A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Livet

Ordførers hjørne - Ukeslutt # 22 2018

To aktive uker er tilbakelagt. Med et såpass høyt aktivitetsnivå må det settes av tid til å skrive, og da er risikoen også stor for at det kanskje blir for langt til at folk orker å lese. Hva synes du? Skal jeg fortsette med å utdype enkelte områder, eller er det bedre med korte avsnitt for å fortelle hva jeg har gjort? 

Ingressbildet er hentet fra glassveggen på Lakselv barneskole, der det henger mange gullkorn. God helg!

For meg er det godt å reflektere over det jeg gjør, samtidig som ukesluttene etter hvert har stor verdi for meg, fordi den dokumenterer hva jeg har gjort og delvis tenkt som ordfører. Når jeg ser meg tilbake er det ting jeg skulle gjort annerledes, men i stor grad tenker jeg nok jeg står godt i de aller fleste beslutninger og veivalg vi har stått i. Når jeg spør, er det fordi jeg ønsker tilbakemelding fra deg som leser. Hva orker du å bruke tida di på? Er formen på ukesluttene riktig, eller er det bedre å gå over til kortere innlegg på ordfører-sida mi på Facebook? 

Jeg lar den henge i lufta, og tar imot tilbakemeldinger, det er bare å ta kontakt.

Lærlinger

Mandag 15.10 hadde jeg besøk av Ida, Elvida og Kjerstin til møte om lærlinger, og jeg må si vi er heldige i Porsanger som har ansatte med en slik stolthet for faget og arbeidsplassen sin. Å ha så dyktige og reflekterte veiledere som Kjerstin og Elvida, gir også kompetente og stolte helsefagarbeidere når de går opp til fagprøven. Det bekreftet Ida.

Lærlinger

Lærlinger er en verdifull ressurs for oss, og jeg er glad for at vi i Porsanger kommune strekker oss etter målet om minimum to lærlinger pr 1000 innbyggere, dvs åtte totalt. Vi har sju lærlinger i dag, og jeg håper vi får mulighet til å åpne for at flere av avdelingene i Porsanger åpner opp for at lærlinger er en ressurs og veien å gå for å sikre rekruttering og nyskaping.

Eventyrstund på biblioteket

Onsdag 17.10 stakk jeg innom biblioteket under en av bibliotekets eventyrstunder. Historiefortellingen som gjøre av Camilla Grøtta på biblioteket er høyt verdsatt og godt besøkt av barnehager og skoleklasser, og jeg er ikke det minste overrasket over at andre bibliotek ser til oss med misunnelse i blikket.

Eventyrstund biblioteket

Stå på, Porsanger bibliotek, dere gjør en viktig jobb for å skape trivsel og bolyst i Porsanger :) 

Oppvekstmiljø for barn og unge

På ettermiddagen inviterte forebyggende enhet i Porsanger til inspirasjonsforedrag med Arne Holte, tidligere direktør i Folkehelseinstituttet. Oppvekstmiljø for barn og unge var på dagsorden, der psykisk helse og folkehelseperspektivet var hovedfokus. En god barndom varer hele livet, og det er ikke tvil om at det er god samfunnsøkonomi å gi barn og unge gode verktøy for å mestre livene sine.

Det er ikke bra at utviklingen går i retning av at en stadig høyere andel ungdommer og voksne sliter med psykiske lidelser, vår tids store folkehelseutfordring, som det ikke fins noen vaksine for.

Vi gjør mye bra i Porsanger, men langt fra nok. Arbeidet med folkehelse er satt godt på dagsorden og kommunestyret har denne uka vedtatt at ungdom skal være vårt hovedfokus. Vi trenger å gjøre gode valg, slik at våre barn og unge får det beste utgangspunktet for å mestre livene sine.

Det starter i mors liv, og følges opp av en god helsestasjon som følger opp foreldre sammen med barnehage og skole. Å se hele barnet utfordrer ulike tjenester til å samarbeide, og det fordrer at vi evner å inkludere også foreldre i dette viktige arbeidet. Å gi barna våre sosial kompetanse er en del av grunnlaget for en god selvfølelse, som i seg selv er en verdifull ressurs i et inkluderende samfunn.

Familieøkonomi er en viktig faktor som ofte kan begrense barn og unges deltakelse i aktiviteter. Derfor er det viktig at vi finner gode tiltak for å gi barn og unge mulighet til deltakelse uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Vi har en stor jobb foran oss, en jobb vi må stå samlet i, både politisk, administrativ ledelse og alle de som på hver sin måte jobber med ungene våre, som jo er den viktigste ressursen for å sikre fremtiden for Porsangersamfunnet.

Ungdomsråd

Ungdosmrådet.jpg

Før jeg startet til Hammerfest på KS sin høstkonferanse, fikk jeg vært sammen med de flotte ungdommene som er oppnevnt til ungdomsrådet i Porsanger. Cecilie fra Lakselv videregående skole, Amelia og Elander fra Børselv, Brage og Ken Markus fra Lakselv ungdomsskole og Nilofar for de "frie" representantene. Billefjord skole var ikke til stede. Jeg gleder meg til å følge ungdomsrådet videre, og håper på gode prosesser og god samskaping med ungdomsrådet i det pågående strategiarbeidet for gode oppvekstvilkår for barn og unge i Porsanger. 

Ungt entreprenørskap

Jeg rakk også innom videregående skole, der Fefo og Ungt Entreprenørskap gjennomførte en innovasjonscamp for elever fra Karasjok, Porsanger og Lakselv videregående skole. Vi trenger gründer og de kreative ideene, så dette traff midt i blinken for det vi ellers jobber med på reiselivssida.

UE Fefo.png

Kommunestyremøte

Protokollen fra kommunestyremøtet torsdag 18.10, kan du lese her. 

Ny barnehage i Lakselv

En av sakene som har skapt debatt er vedtaket om å igangsette en utredning for bygging av ny barnehage, med trekulturelt innhold. Jeg merker meg en umiddelbar motstand i de samiske miljøene, og forstår skepsisen, men vil samtidig oppfordre til en saklig debatt og at vi kan gi oss anledning til å diskutere løsninger før vi stemmer det ned. Vi vil invitere til en bred inkludering og deltakelse som en del av prosessen, som skal gi oss svar på om det er mulig å få til en god bygningsteknisk løsning og samtidig ivareta alle behov. 

For det er nemlig det vi skal gjøre i en utredning. Finne mulige løsning for å gi barna våre et enda bedre barnehagetilbud, der språk og kultur skal stå sentralt. Vi skal ivareta barna med samisk som morsmål, samtidig som vi skal gi et bredt tilbud til de som ønsker et samisk og/eller kvensk språktilbud i barnehagen.

Dette vil være et grunnlag for økt rekruttering til språkfagene i grunnskolen, og vil kunne gi et sterkere miljø for å bevare og utvikle det samiske språket i Porsanger. Det arbeidet som igangsettes nå vil etter vår ambisjon være starten på å løfte samisk og kvensk språk i både barnehage, grunnskole og videregående skole. Det vil kunne virke rekrutterende og gi et langsiktig og viktig løft for språkstatusen i hele Porsangersamfunnet.   

Noen tror vi skal legge ned den samiske barnehagen i Lakselv, for å bygge en trespråklig barnehage. Jeg har lyst til å snu det på hodet, for målet er jo å styrke det samiske barnehagetilbudet i Porsanger. Det blir derfor riktig å si at vi skal bygge en ny samisk barnehage, med norsk(e) og kvensk(e) avdelinger. Det håper jeg vi finner gode bygningstekniske løsninger på, når vi nå skal i gang med forprosjekteringen. 

TV-aksjon og Åpen dag Lakselv barneskole

Fredag 18.10 var det åpen dag på Lakselv barneskole, der halvparten av inntekten gikk til Årets TV-aksjon, som i år gikk til Kirkens Bymisjon. I Porsanger samlet vi inn 199.383, noe som utgjør kr 50,30 pr. innbygger. Dette er kr 4,14 over landsgjennomsnittet på kr 46,16 og gir oss en .9. plass i fylket og 193. plass i landet.

Lakselv barneskole samlet inn ca 63.000 kroner og har overført 31.575 til TV-aksjonen. Den andre halvparten gikk tradisjonen tro til Mama Sara Foundation. Å jobbe med tema internasjonal solidaritet, og toppe det med åpen dag og aktiviteter som samler inn penger for å gi til gode formål som dette, gir ungene våre en god ballast i livet.

Vannregion-møte

Fredag 20. oktober møttes kommune som deltar i vannregion-prosjektet til felles møte for å komme i gang med arbeidet. Kommunene som deltar er Måsøy, Nordkapp, Lebesby og Porsanger. Gamvik er også i loopen på de områdene som sammenfaller med våre. Porsanger er vertskap for prosjektlederen, Julianne Netteland, som startet i jobben i sommer.  

Les mer om vannregion og vannforvaltning her.

KS Høstkonferanse

Mandag og tirsdag deltok jeg sammen med andre ordførere, rådmenn og ledere i kommunen på KS sin høstkonferanse i Hammerfest. Statsbudsjett, innovasjon i kommunesektoren var blant sakene på dagsorden.  

Friluftstrim

Onsdag 23.10 benytte jeg anledningen til å med på friluftstrim i regi av Porsanger Frivilligsentral og initiativtager Victor Pedersen. Gradvis slutter flere og flere seg til dette positive tiltaket, som både gir sosialt og fysisk påfyll i hverdagen. Dette anbefales for alle. Ta deg en pause i hverdagen, eller riv deg løs fra godstolen, om du sitter fast i den – og bli med gjengen på tur onsdager fra 12 – 13, med påfølgende kaffe og vaffel på Centralen (gamle Kafe Blå).

Friluftstrim.jpg

Neste uke

Onsdag har jeg avtalt å bli med lærlingen Ida og veileder Elvida på morgenøkta på Sykeavdelinga. I tillegg markeres den Internasjonale Eldredagen, og Porsanger frivilligsentral igangsetter sitt nye tilbud: Onsdagstreff for eldre. 

Torsdag 1. november er det offisiell åpning av Fefo-bygget.

Fredag 2. november er jeg invitert til Inari på en reiselivskonferanse, sammen med reiselivsaktører fra porsanger. Der skal jeg holde et innlegg om samarbeid på tvers inne reiselivet. 

Da gjenstår å ønske alle ei fortreffelig helg!