart, bolystuke, åpning av Kvensk språksenter, innrykk på GP med enda flere ansatte soldater, kulturminneuke, åpning av kulturstien i Trollholmsund, brylluper, toppturer og perleturer, politiske besøk, debatter og valgkamp, og mere til. Jeg har hatt mye å skrive om, og Facebook-sida har vært flittig brukt til formidling av viktige og hyggelige saker.

Om forsvaret

Noe av det første jeg gjorde som ny ordfører i 2015 var å følge opp arbeidet med lamgtidsplanen, og jeg minnes den første høringen på Akershus festning 12. november 2015. Det har skjedd utrolig mye siden da, og jeg tror ingen av oss kunne forutse at så mye skulle skje. Det har vært utrolig lærerikt å bidra inn i prosessen. 

Forsvarssjefens fagmilitære råd ble lagt frem tirsdag denne uka, og arbeidet med ny langtidsplan for forsvaret er i gang. Vi kommer til å jobbe sammen med Finnmark fylkeskommune og Forsvarsforum nord for å styrke Norges forsvarsvilje og evne i nord. Det er pr i dag ingenting som tyder på at det ikke kommer til å bli en ytterligere styrkning av Porsangmoen. Det gjør det enda viktigere at vi som kommune gjør jobben for å tilrettelegge for at det skal være attraktivt å bo i Porsanger. 

Denne sommeren og høsten har vi sett at gjenoppbyggingen av forsvaret øker i styrke. Med to nye pilotprosjekter i rekruttutdanningene til HV og jegerkompaniet på GSV i tillegg til at Finnmark Landforsvar og Porsangerbataljonen bygges opp materialiserer den nye forsvarsbasen i Finnmark seg. Lokal handel er blant de viktigste ringvirkningene vi kan se lokalt, og det er hyggelig å få bekreftet at det gir lokale ringvirkninger for næringslivet vårt, som omtalt i Sagat 11.10. de kundegruppen forsvarets etablering bidrar med er viktig for å underbygge at Lakselv fortsatt kommer til å ha en rolle som handels- og servicesenter i Finnmark. Ifølge tall fra SSB er vi nå (2018-tall) nummer to i Finnmark på varehandel, og ifinnmark har en god sak på dette i lørdagens nettavis. Det gir et godt grunnlag for å utvikle Lakselv som handels- og servicesenter videre.

Beslutningen om at Forsvarsbygg skal kjøpe 25 boliger i Lakselv og den investeringen som kommer i 2021 er viktig for entreprenørene våre. I tillegg har ei direkterute Lakselv – Oslo aktualisert seg, og Forsvaret har hatt ute eget anbud, uten at de fikk napp. Det er en kritisk suksessfaktor for forsvarets oppbygging på Porsangmoen at vi har flyruter som gir ansatte og vernepliktige mulighet til å reise til og fra på en enklest mulig måte. Derfor har jeg tro på at det vil ordne seg på et tidspunkt og jeg er spent på detaljene i den nye flyavtalen som SAS nå skal overta.

Om den politiske situasjonen

Det er vel kjent at Porsanger AP har blitt enige med SP og SV om en politisk plattform for de neste fire årene, og det ligger an til at jeg fortsetter som ordfører de neste fire årene med Sylvi Johnsen som varaordfører.

Det vi har blitt enige om er først og fremst å sikre trygg og forutsigbar økonomistyring. Uavhengig av hvem som er ordfører eller politisk flertall kommer det til å bli krevende fordi den økonomiske omstillingen vi må gjøre kommer til å kreve tøffe prioriteringer. Derfor håper jeg vi kan samle kommunestyret til en felles dugnad som jobber på lag med rådmannen og de ansatte om gode fremtidsretta løsninger, som gir oss det økonomiske handlingsrommet Porsanger kommune trenger.

I tillegg har vi definert en del områder vi mener er viktige knagger å henge en positiv utvikling av Porsangersamfunnet på. Avtalen finner du på Porsanger Ap sin nettside

Tusen takk, kjære Porsanger

Jeg vil herved takke for en spennende og lærerik periode som ordfører i perioden som nå skrives inn i historien. Jeg har blitt kjent med utrolig mange engasjerte og flotte mennesker og i tillegg fått dykke inn i historie, kultur, natur og tradisjoner på en måte jeg ikke ville fått som vanlig medborger. Jeg gleder meg til fire nye år på oppdrag for Porsangersamfunnet sammen med kommunestyrerepresentanter fra alle parti som har engasjert seg fordi de vil det beste for kommunen vår.