Kan jeg være same?

Aller først har jeg lyst til å rope hurra for varaordføreren vår, Cecilie Gjennestad, som jobber som produksjonsleder i NRK Sápmi. Hun setter samisk på dagsorden, og stiller viktige spørsmål i ei tid der vi, etter mitt syn, trenger alle gode krefter med på både det samiske og kvenske laget. Det er tid for å snakke om oss, ikke vi og dem.

Sjekk ut første videosnutt her - Kan jeg være same?

Svømmeprestasjoner

Så vil jeg gratulere Alexey Johansen (14) med 2 plass på 50 og 100 m fri og 3 plass på 400 m fri på Trøndersvøm, ett av de største svømmestevnene i landet. Det står respekt av slike resultater, og jeg vet det ligger mange timers dedikert trening i prestasjonen. Alexey pendler til Karasjok og trener med svømmeklubben der 3 ganger i uka. Onsdag og torsdag bidrar han til å gi alle mulighet til morgensvømming i Lakselv, fordi pappa John Håvard Johansen stiller opp som vakt når han trener. At vi kan få til et bredere tilbud for ungdommen vår gjennom samarbeid med naboklubben er flott, tenker jeg.

Aleksey Johansen.jpg

Her kan du lese mer om Karasjok Svømmeklubb sin deltakelse på Trøndersvøm.

Snøscooterløyper

Mandag denne uken satte jeg opp et ekstraordinært formannskap, for å behandle Forskrift for rasting på islagte vann. Saken skal ut på høring i 6 uker, og dersom vi får innspillene i god tid, tror jeg det er mulig at vi kan få den behandlet før påske. Parallelt med denne saken kommer etter hvert Kartlegging av friluftsområder. Neste steg på veien mot regodkjenning av scooterløypene ihht ny motorferdsellov, er å regodkjenne eksisterende løyper. Deretter behandles nye løyper. Dette er en modell rådmannen har skissert for å komme i havn med et stort arbeid. Jeg anbefaler alle som er opptatt av scooterløyper, og kjent i områdene å spille inn eventuelle forbedringer. 

Her finner du høringsdokumentet. 

Møte i Vest-Finnmark regionråd og KLP

Onsdag møttes vi i Vest-Finnmark regionråd, både for å evaluere det vi har lagt bak oss, men også for å planlegge det som ligger foran. Torsdag inviterte regionrådet til temadag om kystsoneplanlegging, der flere fra Utviklingsavdelinga vår fikk påfyll til det planarbeidet som vi står i.

Eiermøtene i KLP er alltid informative og interessante. De ivaretar pensjonsforpliktelsene til kommunene som eiere. Det er viktig at de både driver godt økonomisk, samtidig som jeg er glad for at de også ser til gode investeringsprosjekter også i andre deler av verden som trenger det når de skal forvalte verdiene våre.

Møte med Heimevernsjef Eirik Kristoffersen

Torsdag møtte jeg den nye heimevernsjefen og general, Eirik Kristoffersen, og hans stab over en uformell kopp kaffe på kontoret mitt. Det ble et flott møte, med gode diskusjoner rundt rekrutteringsutfordringene til heimevernet i Finnmark. Denne problemstillingen ble ikke godt nok ivaretatt da landmaktsproposisjonen ble vedtatt, og konsekvensene av et «aldrende» heimevern er at det gir konsekvenser for beredskapen i kommunene. Det var godt å høre at den nye sjefen for Heimevernet er opptatt av rekrutteringen til heimevernet og de konsekvenser det gir for beredskapen i Finnmark.  

Heimevernsjef og ordfører.jpg 

I forlengelsen av dette møtet har jeg invitert forsvarsminister Frank Bakke Jensen til Porsanger, for å drøfte muligheter og utfordringer når Garnisonen i Porsanger skal bygges opp. Det er viktig at vi får en god dialog med både politisk ledelse og forsvarsledelsen, så vi får en best mulig flyt og ressursutnyttelse for begge parter. I tillegg ønsker jeg å drøfte rekrutteringsutfordringene til Heimevernet i Finnmark, med de påfølgende beredskapsutfordringene vi får, med forsvarsministeren.

Finnmarkscup i klatring

Ingressbildet er fra Finnmarkscupen i klatring. Denne helga møttes nemlig finnmarksklatrerne i Lakselv til cup. Tilfeldigvis gikk jeg forbi, og tok en liten avstikker inn. Deltakere fra Lakselv, Hammerfest, Honningsvåg, Alta, Kirkenes og Vadsø konkurrerte i veggen. I et perspektiv der forsvaret kommer tyngre tilbake, kan dette være et viktig aktivitetstilbud for å skape bolyst og trivsel. Tusen takk til ildsjelene som står på for å gi seg selv og andre et supert fritidstilbud! Ikke nok med den flotte klatreveggen, som gir mulighet for trening inne om vinteren. Det er også gjort et godt stykke arbeid med å bolte områder i Chappiljok og i «Myggholla». Umiddelbart ser jeg potensialet i å markedsføre Porsanger som et klatreeldorado til verden. Kanskje kan det bli en del av en større satsing på opplevelsesturisme med naturen og menneskene i sentrum?

Har du lyst til å klatre? Sjekk ut Lemmivarre klatreklubb på Facebook!

Rydd i rot

Et annet tilbud mange setter pris på og benytter seg av, er Susanne Sarre sitt initiativ, bruktbutikken Rydd-i-rot. Her gir folk bort brukte klær og småting, som kan gjenbrukes av andre for en rimelig penge. I dagens forbrukersamfunn er dette et viktig tilbud til befolkningen i Porsanger. Jeg tenker også at det supplerer de andre butikkene i handelssenteret Lakselv, og øker med det attraksjonskraften vår. I et langsiktig perspektiv, kan det nok også bli et tilbud turistene kan sette pris på.

Lykke til viderere til Susanne, og alle oss som på en eller annen måte bidrar til at dette blir god butikk for kundene og samfunnet!

Du finner Rydd-i-rot på Facebook. 

Rydd i rot.jpg

Neste uke

Mandag og tirsdag deltar jeg på Arbeiderpartiets landsstyremøte. Onsdag blir det møljekalas med Sparebank1 og næringslivet. Torsdag er jeg på farten igjen, da jeg skal delta i Arbeiderpartiets distriktsutvalg. Da er det også formannskap, og varaordfører Cecilie Gjennestad trår da til som møteleder.

Søndag 4. februar åpnes juniorbakken. Sjekk ut arrangementet på Facebook.