A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Sea King i nye lokaler

Ordførers hjørne - Ukeslutt #2 2019

Denne helga gjør jeg noe jeg aldri har gjort før. Jeg er på skinnfellkurs i regi av Mearrasámi Dudjedállu, og har bare en ting å si: Hurra for disse fantastiske damene som legger til rette for kreative arenaer og møteplasser som dette. Utover dette kan jeg melde at året er godt i gang med høyt aktivitetsnivå på mange områder. 

Reiseliv, regionråd, smarthus, kulturskoleutvikling, Skarvbergtunnellen har vært blant sakene på dagsorden de siste ukene. Sea Kingen har flyttet inn i nye og moderne lokaler - gratulerer og lykke til i ventetida mot nye helikoptere. Jeg har møtt soldater og befal på GP i flere runder. Det er utrolig spennende å være ordfører i en kommune med så mye spennende på agendaen for tida!

Vi avsluttet uka med workshop i formannskapet, der vi kom med innspill til kommuneplanens samfunnsdel, jeg kommer litt tilabke til det senere i ukeslutten. Vi diskuterte både det positive, det unike, og utfordringsbildet. Noe av det som framkommer sterkest blant våre fortrinn, er engasjementet og dugnadsånden som gir seg utslag i en fantstisk skaperkraft. Dette må vi kultivere og ha med oss inn i fremtiden.

Hvilken medisin fungerer bedre enn kreative møteplasser for å motvirke for eksempe depresjon og ensomhet. Jeg kan bare snakke for egen del, og jeg kjenner på at den sosiale dimensjonen i å gå på kurs i skinnfell, er minst like viktig som det å skape. Å ta seg tid til slike kreative og sosiale aktiviteter kan holde hardt i en travel hverdag. Du verden for en energi det gir å gjøre noe som treffer mitt interessefelt.  

Sped- og småbarnstreff

Før jeg kobler meg over på de sakene jeg selv har vært involvert i, har jeg lyst til å trkke frem en annen artig sak som jeg fikk høre om over arbeidsbordet på kurset fra jordmor Anne Grete. Vi glemmer ofte å tenke at tidlig innsats i et barns liv gjerne starter før livets begynnelse, og vi har et unikt tilbud i svangerskapsoppfølgingen som gis her i Porsanger. Faglig dyktige jordmødre og helsesøstre, som utvikler egen kompetanse gir trygghet for de som skal skal bli og har blitt foreldre. Ett eksempel på hvordan de tilrettelegger for å fylle på kunnskap til nybakte foreldre, er forrige ukes sped- og småbarnstreff, den 23.januar, der de som går andre.året på ambulansefag på Lakselv videregående skole hadde et profft innlegg om førstehjelp til barn i aldersgruppen 0 mnd til 4 år.

Små- og spedbarnstreff.jpg

Reiseliv

Tre dager i Alta i forbindelse med helga gjorde at jeg fikk tid til å være litt turist, og det er på sin plass å skryte. Ulike anledninger ga meg muligheten til å spise på Thon, Scandic, Du verden og Stakeriet, og jeg er imponert over det som leveres på mat-fronten i Alta. Alle har levert topp på både smak og service og jeg tenker det er innenfor å være fornøyd med å ha dette så nær oss. Søndag benyttet jeg også anledningen til å besøke Sorrisniva og Ishotellet som har 20-års jubileum i år, og det er bare nydelig å komme inn i det fantastiske vinterhotellet de har skapt.

Reiselivs-trendene jobber på lag med oss, og vi har et enormt potensiale å strekke oss etter i vår region. At Nordkapp, Tromsø, Alta Inari og andre får det til baner vei for gode tider også for våre bedrifter. Derfor er jeg utrolig glad for at vi er godt i gang med reisemålsutviklingen og at vi har gode samarbeidspartnere på lag når vi skal utvikle Porsanger og Karasjok som destinasjon. En satsing som denne krever samarbeid bedriftene og kommunene imellom. Turistene som skal besøke oss kjenner ikke grensene når de målsetter seg for å reise til nord.

Tirsdag møtte vi Henriette Bismo Eilertsen, Arthur Kordt og co for å gjensidig orientere hverandre og diskutere strategiene for arbeidet med å selge inn Lakselv som havn og snuhavn til rederiene. Det er viktig å presisere at dette er et langsiktig arbeid. Ser vi til Alta sin vintercruisesatsing startet de arbeidet i 2004, og fikk det første anløpet i 2009. I 2019, ti år etter har de 22 anløp. Derfor er det så viktig at vi er tålmodige, men jobber smart og strategisk mot de riktige kundene i samarbeid med andre havner og partnere som kan hjelpe oss å lykkes.

Midnight sun tourist service.png

Den samiske dimensjonen blir viktig i vår reiselivssatsing. Ikke fordi vi skal undergrave det andre, men fordi dette for mange vil være en unik «reason to go», sammen med natur og andre kulturopplevelser. Dette gjør meg også trygg på at det er riktig å få til gode og forutsigbare samarbeid i Sápmi, dette vil også løfte både sjøsamekulturen, kvenkulturen, krigshistorien, tro og overtro, mv. Jeg er utrolig glad for det jeg erfarer for tiden; vi har bedrifter som utvikler nye opplevelser og nye bedrifter som kommer til. Sammen kan vi få til det meste!

I neste uke kjøres workshop nummer 3 i reisemålsprosessen, og jeg ønsker oss lykke til med den videre prosessen.

Kulturskoleutvikling

Onsdag 23.1 møttes kulturskolen og veilederkorpset for igangsetting av en utviklingsprosess som skal gå frem til sommeren 2020. Jeg er opptatt av kulturskolen som samfunnsbygger, og tenker det blir utrolig spennende å delta som den politiske representanten i denne prosessen. Vi er så heldige å ha dyktige kulturskoleansatte som strekker seg langt for å skape gode rammer og kultur for læring for barn og unge som velger å bruke tid på å lære seg et kreativt handverk som musikk og kunst.

Kulturskoleutvikling

Presentasjon av Porsanger til befalet på GP

Samme kveld møtte jeg et tjuetalls nytilflytta befal på GP. Utrolig hyggelig var det, og spesielt artig å få bekrefta at dette er unge mennesker som har søkt seg til Porsangmoen for å være med på oppbyggingen av den nye Porsangerbataljonen.  Mange ser frem til å bli kjent med det vi har å by på av natur og kultur, og er klar til å delta på aktiviteter i regi av lag og foreninger. Jeg ga dem et innblikk i livet i Porsanger; hvem vi er hva vi har å by på av natur og kulturmangfold og arbeidsliv.

Interessen for jakt og fiske og det naturen har å by på er spesielt stor, og jeg håper mange av de som skal være her over litt kanskje velger å flytte hit. Økonomiske fordeler som finnmarksskatt og nedskriving av studielån, og tilgang på gunstige vilkår for jakt og fiske, kan nok vippe beslutningen i riktig retning.

Viktigere er det nok at fritidstilbudene våre absolutt er interessante for våre nytilflytta, og jeg oppfordrer lag og foreninger til å åpne dørene for nye medlemmer. Forsvarets tilstedeværelse gir oss også muligheter til å rekruttere til det øvrige arbeidslivet gjennom medflyttere. Vi mangler en del spesialiserte stillinger, men kan likevel være stolte over en bredde i næringslivet som gir oss en 2. plass i næringsvariasjon i Troms og Finnmark og vi er nummer 32 i landet på NHO sitt kommunebarometer. Ikke verst, spør du meg. Det er et godt utgangspunkt for vekst og utvikling i Porsanger.    

Formannskap, brannrapport og workshop samfunnsplan 

Formannskapet har hatt møte 24. og 25. januar. I tillegg til behandling av ordinære saker fikk vi presentert brannrapporten gjennomført av KS Konsulent. Dette er et godt faktagrunnlag og utgangspunkt for det videre arbeidet med dimensjonering av brannvesenet og beredskapen vår fremover. Det jobbes med en gjennomgang av selvkost-området, vi skal utføre en ny ROS-analyse og kommer til å land en dimensjonering som blir ett i forhold til behovet vårt.

Det er viktig å påpeke at vi har en god brann- og beredskapstjeneste, og det har vært en god intensjon bak beslutningene som er tatt i løpet av de siste årene. Det denne rapporten er tydlelig på er at vi bruker mer penger enn andre kommuner på beredskap. Vi ligger over lovkrav når det kommer til dimensjonering, men det er altså ROS-analysene fra 2011 og 2014 som har lagt premissene for måten vi har valgt å organisere det på. Så har vi to valg, tenker jeg, å ta ned drifta eller sjekke om noe av kapasiteten vår kan inngå i et samarbeid med kommunene rundt oss, dersom det fins et behov. Rådmannen får oppdraget med å legge frem et beslutningsgrunnlag til politisk behandling.

I forlengelsen av møtet gikk formannskapet inn i et arbeidsmøte/workshop på samfunnsplan og arealstrategier. Dette er bare starten på prosessen og et arbeid som må og skal involvere bredt for at vi skal få på plass en god kommuneplan. Kommunestyret skal diskutere og gi sine innspill i neste møte, og vi må også sørge for å få en god innbyggerinvolvering. Dette er det viktigste arbeidet vi gjør nå, å planlegge godt for fremtida. Med alle de nye rammebetingelsene som forsvaret og reiselivssatsingen gir oss, er det i grunnen et veldig riktig tidsvindu å gå inn i denne prosessen på.

Andre møter

Jeg anbefaler å stikke innom Smarthuset i Alta, som er en flott visningsarena for smarte teknologiske løsninger for mennesker som av ulike årsaker trenger hjelp for å klare seg i hverdagen. Sjekk mer informasjon på jegborsmart.no. 

Smarthus.jpg

Onsdag 16. januar hadde FIMIL eiermøte, blant annet for å forankre en initiert dialog mellom avfallsselskapene i Vest- og midt Finnmark. Mandag 21. og tirsdag 22. januar møttes regionrådet til møte i Alta. Velferdsteknologi var blant sakene på agendaen, og vi besøkte Smarthuset, som er en visningsarena åpen for interesserte som ønske rå gjøre seg kjent med mulighetene. Utviklingsavdelingen har hatt første møte med Skanska om Skarvbergtunnellen, som starter arbeidet fra sørsiden 1. april og nordsiden 1. mai. Vi er i god dialog og følger opp mulighetene for å få til effektiv bruk av overskuddsmassene i Smørfjord.

Møte med skanska

Neste uke 

Ordfører tar ferie i neste uke, og satser på å være frisk og rask tilbake på oppdrag for Porsanger 18. februar.

Ønsker alle strålende flotte vinterdager og uker. Bruk dagene til å være ute og sammen i kreative aktiviteret. Det gjør godt for folkehelsa!  

Tips en venn Skriv ut