A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
nettside

Nytt nettsted, kommunestyre, utstillingsåpning, nabosamarbeid og RUP-midler

Ordførers hjørne - ukeslutt #37 2016

Uka avsluttes med et sjeldent uvær. Stengte veier og vanskelige kjøreforhold har preget nyhetsbildet. Jeg liker vær, så lenge det holder seg innenfor rammen av at hverken folk eller hus kommer til skade. Å være ute i ruskevær er friskt og renser sjela. Når det ikke varer for lenge da. Alt til sin tid.

Nytt nettsted

Porsanger kommune har lansert nye nettsider denne uka, og jeg er stolt over at vi moderniserer det som er vår aller førstelinjetjeneste. på nett er Porsanger kommune åpen 24/7, og det er utrolig viktig at vi har oppdatert informasjon, så innbyggerne våre i størst mulig grad kan hjelpe seg selv. Sjekk ut selvbetjeningsrommet, der du får tilgang til en rekke funksjoner. Tjenesterommet gir deg i stor grad informasjon om tjenestetilbudet på de ulike avdelingene.  

Vi har fått en del skjemaer på nett, og håper det vil lette arbeidet for saksbehandlerne våre når folk tar disse i bruk. Det vil forhåpentligvis frigjøre tid og ta ned saksbehandlingstida. Møtekalenderen på politikk-området er også mye mer brukervennlig og målet er at saksdokumentene enkelt skal kunne være tilgjengelig for publikum.

Nyhetene er kanskje ikke like synlige lenger, det bøter vi på med å også bruke Facebook som formidlingskanal. Vi må selvsagt fortsatt tenke helhet når vi kunngjør og publiserer nyheter til publikum, så andre kanaler må selvsagt også benyttes.

Gatami er en annen funksjon, som har som mål å forenkle hverdagen for driftsavdelinga. Dette er et enkelt system der publikum kan melde inn feil, og der avdelinga kan holde oss oppdatert om status i saken.

Det beste med det nye nettstedet, er kanskje at det passer alle plattformer, PC, nettbrett og mobil. Jeg ønsker meg tilbakemeldinger på hva du synes, så ta gjerne turen innom når du har lest ukeslutten, og send meg en e-post om hva du synes. Nettstedet er ikke 100% komplett på alle områder, men det vil være under utvikling, og tilbakemeldinger tas imot med takk.

Vest-Finnmark regionråd

Mandag var rådmannen og jeg på møte med Vest-Finnmark regionråd. Vi ble godt tatt imot og jeg opplever at vi er oppriktig ønsket med i regionrådet. De gjorde et enstemmig vedtak, og nå er det opp til oss i kommunestyret neste torsdag. Formannskapet innstilte positivt i møtet 8.12.

Visitnordkapp.jpg

Visit Nordkapp

Onsdag hadde vi møte med Visit Nordkapp, som vil være en viktig samarbeidspartner for oss i arbeidet med å utvikle Porsanger som reisemål. Det er viktig å se ut over kommunegrensene når vi skal selge Finnmark til verden, og jeg er sikker på at det ligger veldig spennende utviklingsprosjekter foran oss. Dette vil jeg komme tilbake til ved en senere anledning.  

Utstillingsåpning Utvalgt kulturlandskap Goarahat & Sandvik halvøya REFOTOGRAFERT

Torsdag var det kommunestyremøte, og i den forbindelse var det ekstra gledelig å samtidig åpne utstillinga Utvalgt kulturlandskap Goarahat & Sandvik halvøya REFOTOGRAFERT. Rådgiver hos fylkesmannen Ellen Marie Winther hadde tatt turen fra Vadsø for å åpne utstillinga, som i utgangspunktet skal stå til midten av januar. Kommunestyret og andre oppmøtte fikk en flott innføring i prosjektet, og jeg synes fotografiene til Oskar Puschmann gir et glimrende bilde av hvordan folk og fe har sørget for et åpent kulturlandskap i området i mange tiår. Det vitner om livskraft og bolyst.  

Utstillingsåpning 1.jpg

Kommunestyret

Jeg har i enkelte ukeslutter referert vedtak i kommunestyresaker. Det tenker jeg ikke å gjøre nå, men blant sakene som ble behandlet var møteplan 2017, budsjettregulering 4, suppleringsvalg Porsanger boligstiftelse, kontrollutvalget og meddommere til Indre Finnmark tingrett. Plan for forvaltningsrevisjon og overordnet analyse og plan for selskapskontroll, selskapsavtalen IKA Finnmark, etiske retningslinjer, IA-plan 2017, overordnet ROS-analyse og bosetting av flyktninger. I tillegg prosjekt Sápmi Agri, beitekonflikter på Bringnes og Oldereidet og videre satsing på rusprosjekt.

Regionale utviklingsmidler

Søknaden vår om regionale utviklingsmidler (RUP) ble behandlet av fylkesutvalget denne uke, og vi fikk en bevilgning på 2,7 millioner kroner til det videre arbeidet med snuhavna. Jeg registrerer at kritikken hagler over at vi ikke har fått mer, men jeg velger å være svært fornøyd. Vi la lista for søknadssummen høyt, og hadde med tiltak som fylkeskommunen har vurdert ikke favner innenfor prosjektet. Det får stå sin prøve. Vi har fått 30% av den summen de har godkjent, og vi kommer et godt stykke på vei i den videre tilrettelegginga for SeaWalken. Tatt i betraktning at det ikke er midler på budsjettet til infrastrukturtiltak, mener jeg fortsatt det er bra. Jeg orker ikke gå inn i diskusjonen om brostein og promenadekaier er innenfor det RUP-midlene kan tildeles til, men velger å se fremover og jobber videre med å finansiere oppfølgingsprosjekter.

Neste uke

Mandag reiser jeg til Gardermoen på oppstartsmøte for prosjekt Lærende nettverk sammen med oppvekst, herunder barnehage og skole. Det blir et spennende prosjekt, som jeg tenker å følge som ordfører. Et godt oppvekstmiljø er grunnleggende viktig for bolyst og trivsel - og også utvikling i kommunen vår.

Tirsdag inviterer PIU til siste frokostmøte - jeg insisterte på å kalle det et dialogmøte - der jeg orienterer næringslivet om nærings- og utviklingsarbeidet i 2016 fra ordførers ståsted, i tillegg til noe av det som kommer til å ha prioritet i 2017. Dialog er nøkkelen til å lykkes, derfor blir det selvsagt åpnet for toveis kommunikasjon. Sees vi i flyplasslavvoen tirsdag kl 0900?

Torsdag er det siste kommunestyret, der budsjettet skal til endelig behandling. Det er også svært gledelig å være invitert til åpningen av Lakselvterminalen, vårt nyeste næringsbygg. Det blir spennende å se og høre hvordan det endelige resultatet har blitt.

Da gjenstår bare å ønske alle god helg, og en fortreffelig innspurt opp mot jul!

15288720_1372715696071856_3930999419168304940_o_640x1040.jpg

 

Tips en venn Skriv ut