Ingressfoto: Sparebank1 Nord Norge, Apotek 1 og Servicekontoret har deltatt på kurs om demens.

Først vil jeg takke pensjonistforeninga og Lion's, som har sørget for en flott ny veranda i sansehagen, utenfor sykeavdelinga. Stort takk også til Lakselv Hagelag som har vært på den årlige plantingen. Jeg håper det blir mange gode sommerdager å sitte ute på for beboerne, og som alltid når jeg er innom sansehagen slår det meg for en flott plass dette er. Dette er en mulig møteplass for besøk av barnehager, skoleklasser og frivillige lag og foreninger til å ha aktivitet i, et kjærkomment tilskudd som vil gi variasjon og glede til beboerne på sykeavdelinga. Tusen takk til alle som i årenes løp har stilt opp på dugnad for å gjøre sansehagen vår så flott :) 

platt sansehagen.jpg

Politisk organisering 

Jeg inviterte sektorledere og varaordfører, og vi har såvidt startet en drøfting rundet den politiske organiseringen i kommunen. Ettersom kommunene og Norge er i endring, er det også naturlig å stoppe litt opp og diskutere om vi bruker ressursene våre rett også på dette området. Mye av det vi som kommune holder på med er lovpålagt, og med ny kommunelov på gang, kan det være naturlig å gjøre endringer. Jeg er først og fremst opptatt av å finne en modell som kan engasjere innbyggerne våre til å delta i lokalpolitikken, og håper på en bred og god debatt i kommunestyret og i samfunnet vårt når vi etter hvert tar diskusjonen videre i kommunestyret. 

Veilederprosjekt barnevern og oppstartskonferanse TryggEst 

Onsdag og torsdag 6. Og 7. Juni deltok jeg på to meget interessante og viktige oppstartsmøter sammen med barnevernledelsen og helseledelse i kommunen. Vi er med i nasjonale pilotprosjektet for å gjøre barnevernet vårt bedre og for å utvikle et godt system for å ivareta mennesker som ikke er i stand til å vurdere selv om de utsettes for overgrep. Det være seg vold, seksuelle overgrep, økonomiske overgrep, helsemessige overgrep, mv. Jeg tenker dette er en god tart for å sette arbeidet med vold i nære relasjoner i et bedre system også hos oss.  

Les mer om TryggEst her. 

TryggEst og barnevern.jpg

Åpning Nordkapp kino 

Mandag 11. Reiste jeg til Honningsvåg sammen med kinosjef Ida, for å overvære åpningen av Nordkapp sin nye kino som har blitt et flott og moderne anlegg. Gratulerer til befolkningen i Nordkapp med en flott storstue som den har blitt.  

Vest-Finnmark regionråd 

Tirsdag og onsdag 12. Og 13 stor Vest-Finnmark regionråd på dagsorden. Folkehelse, feremtidig kvotesystem for sjarkflåten, NVE sitt forslag om endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet, 110-sentral og SkaidiXtreme var blant sakene på dagsorden.  

Formannskap 

Torsdag 14.6 avholdt vi siste formannskap, blant annet med orienteringer fra Cape Fish og Midnight Sun Tourist Service og økonomisjefen i kommunen.  

Du finner sakene og protokollen her. 

Demensvennlig samfunn 

Fredag tok Christina Masternes Korslund og jeg turen til noen av bedrifter som deltok på kurset i forbindelse med demensvennlig samfunn. Hurra for Apotek1, Sparebank1 og Lakselv taxi som tok seg tid til å delta på kurs. At flere har kunnskap om demente vil gi både de som rammes av sykdommen og pårørende en litt enklere hverdag.  

(Ingressfoto: Sparebank1 Nord Norge, Apotek 1 og Servicekontoret)

Veteranplan 

Fredag 15. Møttes vi til oppstartsmøte i forbindelse med at vi skal lage en veteranplan. Dette vil jeg også komme nærmere tilbake til når vi etter sommeren får mer kjøtt på beinet. Dette er en viktig plan å få på plass, all den tid at Porsanger har mange som på en eller annen måte har tjenestegjort for Norge i fredsbevarende operasjoner i utlandet. Når forsvaret etter hvert bygges opp, vil dette bli enda tydeligere i samfunnet vårt. 

Veteranplan.jpg

Oppstart El-sykler  

Porsanger frivilligsentral har sammen med Porsanger demensforskning søkt om og fått tildelt 135.000 kroner fra Sparebank1-stiftelsen. Formålet var å kjøpe inn elektriske rickshaw-sykler som skal bidra til at eldre og andre som ikke kommer seg ut på tur så lett kan komme ut. Et sosialt og trivselsfremmende tiltak, som jeg håper vi får mange frivillige til å delta på.  

Elektriske sykler.jpg

Distriktsutvalget 

Mandag og tirsdag besøkte jeg Sogn og Fjordane sammen med distriktsutvalget i Arbeiderpartiet. Reiseliv og industripolitikk var på dagsorden, og det ble en flott tur til blant annet Kviknes hotell på Balestrand og Hydro sitt aluminiumsverk på Høyanger. Å treffe ordførere og næringsliv i andre kommuner gir påfyll og inspirasjon til arbeidet hjemme. I tillegg tenker jeg vi er på god vei til å sette distriktspolitikk skikkelig på dagsorden i partiet mitt.  

Generalforsamlinger 

Våren er naturlig nok fylt av generalforsamlinger, og varaordfører og jeg har delt litt på deltakelsen når vi har deltatt på generalforsamlinger/årsmøter i PPD, FIMIL, Sagat, PIAS, Luostejok Kraftlag, Porsanger Arbeidssamvirke, Sápmi Næringshage, rådsmøte Kvensk Institutt og Opplæringskontoret.  

Kommunestyre  

Siste kommunestyre før sommerferien ble avholdt torsdag 21. Juni. Regnskapet for 2017 skal til behandling, og etter alle solemerker kan vi feire at vi er ute av ROBEK. Det er likevel et litt dystert bakteppe at vi har et overforbruk på året, som det nå iverksettes en budsjettregulering på. Når vi etter hvert skal inn i nye budsjettprosessen er det viktig at vi klarer å finne en stø kurs som gir oss et fremtidig handlingsrom. 

Sakene til kommunestyret finner du for øvrig her.

Neste uke 

Torsdag kveld setter jeg meg på Norwegian-flyet direkte til Oslo, og bevilger meg ei uke på en solstol i Hellas. Jeg håper flyene fylles i sommer, og at det kan gi rom for å utvide sesongen. Det er opp til oss å benytte tilbudet. Så håper jeg også det gir seg muligheter for store og små i Porsanger å få seg en god sommerferie, med godt vær og muligheter for aktivitet og moro.  

Helt til slutt vil jeg oppfordre alle til å edelta på Glad Lakselv marked (13.-14. juli), Kippari-festival (20. - 22..juli) og Arctic race (18. august) i Smørfjord og Olderfjord. Jeg vil spesielt oppfordre bedrifter, lag og foreninger og alle som har kreative ideer til å bidra til å gjøre Glad Lakselv som faller på samme dag som cruiseanløpet (13. juli) til det beste utstillingsvinduet for å selge Lakselv som cruisehavn. 

Da gjenstår det bare å ønske god sommer :)

Det blir pause fra de tradisjonelle ukesluttene til august.