Det ble en perfekt avslutning på uka, da Lakselv barneskole inviterte til BlimE-dans på torget i dag. Jeg blir så glad, så stolt og så rørt. Et tilsynelatende lite tiltak, som er over på et øyeblikk, men så utrolig viktig. Dette har elevene øvd på - sammen - de siste ukene. Store og små i god samhandling gjør dette så utrolig viktig. Jeg snakket med to fedre etterpå, som roste tiltaket, dette har nemlig vært tema rundt middagsbordet hjemme de sitste ukene. Temaet - å ta vare på hverande, inkludere og blime - ingenting er viktigere enn det! Heldigvis gjorden de den to ganger, så ordføreren også fikk mulighet til å blime' på dansen.

Tusen takk til Lakselv barneskole som gjør en viktig jobb for et inkluderende oppvekstmiljø, sammen med de andre skolene og barnehagene i Porsanger. 

Se BlimE'dansen fra Lakselv her!

Kick off for arbeidet med heltidskultur

Endelig er vi i gang med heltidskulturarbeidet i Porsanger kommune! Dette er en av de viktigste utfordringene for kommunesektoren å finne løsning på. Skal vi beholde og rekruttere til omsorgsyrkene i fremtiden må vi tilby hele stillinger og våre ansatte må ønske å jobbe heltid. Det handler både om kontinuitet og forutsigbarhet i planleggingen av turnuser i et arbeidsgiverperspektiv, men også om ei anstendig lønn å leve av, pensjonsopptjening og et anstendig og forutsigbart arbeidsliv for den ansatte. Like viktig er det at vi går til kjernen av oppgaven, hvem vi er der for - brukerne. For dem er forutsigbarhet og kontinuitet det aller viktigste!

Både Agnete Masternes Hanssen og jeg er, sammen med Porsanger Arbeiderparti, opptatt av at vi skal levere gode og trygge tjenester til de som trenger kommunens hjelp. De ansatte skal ha forutsigbare rammebetingelser for å gjøre jobben sin på en god måte, og lederne må ha verktøy for å sikre at kommunen bruker ressursene på en best mulig måte - nettopp for å gi brukerne en trygg og forutsigbar tjeneste. Det betyr at vi må prioritere godt i fremtida. Løsningene finner vi sammen, i trepartssamarbeidet mellom ansatte/tillitsvalgte, lederne og politikerne i Porsanger.

Heltidskultur.jpg

Visste du forresten at det er sånn i landet vårt at 39% kvinner jobber deltid, mot 13% menn? Og desto høyere utdanning vi tar, desto større andel arbeider også heltid. Det er altså et spørsmål som preges av både kjønn og utdanningsnivå. Det må vi gjøre noe med!

Reiseliv

DA er vi i gang med fase to av reisemålsutviklinga i Porsanger, noe som gleder meg stort. De som holder på med reiseliv vet at jeg har jobbet for å få i gang fase to av resiemålsutviklingen i Porsanger, og nå er jeg glad for at Sápmi Næringshage overtar roret. Jeg kommer selvsagt til å følge med og også delta i det videre arbeidet, men nå er det altså andre som sørger for fremdriften og det er godt..

Det jeg virkelig gleder meg over å se, er et reiseliv som utvikler gode produkter, tenker langsiktig, helårlig og samarbeid med andre for å lykkes. Destinasjonsutvikling handler jo nettopp om det vi kan tilby gjestene våre sammen, og da er det viktig at vi synliggjør alle de gode opplevelsene - overnattingsstedene og aktivitetene - som i sum er grunnen til at vi får gjester som vil besøke oss og bli her i et gitt tidsrom.

Jeg er ekstra glad for at vi endelig er i samme modus som Karasjok og har fått dem med på laget. Der har kommunen bevilget den kommunale andelen, og reiselivsaktørene i Karasjok er klare til å jobbe sammen med oss for å lage en masterplan for vårt område. Vi har så mye å by på sammen, og dette tror jeg er en viktig formel for at vi kan lykkes i å få til mer verdiskaping i området vårt. 

Dette er vårt prosjekt sammen, kommunene og næringslivet. Derfor er det viktig at reiselivsaktørene bidrar inn i fellesskapet med tid og deltakelse når invitasjonen kommer. Sammen skal vi nå skape et fundament for å øke verdiskapingen i reiselivet og skape flere helårlige arbeidsplasser i kommunene våre. Det vår vi bare til når jo jobber sammen og har en felles forståelse for utfordringene og mulighetene innenfor området.

Igjen - jeg er utrolig glad for å gi stafettpinnen videre - og ønsker oss alle sammen lykke til med det videre arbeidet!

Porsangerfjorden, havner og kyst og havnekonferanse

Denne uka har også bydd på møter om havneutvikling, Porsangerfjorden og utviklingsmulighetene våre. Jeg har deltatt på Kyst og havnekonferansen i Honningsvåg, en hyggelig og lærerik møteplass for de som har interesser på dette feltet. Jeg tenker at livet i og rundt Porsangrfjorden er vårt største og viktigste prosjekt, og nå når forsvaret er i gang med sitt og prosjektet rundt reiselivet er på plass, kan jeg bruke mer av tida mi på dette. Vi venter på et innspill fra Havforskningsinstituttet på en plan for Porsangerfjorden, og dette vil jeg komme tilbake til i løpet av høsten. 

Porsangerfjorden.jpg

Kulturminnedager og åpning av det restaurerte fjøset i Repokoski 

Porsanger har mye å takke Agnar og Laila Johansen for. Det ble en flott innvielse av det restaurerte fjøset I Repokoski forrige onsdag. Laila er viden kjent for sin innsatsvilje og pågangsmot, og i samarbeid med Riinakaisa Laitila, Arvid Petterson, mfl fikk de til slutt realisert restaureringen av et av de eldste kvenske kulturminnene i Porsanger. Det står respekt av det arbeidet så mange ildsjeler har utført for å ivareta viktige kulturminner og historien til de som dannet grunnlaget for at Porsanger har blitt det samfunnet det har blitt.  

repokoski 1.jpg

Jeg sier det igen: Paljon onnee! Ollu lihkku! Gratulerer! 

Neste uke

Mandag er jeg på distriktsutvalgsmøte i Oslo, før det bærer av gårde på en liten ferietir ut uka. 1. og 2. oktober er det regionrådsmøte i Hasvik, så jeg er tilbake i ordinær drift i lakselv igjen 4. oktober. 

Ønsker alle ei strålende helg og uke - og en flott høstferie når den kommer!