A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
samisk språk og kultursenter 1

Ordførers hjørne - Ukeslutt #18 2017

Vi har rundet inn i september, og høsten er definitivt i emning. Bæråret er likevel ikke over, og på tross av sein sommer, har det bugnet over av både multer og blåbær - perfekt for sankerne. For egen del har det blitt lite tid til bærplukking, men jeg prøver å komme  meg ut i naturen hver dag.

Torsdag var det kommunestyre. Dette var satt opp ekstra med dagsorden skoleeierrolle og planarbeid. Det ble to bolker, med læring og gode diskusjoner. Jeg valgte å gjøre det slik, fordi det er utrolig viktig t vi som politikere er aktivt med i prosessene rundt skoleutvikling og planarbeidet.

Skoleeierrollen

skoleeierrollen.jpg

Barna er vår viktigste ressurs å satse på for fremtiden, derfor er skoleutvikling kanskje noe av det viktigste vi gjør i vår kommune. Vi er med i et prosjekt der vi har inne et veilederkorps, som jobber sammen med rektorene våre. Det er gjort et grundig arbeid med ståstedsanalyser, og utvalg av fokusområder å jobbe med på den enkelte skole.

Ofte favner vi så bredt og har så mange mål, at det blir umulig å nå noen. Jeg har tro på at veilederkorpset gir oss god hjelp i å målrette innsatsen og derigjennom gjøre skolene våre enda bedre.

kommunestyret.jpg

Planarbeidet

Når det kommer til planarbeidet, er vi også godt i gang med et lenge etterspurt arbeid. Prosessene rundt både samfunnsplan og arealplan vil etter hvert skyte fart. Noen er bekymret for at det arbeidet som ble gjort i forrige periode ikke videreføres. Etter grundige vurderinger ble det besluttet å starte litt på nytt, for å gjøre en bedre prosess rundt involvering. Det innsamlede materialet i forrige runde er selvsagt også med på veien og vil bli vurdert.

planarbeid 31.8.jpg

Arbeidsgiverstrategi og lederutvikling

Av andre saker behandlet i kommunestyret er også Arbeidsgiverstrategien, som ble vedtatt enstemmig. Arbeidet med den har vært til inspirasjon for meg, og jeg håper vi klarer å bruke dokumentet på en slik måte at det skaper debatt og engasjement i organisasjonen i mange år fremover. Dokumentet vil være et godt verktøy for lederne i å involvere sine ansatte på alle avdelingene.  

Rådmannen har søkt om og fått 640.000 i OU-midler fra KS til lederutvikling, noe jeg mener er ett av de viktigste tiltakene for å gjøre organisasjonen enda bedre rustet til å møte fremtiden og tilby best mulig tjenester til innbyggerne.

Sentrumsbolig

I den ordinære behandlingen av saker, var det nok sentrumsbolig-prosjektet som for mange var det store samtale-emnet. Eiolf kan sove godt igjen, og i reguleringen blir den omtalte turstien nå tatt inn i reguleringen som opprinnelig ønsket. Initiativet til Eiolf og de andre er godt, og vi har som formannskap og planmyndighet fulgt prosessen og vært på ballen hele tiden. 

Fremstillingen i media har skapt et helt feil bilde. Som politikere skal vi ta hensyn til innspill fra naboer og andre berørte parter. Både rådmannen og politisk ledelse har støttet prosjektet og prioritert saken for å gi prosjektet den nødvendige fremdriften. Det oppleves derfor både urettferdig og søkt når kritikken hagler i media over en liten detalj, som enkelt har latt seg rette opp igjen. 

På den andre siden har vi naboer som blir berørt, og som føler seg overkjørt idet de får en fortetting av boliger i sitt nærområde. Det både forstår og respekterer jeg. Til de har jeg lyst til å si at kommunestyret i sitt vedtak har anbefalt å starte byggingen på en slik måte at «inngangen» til turstien vil bli skjermet til området er fullt utbygd. Det vil også være slik at de som benytter turstien rundt flyplassgjerdet, fint kan svinge ut på veien det lille stykket dette handler om, for deretter å svinge inn på turstien igjen. Så det bør ikke være det aller største problemet for noen.    

Avslutningsvis vil jeg si at når vi som politikere har valgt å prioritere dette boligprosjektet, handler det om å møte fremtidens behov. Mange eldre ønsker seg over i mer lettstelte leiligheter. Det vil kunne frigi eneboliger til barnefamilier og de som ønsker seg denne type boliger. Unge i etableringsfasen kan også være i en målgruppe for sentrumsnære leiligheter.

Åpning av samisk språk og kultursenter

Samisk språk og kultursenter åpnet i nye lokaler fredag 1. september og jeg tenker dette er et løft i riktig retning for å skape synlighet og tilgjengelighet for det viktige arbeidet innen samisk språk og kultur som gjøres her. Jeg fikk anledning til å åpne det nye senteret, og det ble en flott og verdig markering, der det faktisk nesten ble trangt om plassen og det ble kø inn.

samisk språk og kultursenter 2.jpg

Brita Polland var invitert til å fortelle om sin bok om samisk religion, fortalt av samene selv. Høydepunktet var nok vår kjære Mari Boine, som stilte opp sammen med Irene Persen på gitar og Marion Palmer som leste sine dikt. Vi er både stolte og takknemlige over at Mari i tillit lar Samisk språk og kultursenter ta vare på og vise frem noen av klenodiene som har vært med henne på berømmelsens vei.

mari og marion.jpg

Jeg anbefaler deg å ta turen innom for å se utstillingen, men også for en prat med de dyktige og engasjerte damene som jobber på samisk språk og kultursenter, Sara Stødle og Anne Marie Anti. I tillegg er språkkonsulenten vår Else Marit Sarre lokalisert sammen med dem. Fra 1. januar tilsetter vi en til, som skal bidra til å løfte det samiske. Jeg er også glad for at kommunestyret ble med på å kjøpe inn den store lavvoen, som smykker utearealene og kommer til å bli en flott møteplass for store og små.

Og til de som savner at jeg også nevner det kvenske. Vi er i prosess, og skal også prioritere å ta dette arbeidet videre. Jeg har en ambisjon om at vi skal få på plass et kvensk språksenter, og sammen kan dette bli starten på et kultursenter som samler mangfoldet i Porsanger. Det ligger nok litt frem i tid, men er innenfor rekkevidde om vi jobber målrettet.

ASVO 25 år

Ikke nok med det, fredag var det åpen dag på ASVO og en glede å være med på feiringen av deres 25 års jubileum. Vi har så mye å være stolt over i Porsanger, og ASVO er en av bedriftene som gir mennesker muligheter. Inngangen til et ordinært arbeidsliv er tøft, og for mange er det ikke mulig å stå i en vanlig jobb. Å ha en jobb å gå til gir mening i hverdagen, og for de som jobber her, handler det om mer enn arbeid. Her bygges det fellesskap og jeg opplever en stolthet blant de som jobber her. ASVO gjør en forskjell og er en viktig hjørnesteinsbedrift med en viktig verdiskaping utover det ordinære i Porsanger.  

ASVO_90.jpg

Hugo Straumsnes var den første daglige lederen, han kunne fortelle historien om da det startet. Med 50.000 å rutte med fikk de likevel til mye godt, og dannet fundamentet for dagens ASVO, som ledes av Sigmund Hansen.

Historien om Porsanger Arbeidssamvirke

Porsanger Arbeidssamvirke as ble stiftet den 30.07. 1992 og startet opp 1.september 1992 i Karlsens nedlagte butikklokaler i Brennelv. Vinteren 1994 flyttet bedriften til Industribygget, og i oktober 1995 gikk veien til Maskinlagsbrakka i sentrum. Denne brakka brente dessverre ned 18.mai 1998. Mye av utstyret og dokumenter gikk tapt, men heldigvis klarte brannvesenet å begrense brannen slik at maskinene på snekkeravdelingen og møbelavdelingen ble reddet. Bedriften leide kontorplass på PIAS mens det ble jobbet med å starte opp igjen, og 3 måneder senere startet bedriften opp igjen i Holmenveien.

1.april 2006 kjøpte Porsanger Arbeidssamvirke nåværende bygg og startet arbeidet med å tilpasse lokalene til bedriftens aktivitet og 1.januar 2017 flyttet bedriften inn.

Porsanger Arbeidssamvirke er i dag en bedrift med 10 varig tilrettelagte arbeidsplasser og 7 arbeidstreningsplasser. Bedriften skal gi et tilbud til de som har behov for varig vernet arbeid, samt gi tilbud for arbeidstrening/arbeidsutprøving til mennesker som har dette behovet. Gjennom arbeid og delaktighet i samspill med andre ønskes det satt i gang en lærings- og utviklingsprosess hos den enkelte.

Totalt har bedriften pr dato 4 fast ansatte og har 3 ulike avdelinger. På snekkeravdelingen produseres større og mindre treartikler, her nevnes utedo, søppeldunkstativ, utemøbler, sykkelstativ, blomsterkasser. På møbel og grovsøm repareres blant annet scooterseter, kalesjer til båter og scootersleder og omtrekking av møbler. Her kan du også få reparert en rekke ting. På tekstilavdelingen foretas produksjon og reparasjon av tekstilprodukter, strikking, hekling, veving, toving og lettere håndarbeid. På tekstil finnes også sublimeringstrykk, og her trykkes mange flotte produkter slik som t-skjorter, krus, snappsglass, klokker, matbokser og masse annet fint.

Videre tilbyr Porsanger Arbeidssamvirke vaktmestertjenester i form av plenklipp/hagearbeid, snømåkking, søppelkjøring og mindre flytteoppdrag. Og i bedriftens butikk selges det som produseres, her kan man finne masse flott.

(Teksten har jeg fått fra daglig leder ASVO)

Neste uke

Tirsdag drar rådmannen, utviklingsleder og jeg til Ivalo i Finland, for å drøfte mulig samarbeid om reiselivssatsingen vår. Torsdag er det åpning av minnesmerket over de som ble gravlagt på Stavne gravlund. Jeg vurderte å reise, men ser at det blir for tett, og langt. Fra Porsanger er det 5 kvener og samer som ble gravlagt der, og vi har sendt steiner med koordinater sørover. Jeg skriver mer om det i neste ukeslutt. 

Det er ei uke igjen til valgdagen. Jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten, og minner om forhåndsstemming på servicekontoret i åpningstida på rådhuset hvis du ikke har anledning valgdagen. Skal stemmen din sendes er fristen 8. september.