A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Julekort

Ordførers hjørne - Ukeslutt #25 Jula 2018

Denne siste ukeslutten i 2019 tar i grunnen for seg hele desember. Det har tradisjonen tro vært en travel måned, som gjør det ekstra godt å senke skuldrene og gå inn i jula med visshet om at vi har trygghet for at innbyggerne i Porsanger i sum har svært gode tjenester ved inngangen til 2019.

Omstilling og utvikling

Vi står dog i en større omstilling av Porsanger kommune som organisasjon, og i refleksjon og samtaler med andre denne høsten har jeg hatt anledning til å dykke inn i en historisk virkelighet for Porsanger som det ofte kan være vanskelig å se når vi diskuterer enkeltsaker. På tross av at vi de siste 20 åra har omstilt oss fra forsvaret og mistet 400 innbyggere, herav ca 100 barn og unge, står samfunnet vårt ganske godt med solide bedrifter og et næringsliv som har stått han av.

Med Lakselvs beliggenhet har handels- og servicenæringa klart omstillinga godt. Porsangerfjordens ressursgrunnlag har gitt bygdene muligheter, og fiskeriene har de siste 6 - 8 årene tatt seg opp. Vi har altså gode muligheter for å lykkes godt i fremtida når forsvaret allerede i januar 2019 starter innrykket av den første eskadronen på Porsangmoen.

Som en liten kommune har vi ikke klart å gjøre omstillingen av organisasjonen like godt. For eksempel har vi på tross av færre barn i grunnskolen beholdt en relativt høy lærertetthet, og må gjøre endringer som sikrer oss et økonomisk handlingsrom for fremtiden. Dette betyr endringer i hele Porsangerskolen, og jeg opplever at rådmannen og hennes folk har god hand på prosessen. Det som blir viktig, er å lande en riktig dimensjonering for Porsanger, med rett kompetanse og de riktige tiltakene som gir våre barn og unge en god og trygg start på livet.  

Vi bor i en kommune med dedikerte og flotte innbyggere som på hver sin måte bidrar til det store fellesskapet. Noen jobber i kommunen eller i andre offentlige organisasjoner. Mange jobber i det private, hos entreprenører eller i handels- og servicenæringa. Noen står utenfor samfunnet uten en jobb å gå til. Som kommune skal vi favne et godt tjenestetilbud til alle, vi skal være en god tilrettelegger for næringslivet og vi skal ivareta de svakerestilte og mitt største ønske er at alle skal ha en meningsfull jobbe eller aktivitet å gå til.

Ildsjeler stiller opp for å skape gode møteplasser rundt om i kommunen, og jeg vil først og fremst anerkjenne den frivillige innsatsen som kjennetegner hele den flotte kommunen vår. Vi er helt avhengige av menneskene for å skape bolyst og trivsel, og vi har heldigvis mange som stiller opp med det lille ekstra. De som bidrar til å gi farge og lys til hverdagen.

Den omdiskuterte scooterløypeavgiften

En av sakene som har vært heftig debattert i tida etter kommunestyret, er scooterløypeavgiften som er foreslått innført fra 2020 og skal utredes i 2019. Den er utelukkende tenkt som et tiltak for å sikre trygge og gode scooterløyper i fremtida. Jeg har i tillegg gjort en henvendelse til finansminister Siv Jensen for å invitere staten med på spleiselaget gjennom en tilbakeføring av hele eller deler av bensinavgiften og årsavgiften på scooter.

Bakgrunnen for forslaget er økte krav til kommunene for å sikre løypenettet. Vi har 650 km scooterløyper og har blant annet vedtatt rasting på islagte vann, som stiller krav til merking av råk, utløp, rasfare mv. Som kommune bruker vi betydelige ressurser på scooterløyper, og neste år bruker vi nok et halvt årsverk i tillegg på regodkjenning av scooterløyper. Vi er avhengige av frivillige til å utføre merking og vedlikehold av løypenett også i fremtiden, og for å sikre at Snøscooterforeninga og andre skal kompenseres for minimum drivstoffutgifter må vi finne et godt system for et spleiselag, jfr det de gjør i Olderfjord. Et annet viktig argument er satsingen på turisme, som også stiller krav til kvaliteten på løypenettet.

Vi står med andre ord overfor økte krav til sikkerhet og vedlikehold og har behov for å finne gode måter å løse det på i fremtida. Dialogen skal vi ha med Porsanger Snøscooterforening, bygdelag og andre frivillige som har kunnskap om hvordan dette best lan løses i god samhandling. Vi er ikke på jakt etter å spenne bein på dagens frivillige arbeid, som fungerer veldig godt mange steder i Porsanger.

Ordførers adventskalender

Jeg har i desember hoppet bukk over ukesluttene, men etablerte en adventskalender og arena for framsnakk av lag og foreninger, arbeidsplasser, enkeltpersoner og andre som har fortjent en liten oppmerksomhet i førjula. Jeg har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra folk, og vil si tusen takk til alle som har engasjert seg i innleggene på Facebook.

Engasjement og hyggelige tilbakemeldinger har betydd utrolig mye for den enkelte, har jeg fått tilbakmeldinger om, og for meg personlig har desember gitt et fantastisk løft. Å tenke ut og skrive begrunnelser har gitt meg mye glede i hjertet, og når menneskene som har fått blomsten blir overrasket og utrolig glade og rørte har det nesten vært så hjertet kunne sprekke av stolthet. For det er som vi skrev til hverandre i minneboka da vi var unger: «Den beste gleden du kan ha, er å gjøre andre glad.»   

Anemone

Tusen takk til de flotte blomster-damene som har hjulpet meg gjennom desember. Ruth Bente, May-Lene og Karianne har vært mine trofaste støttespillere, uten dem hadde dette prosjektet ikke fungert. 

Jeg har på langt nær fått gitt en adventsblomst til alle som fortjener det, jeg skulle gjerne favnet enda bredere, og jeg sier tusen takk til de som har spilt inn gode forsalg til meg. Vi har mye å være stolte over, og mange som strekker seg det lille ekstra i vår flotte kommune. Jeg mener oppriktig at #porsangerleverer på trivsel og bolyst, men det fordrer også at den som skal trives velger å delta :)  

 

Kronprinsbesøk

Det bringer meg naturlig over på det fantastiske besøket vår kjære Kronprins Haakon beæret oss med 12. desember. På en ettermiddag fikk vi presentert en av våre private barnehager, Bærtua, som har tre språk og kulturer i fokus med nyvinningen kvensk avdeling i tillegg til den samiske, arbeidet med kvensk språkreir, ungdomsrådet, elevrådet og en flott elevbedrift ved Lakselv videregående skole. Vi avsluttet med besøk på Antikstore og Juga Mikrobryggeri der Sápmi Næringshage og unge gründere fikk møte Kronprinsen.

For en ære det var å være vertskap sammen med fylkesmannen i Finnmark. Å få vise frem det beste vi har å by på - kulturen vår, ungdommen vår og gründerne våre - til en engasjert og interessert Kronprins som brys seg om hele kongeriket var fantastisk flott.

Jeg har nesten ikke ord for det jeg føler, det sitter dypt i hjertet med alle de herlige møtene jeg har fått delta i denne desember-måneden. Jeg er svært takknemlig og ydmyk over å få ta del i alt dette.  

20181212_175141_1198x697.jpg

a gjenstår bare en ting – å ønske alle ei fredfull julehøytid. Jeg håper alle får fine dager sammen med sine, og at vi finner rom til også å se de som kanskje ikke har noen å feire jula sammen med. 

 

Tips en venn Skriv ut