A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
fefo-turneringen

Fotballhelg, flyfrakt, KS konferanse, regnskap 2016 og arbeidsgiverstrategi

Ordførers hjørne - Ukeslutt #6 2017

Atter ei spennende uke er tilbakelagt, vinterferien er i gang for skolene og Fefo-turneringen er snart historie.

Fotballhelg i Porsanger - Fefo-turneringen

Denne helga møtes fotballungdommen i Finnmark til Fefo-turnering her i Lakselv. 615 spillere, 100 lagledere og 205 frivillige står på dag og natt for at helga skal bli bra. Forrige helg møttes 783 spillere, 180 lagledere/trenere og 250 frivillige til Coop Cup. Begge arrangementene er viktig for bolyst og trivsel i Porsanger og Finnmark, og det gir positive ringvirkninger for næringslivet. Vi har gode fasiliteter for å gjennomføre slike arrangement og en frivilligånd det står respekt av. #porsangerleverer

Se bilder fra Fefo-turneringen på Facebook-siden.

Fraktrute fra Banak til Gardermoen

DHL planlegger oppstart av fraktrute fra Banak til Gardermoen, og mandag denne uka møtte de næringa i Lakselv. Det er gledelig å observere at gode krefter nå kommer sammen for å skape ny aktivitet. Flyet som settes inn er en Airbus300, med kapasitet til 40 tonn. Etterspørselen vil avgjøre om det etter hvert blir satt opp flere ruter.

Jeg fikk tidligere i uka kritikk fordi jeg kommenterte at det er bortkastet energi å starte kampe for å forlenge rullebanen. Dette står jeg fortsatt inne for, da jeg mener det er fornuftig å komme i gang med aktivitet innenfor dagens rammer og den banelengden vi har. Det betyr ikke at jeg er uenig med de som jobber for en full utvidelse ihht Avinor sine alternativer, men jeg er realist og mener vi må se investeringene på Banak i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

DHL er fornøyd med dagens infrastruktur, og varsler altså oppstart av fraktrute, i første omgang med en avgang pr uke med 40 tonns kapasitet ved behov er de klare for å fly flere avganger. Derfor mener jeg det nå er avgjørende at vi kommer i gang og får opp aktiviteten. Og jeg tenker det er bedre å ha tre avganger med 40 tonn enn en avgang med 120 tonn. Risikoen er mindre for både fraktleverandør og de som skal sende krabbe og laks av gårde, og det vil skape en helt annen forutsigbarhet for begge parter.

I dette bildet er det flott at vi har fylkespolitikere som engasjerer seg. Om de har argumenter for å tilføre Avinor 93 mill ekstra til prosjekteringen av rullebanen og når frem med budskapet hos regjeringspartiene, er det ingenting som er bedre enn det.  

Dette er en viktig sak, som legges merke til og flere har skrevet om saken, blant annet Intrafish.no, Ilaks.no og Hangar.no.

Flyfrakt  

Strategikonferanse KS

Tirsdag og onsdag var rådmannen, personalavdelingen og ordfører på KS sin strategikonferanse. Mellomoppgjøret var tema første dag og digitalisering stod på agendaen onsdag.

At vi som kommuner er fremoverlente når det kommer til digitalisering er viktig. Det handler om tilgjengelighet for publikum, men også om å løse de oppgavene vi kan med teknologi for å bruke ressursene våre på en best mulig måte.

For eksempel kan enkle teknologi-hjelpemidler bidra til at eldre kan bo lengere hjemme. Når demografien endrer seg og vi får flere eldre og færre i arbeidsfør alder, må vi finne alternative måter å løse oppgavene på. At vi har god informasjon på nett, og etter hvert får elektroniske søknadsprosesser vil selvsagt også gjøre at vi frigjør ressurser.

Å stå i denne typen endring er krevende. På den ene siden skal vi levere tjenester etter dagens behov, med stramme ressurser. På den andre siden må vi ha kunnskap og ressurser til å løse nye utfordringer og oppgaver. Det gjør politikken spennende og krevende, fordi det handler om å gjøre de riktige prioriteringene.

Pluss i regnskapet for 2016

Heldigvis viser regnskapet for 2016 et betydelig overskudd. 14 millioner i pluss gjør at vi kommer ut av ROBEK i løpet av året. Ifølge økonomisjefen går drifta ganske i balanse med 1 mill. Hovedårsakene til overskuddet er høyere skatteinntekter enn beregnet, høyere inntekter på flyktninger enn beregnet, mindre forbruk på skole ettersom Billefjord og Børselv skole kom senere i gang enn budsjettert.  

Vi har heldigvis bare 2,7 million i rest på ROBEK-gjelda. Jeg regner med kommunestyret vil være positiv til å gjøre denne prioriteringen når regnskapsresultatet skal behandles i juni. Jeg vil anta at rådmannens anbefaling også vil være å sette mest mulig av på fond, samtidig som vi kan gjøre type engangsinvesteringer som ikke går på å utvide drifta med flere stillinger.  

Godt jobba av flinke folk på Plan og-økonomiavdelinga, som har levert regnskapet innen frist 15. februar. Tommel opp! #porsangerleverer

Les mer her.

Arbeidsgiverstrategi

Torsdag møttes ledere, tillitsvalgte og politikere til oppstartsmøte for utarbeidelsen av ny arbeidsgiverstrategi. KS Konsulent Geir Johan Hansen tok oss gjennom en god prosess som involverte og engasjerte. Jeg håper og tror dette er en prosess vi klarer å engasjere alle godt i, så vi kan rigge oss til å bli en enda bedre arbeidsgiver, og på denne måten stille sterkt i å trekke til oss de beste medarbeiderne.

Arbeidsgiverstrategi.png

Neste uke

Neste uke er det vinterferie, og mange er på farta. For ordføreren gir det også rom for noen rolige dager. Øving til Mikkel Gaup sitt "Må vi danse Lakselv" er prioritert, to øker før det braker løs. Sjekk Må vi danse Lakselv på Facebook. 

Ønsker deg ei strålende uke, hvor enn du befinner deg!