A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Snuhavn 1

Ut av ROBEK, kommunestyre, SeaWalk, vennebenk, generalforsamlinger og forsvar

Ordførers hjørne - Ukeslutt #15 2017

To begivenhetsrike og viktig uker skriver seg inn i historien. SeaWalk’en stod ferdig montert mandag denne uka og i kommunestyret torsdag kunne vi behandle et regnskapsresultat som gjør at vi kan be fylkesmannen fjerne oss fra ROBEK-lista.

Foto: Ordfører i maskinrommet til SeaWalk'en

Vi har med andre ord mye å være glade og stolte over.

SeaWalk

At Seawalk’en ankom Hamnbukt forrige helg var nok umulig å ikke få med seg. Interessen fra media og folk flest var stor, og det kan jeg nok godt forstå, så mye oppmerksomhet den har fått de siste årene. Men endelig er den her, og det er nå det virkelige arbeidet starter!

snuhavn 2.jpg

Og når jeg snakker om at det virkelige arbeidet starter, handler det om reisemålsutvikling og utvikling av gode produkter, slik at Porsangersamfunnet kan få avkastning på investeringen. Og nå er det næringslivet som må gjøre jobben. Vi trenger profesjonelle aktører, som kan levere opplevelser av høy kvalitet til alle de fremtidige gjestene våre.

Det morsomme er at jeg mandag formiddag fikk en invitasjon til å være vertskap for en visningstur for selskaper som ser på mulighetene i nord, med utgangspunkt i Alta – lakselv – Nordkapp. Satsingen vår legges merke til!

Det neste Porsanger kommune gjør som tilrettelegger i denne sammenhengen, er å initiere et prosjekt som skal igangsette og fasilitere dette arbeidet. Vi kommer til å koble oss tett på Visit Nordkapp, som vi i kommunestyret torsdag kjøpte aksjer i. I tillegg vil Sápmi Næringshage være viktig, og et utstrakt samarbeid med næringsliv og andre kommuner er alldeles nødvendig.

Vi planlegger også en konferanse for å kickstarte arbeidet rundt reisemålsutvikling i september. Sett av 13. – 14.9 og bli med på reisen videre!  

Promo-film

For å markedsføre Lakselv som logistikk-nav, har vi fått laget denne filmen, som viser hvilke potensielle muligheter som fins for flyfrakt, reiseliv, forsvar, mv.

Sjekk den ut, og del gjerne videre!

Kommunestyremøte torsdag 15.6

Kommunestyret torsdag hadde mange saker på dagsorden. Det viser en høy produksjon i rådmannens stab. For å sikre at vi kom gjennom sakene, ble gruppelederne enige om å utsette de av sakene som kunne vente. Det gjorde at møtet ikke ble riktig så langt som det kunne blitt, men møtet ble likevel langt og ble avsluttet ca 1930.

Det ble Reidunn Magnussen Hesjevik sitt siste kommunestyremøte, da hun ble innvilget fritak ut perioden. For anledningen ble hun også valgt som settevaraordfører. Reidunn har gjennom flere år lagt ned betydelig tid og innsats for Porsanger kommune, og vi takker henne av og ønsker lykke til med andre oppgaver i Porsanger kommune.

Rekrutteringen til kommunestyret har så smått startet, med lille Ingrid Sofie som ble med mamma Agnete på møte. Knapt en måned gammel holdt hun ut en lang møtedag, så der har vi nok en fremtidig politiker.

En av de gladeste denne torsdagen, må ha vært Arnulf Sandvik, daglig leder på Solbrått. Han hadde gamblet på positivt vedtak og serverte kake etter at vedtaket var gjort. Vi vedtok å inngå en femårig avtale, og Solbrått gis mulighet til å gjøre investeringer som løfter tilbudet. For Porsanger kommune er det slik at vi trenger tjenesten Solbrått kan tilby, og nå har vi kjøpt oss litt mer tid til å legge en god plan for det fremtidige helsetilbudet vårt.

solbrått kake.jpg

Av andre saker jeg har lyst til å nevne er at

  • Vi gjorde vedtak i tre saker om samarbeid med andre kommuner. Skal vi lykkes med en god utvikling for Porsanger, er jeg sikker på at dette er oppskriften. Sakene det gjelder er aksjekjøpet i Visit Nordkapp, felles scooterløypeprosjekt med Alta, Kvalsund, Kautokeino og Karasjok, og fiberutbygging i Finnmark, som er initiert av Lebesby, der vi har invitert med Tana og nå også inviterer med flere kommuner i Finnmark.
  • Vi har vedtatt forskrift for skolekretsgrenser i Porsanger.
  • Vi inngår avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om å legge til rette for et demensvennlig samfunn. Les mer om demensvennlig samfunn her.
  • Vi søker om å videreføre PIP-prosjektet – psykiatrisk legevakt, som er helt nyoppstartet, men viser seg å være svært vellykket.
  • Vi har valgt å avvikle Porsanger i Utvikling KF, da vi er ute av omstillingsprogrammet for lenge siden, og nå har behov for å rigge utviklingsarbeidet vårt noe annerledes. Næringssjef-stillingen tas tilbake til rådmannen og vil inngå i den nye Utviklingsavdelingen, jfr omorganiseringen av teknisk, som nå dele i en utviklingsavdeling og en driftsavdeling.

Det skjer altså mye spennende i og utenfor organisasjonen Porsanger kommune. Det er umulig for meg å få sagt noe om alt, men det får dryppe litt mer informasjon etter hvert.

Ut av ROBEK

Økonomi er blant hovedsakene som alltid behandles i juni-møtet. Og det som er spesielt gledelig nå, er at vi kan be fylkesmannen melde oss av ROBEK-registeret. Dette fordi vi har betalt ned gammel gjeld, ett år før planen. Hurra!

Etter at budsjettreguleringen er foretatt står det igjen om lag 8 millioner kroner på disposisjonsfondet vårt og jeg tenker dette er en fin begynnelse på å bygge en sårt tiltrengt buffer. Det er likevel slik at inneværende år er stramt, og selv om det ser ut til at det akkurat kan gå i balanse, skal vi være svært forsiktige med å bruke mer enn vi har råd til.

Etter magre økonomiske tider valgte vi likevel å bruke noe av overskuddet, primært på tiltak som ikke øker driften. Jeg hadde invitert til en bred dialog mellom alle partiene på et forslag, som til slutt fikk flertall med Ap, SV, Sp, H og FrP.

I tillegg til rådmannens og formannskapets anbefalinger ble følgende tiltak valgt:

Drift

Koordinator/saksbehandler oppvekst, kultur og ungdom, 1 år 500.000
Styrking legevakt 2017           750.000

Investering

Kjøp aksjer Visit Nordkapp  87.500
Prosjekt felles scooterløyper  100.000
Fastmerking/vedlikehold scooterløype 200.000
Veivedlikehol 1.500.000
Male ferdig Helsetun 300.000
Partistøtte politisk arbeid  100.000
Møterom/foaije rådhus    200.000
Lavvu samisk språksenter     50.000
Forstudie kvensk språksenter   50.000
Visningsutstyr og audioguider Stabbursnes naturhus og museum  310.000

Jeg er fornøyd med at vi endelig kan sette av litt til forefallende tiltak, men er svært opptatt av at vi holder en nøktern drift fremover. Det koster å drive en kommune med vår størrelse i areal. For å beholde og legge til rette for livskraftige bygder er skolene viktig, og en helsetjeneste som betjener hele kommunen. Det koster penger å få til alt vi ønsker, og jeg er glad for at vi så langt har lyktes i å finne gode løsninger.

Plansaker og delegasjonsreglement

Jeg har fått noen reaksjoner på at planutvalgssaker ikke ble behandlet. Det ble dessverre ikke tid torsdag, men jeg kommer til å innkalle til et planutvalgsmøte før ferien. Som et resultat av endringer i delegasjonsreglementet, opphører planutvalget. Denne type saker vil i fremtiden bli behandlet i formannskap. I tillegg vil det også bli opprettet egen klagenemnd, fristilt fra formannskapet.

Generalforsamlinger og andre møter

Det har vært avholdt en rekke årsmøter, generalforsamlinger og kontaktmøter de siste ukene.

Sápmi Næringshage AS

Denne uka gjennomførte vi generalforsamling i Sápmi Næringshage AS (SNH), og nytt av året er at vi kan ønske Kautokeino inn i det gode fellesskapet som dette er. Vi er i dialog med å etablere en egen node av SNH her i Porsanger, nå når PIU avvikles.  

snh ordførere.jpg

Porsanger Arbeidssamvirke AS

Det har også vært generalforsamling i Porsanger Arbeidssamvirke AS. Jeg har lyst til å løfte frem denne perlen av en bedrift, som leverer tilrettelagte arbeidsplasser til de som trenger det. Samtidig har de funnet seg noen nisjeområder, som virker. De reparerer møbler, har snekker- og tekstilverksted, utsalg og de leverer vaktmestertjenester. Flott, ikke sant?

Vi ble enige om å møtes igjen etter ferien, for å diskutere muligheten for å få til en bedre samhandling mellom Porsanger kommune og Porsanger Arbeidssamvirke, med mål om på sikt å kunne skape flere gode arbeidstiltak i regi av Porsanger kommune.

Luostejok Kraftlag SA

Luostejok Kraftlag SA hadde årsmøte uka før, og med et godt årsresultat setter de også i år av 1 mill kroner til allmennyttige formål, Luostejokmidlene. Nytt av året er at LKSA selv foretar tildelingen. Jeg antar de vil kunngjøre en utlysing i løpet av relativt kort tid.

Finnmarkssykehuset

Vi hadde også møte med ledelsen i Finnmarkssykehuset i forrige uke. De orienterte om fremdriften i prosjektene sine, og på overordnet nivå ble samarbeidet orientert om og drøftet. Jeg mener fortsatt det er en feil beslutning når DPS skal flyttes til Karasjok, men prosessen er i gang og vi må nok bare forholde til oss en fremtid uten denne viktige institusjonen.

Vennebenk til Lakselv barneskole

Onsdag var jeg invitert til å møte elevrådet ved Lakselv barneskole. Dette for å følge opp noe av det som rullet i gang etter møtet vårt tidligere i vår. Jeg bestilte en «Vennebenk» etter ide fra en av elevene. Jeg håper den kan bli et godt verktøy for nye vennskap i fremtiden.

vennebenk.jpg

Besøk av Anniken Huitfeldt og Runar Sjåstad

Uka ble avsluttet med besøk av leder i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget Anniken Huitfeldt og fylkesordfører Runar Sjåstad. Anniken ønsket å lærer mer om heimevernet i Finnmark, og fikk samtidig møte en nederlandsk avdeling på øving på Porsangmoen. I tillegg til forsvar ble det tid til en tur innom Lakselv videregående skole som fortalte om hvordan de arbeider for å få bukt med frafall og sørge for god gjennomføring. Spennende å høre. Jeg måtte selvsagt også få vist fram snuhavna og fortalt om planene våre der.

Anniken HV17.jpg

Neste uke

Mandag legges Landmaktutredninga frem og vi venter spent på hva de fagmilitære anbefalingene blir og er klar for at de politiske prosessene kommer i gang! Vi jobber for økt aktivitet på Porsangmoen. Skal de flotte skytefeltene våre brukes, må det følge aktivitet med!

Mandag møter vi også Statens vegvesen med massene fra Skarvbergtunnellen og sentrumsplan på dagsorden. Onsdag og torsdag er vi vertskap for Vest-Finnmark regionråd og fredag er det rådsmøte i Kvensk Institutt. 

Tips en venn Skriv ut