A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Tur på vestersida

Ordførers hjørne - Ukeslutt #5 2018

Denne helga er Helsesportsuka i regi av Lion’s sparket i gang for fullt, og jeg vil ønske dem alt godt i uka som kommer. Jeg håper å få anledning til å besøke dem i løpet av uka.

På tur langs vestsida av fjorden

Onsdag hadde jeg en flott tur langs vestsida av fjorden. Jeg fikk ikke tatt bilder overalt, men var innom Sandrine og Wild Caribou, snuhavna, Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter, nedom krabbene på North Cape King Crab og jeg avslutta turen på gården hos Grete- Liv og Jan i familiebarnehagen som de har etablert. Å avslutte dagen med mating av sauer sammen med barna var bare helt toppers. Det skjer mye spennende rundt omkring, og jeg er glad for å få lov til å komme så tett på folket langs fjorden.

Sara Visit Siida

Jeg vil også benytte anledningen til å løfte frem en av våre nyetablerte reiselivsbedrifter, som er godt i gang med både tilbud til turister og barn og unge gjennom Ut på Vidda.

Sara Visit Siida har etablert seg med reinflokken i Leirpollen, og jeg anbefaler alle som har lyst på en annerledes opplevelse å booke seg tur hos dem. De har blant annet etablert samarbeid med Arctic Coast i Kjøllefjord, som tar med seg sine turister som en del av vinteropplevelser.

Sara Visit Siida.jpg

Møte med bøndene og reindrifta i distrikt 14a, Spiertegaisa

Med fjorårets vanskelige beitegrunnlag og de konfliktene det medførte, inviterte jeg Lakselv og Brennelv beitelag til møte sammen med distriktsstyret i 14A til et møte fredag. Målet var dialog og gjensidig informasjon, og i tillegg diskutere eventuelle konfliktforebyggende tiltak.

Årets vinter er helt annerledes enn fjorårets, det har vært kaldt og lite nedbør. Det har resultert i mye bedre beiteforhold for reindrifta, og det er bare noen få av siidaene som har flyttet nordover. Foreløpig forer de flokkene i området rundt Leavnjavarre/Lemmivarre, og mener det skal gå bra, med litt forbehold om at vær og vind spiller på lag fremover.

Det er vanskelig å unngå at ikke noen dyr stikker av fra hovedflokken, og vi vet at noen reinokser har blitt igjen på Oldereidneset. Derfor er det viktig at dialogen er god mellom reineierne og bøndene, slik at vi unngår at det eskalerer.

Begge næringene står I tillegg overfor en felles fiende, rovdyr. Der diskuterer vi nå hvordan vi kan jobbe sammen for å få satt dagsorden på en viktig sak. Vi har for mange rovdyr, både gaupe og jerv, i områder som er avsatt til helårsbeiter. Det er en vanskelig problemstilling, som vi sammen må finne en måte å få myndighetene til å forstå og ville gjøre noe med.

Bønder og distrikt 14a.jpg

Trafikkavdelingen Statens vegvesen

Også Statens Vegvesen digitaliserer, noe som betyr reduserte åpningstider. Dette var tema da Ronny Berg, leder for trafikkavdelingen i Statens Vegvesen var innom mandag. Det blir ingen nedskjæringer i antall ansatte når en slik omlegging skjer, men de prioriterer ressursene annerledes. Det betyr at vi kan forvente å se mer til Statens vegvesen på veiene med kontroller fremover.

Se mer informasjon her. 

Ekstraordinært kommunestyremøte

Fredag 2. mars holdt vi ekstraordinært kommunestyre, og ny varaordfører ble valgt ettersom Cecilie Gjennestad har søkt fritak pga rollekonflikt med jobben hun har nå. Det er synd å miste Cecilie, da hun med sin bakgrunn og erfaring bidrar på sin måte i kommunestyret. Samtidig forstår jeg det valget hun nå må gjøre og ønske henne lykke til med nye muligheter og utfordringer. Jeg ønsker også påtroppende varaordfører Jonas Nymo velkommen på laget, selv om det nok blir litt annerledes å ha en varaordfører fra opposisjonen inne. Jeg tenker nok at det kommer til å gå seg greit til.

Kommunestyret behandlet og har innen fristen sendt høringssvar til oppdrett ved Jernøya. Det søkes ny lokalitet der, og kommunestyret ber om en konsekvensutredning før en eventuell tillatelse blir gitt.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her.

Oppdrett i Porsangerfjorden

Dette bringer meg over til møtet ved Billefjord Sjøsamiske kompetansesenter onsdag 28.2. Grieg Seafood, Heidi Persen og Porsanger kommunes kommuneplanlegger var blant de inviterte til å innlede og bidra til diskusjonen om kunnskapsgrunnlaget for oppdrett i Vedbotten spesielt. Det ble et godt møte med gode diskusjoner.

Jeg er i utgangspunktet ingen prinsipiell motstander av havbruk, og følger tanken om at Norge skal bidra til matbehovet i verden. Attraktive arbeidsplasser er også viktig i distriktene. Samtidig er jeg svært skeptisk til hvordan denne milliardindustrien virker på fjorden vår, spesielt med bakgrunn i lakseelvene. Kunnskapsinnhenting er derfor det aller viktigste vi gjør før vi tillater nye konsesjoner å etableres.

Oppdrettsmøte og bondelagsmøte.jpg

Årsmøte i Finnmark Bondelag

Onsdag 28. Februar var jeg også gjest på årsmøtet til Finnmark Bondelag. Landbruket er en viktig premissleverandør for å sikre matforsyning i hele landet. Samtidig som klimakravene presser på sammen med regionreform og tøffe rammebetingelsene, blir det færre bønder og lengere mellom dem i Finnmark. De som driver gårdene sine i det barske klimaet vi lever i gjør det med stolthet og kjærlighet til både Finnmark. For meg som politiker er det viktig å ha kunnskap om næringen, som bidrar masse til den totale verdiskapingen i Porsanger og Finnmark.  

Neste uke

Mandag har jeg invitert gruppeledere og partiledere til dialogmøte for å drøfte det politiske handlingsrommet fremover. Tirsdag feirer vi at Mari Boine fikk Spellemannprisens hederspris forrige lørdag, med inviterte gjester. Fredag heiser vi flagg og markerer Kvenfolkets dag.

Da gjenstår bare å ønske alle ei fortreffelig uke :)