A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
By verdde

Ordførers hjørne - Ukeslutt #8 2019

Mai har vært fylt av aktiviteter, og det har rett og slett ikke vært tid til å skrive ukeslutter. Det blir dermed et litt lengere tilbakeblikk enn normalt denne uka. Jeg skriver blant annet om reisemålsprosess, ny barnehage, responstid ambulanse, møte med Sametingspresidenten og Skarvbergtunnell. 

Jeg vil starte med å minne om høringen om bredbåndsutbygging fra Ytre Kjerringvik til Kjæs, som antas å være den strekningen som gjenstår å bygge ut når vi nå er i gang med bredbåndsutbygging itl Børselv.  

Les mer her. 

17. mai og lensmannens siste dag på jobb

17. mai var siste arbeidsdag etter 12 år som lensmann for Tarjei Mathiesen. Torsdag inviterte lensmannskontoret til en uhøytidelig avslutning for å markere dette. Jeg benyttet anledningen til å teste hvor impulsiv lensmannen er. Han tok utfordringen og vi danset toget inn i Porsangerhallen.

Porsanger kommune hatt et utmerket samarbeid med lensmannen og hans ansatte på kontoret, og vi takker for det. Nikolai Fiskergård vil i en periode være konstituert som lensmann. Vi har ingen grunn til å tro at det vil forringe et godt innarbeidet samarbeid, som også er formelt inngått i en egen samarbeidsavtale.

lensmann.jpg

Jeg vil ønske Tarjei lykke til med ny jobb på operasjonssentralen i Kirkenes, og Nikolai som konstituert lensmann.

17. mai talen min kan du lese her.

Videoen av dansen med lensmannen og andre bilder fra 17. mai finner du på ordførersida på Facebook.

Reisemålsprosessen

Onsdag og torsdag denne uka var reiselivsaktørene i Karasjok og Porsanger samlet til en siste statusoppdatering og drøftingsrunde på reisemålsprosessen. Styringsgruppa har vært på studietur i Lofoten, der de har fått gode råd til arbeidet vårt videre.  

Det vi jobber med er kort fortalt en masterplan for reiselivet. Dette blir en plan for hvordan vi skal bygge destinasjonen Karasjok og Porsanger til en bærekraftig destinasjon for fremtiden. Det handler om gode produkter, merkevarebygging og felles markedsføring, men også ankomstmuligheter og tilrettelegging av infrastruktur for å bli best mulig. Dette må gjøres i et samarbeid mellom aktørene og mellom aktører og kommunene.

Merkevaren som er lagt frem gjennom navn og logo er annerledes spennende.  «By Verdde» skal bygges som en felles merkevare, et kvalitetsstempel og gir muligheten til å bygge en destinasjon der kommunegrenser og stedsnavn er visket ut, mens verdiene er det som både forplikter oss og i fremtiden skal gjøre oss attraktive å besøke.

Verdde kan oversettes til «gjestevenn». Jeg tenker det er genialt å bygge en merkevare på det gode vertskapet, fellesskapet, måten menneskene i det samiske området har hjulpet hverandre på. Historiefortellingen blir sentral, og her kan vi dykke inn i egne erfaringer og knytte lokal tradisjonskunnskap inn i markedsføringen av destinasjonen som består av Karasjok og Porsanger i dag, og kanskje flere kommuner i fremtiden.

Hva tenekr du om logo og fargevalg, jfr ingressbildet? Send meg gjerne ditt innspill på e-post eller melding på Messenger.

Andre viktige tema for dagene var charter og cruise. Vi jobber på sporet av flere måter å bringe turistene hit. Vi erkjenner at det tar tid å få cruiserederier til å «ta av», og det betinger knallgode produkter innerst i Porsangerfjorden og Sápmi for å få cruiseskipene til å seile inn fjorden. Snuhavna er selvsagt også sentral i innsalget, og jeg tenker vi må smøre oss med tålmodighet og beholde troa på at vi kommer til å lykkes. I Alta startet arbeidet med vintercruise i 2003, de fikk første skip i 2009 og i år har de passert 20 skip. En av våre utfordringer er negativt ladede overskrifter i avisene. De leses nemlig av rederiene og. Noen oppfatter at vi ikke ønsker cruiseanløp når vi fremstår som kranglefanter.

Jeg nevnte charter, og skal avslutte med det. Vi har igangsatt et arbeid også for å få charterfly til Banak. Skal vi lykkes med dette er det viktig med støtte fra kommunene rundt oss, Nord Norsk reiseliv, fylkeskommunene, mfl. Nord Norsk reiseliv har tatt ballen, og har nedsatt ei bredt sammensatt arbeidsgruppe som møtes i Lakselv i juni. I tillegg til dette starter vi arbeidet med å lage et prospekt for innsalget til charteroperatørene.  

Går alt etter planen, blir planen ferdig i juni og kan gå til de respektive kommunestyrer og næringslivet til endelig behandling. Det er rimelig å anta at den vil bli behandlet i løpet av høsten. Så er det bare å håpe at vi har alle gode krefter med oss i det videre arbeidet. Samarbeid er nøkkelen til suksess!

Møte med Sametinget

Onsdag 15. mai møtte Porsanger kommune Sametinget til orientering og dialog om tospråklighetsarbeidet. Vi fikk en orientering om arbeidet med Hjertespråket, FN’s  internasjonale år for urfolksspråk, mv. Vi orienterte om arbeidet vårt med samisk språk i barnehage og skole.  

Sametingspresidenten på besøk

Ny barnehage og sentrumsplan

Styringsgruppa for ny barnehage har hatt første møte, for å forberede anbudsprosessen. Vi diskuterer ikke detaljene i denne omgang, det får komme når de som skal kjøre prosessen er på plass. Det som er viktig å ivareta nå er at vi bygger en barnehage for fremtiden.

Jeg foreslo i møtet at vi ser på helheten i området og går i dialog med Porsanger Idrettslag som eier nabotomta, for å tenke en best mulig utnyttelse av området. Kan vi flytte barnehagen nærmere aktivitetsparken og både se på å utnytte naturtomta og skape en god møteplass for store og små i området? I forbindelse med sentrumsplanen og arelplanarbeidet vil vi også etter hvert invitere til innspill om sentrumsområdet. Hva tenker du?

Lakselv barnehage området

Jeg er nysgjerrig på hva du tenker. Har du innspill, send meg gjerne en e-post.

Finnmark på Norsk Folkemuseum

Finnmark på Norsk folkemuseum har hatt sin offisielle åpning, og den ble utrolig flott! Tusen takk til Museumsdirektør Olav Aaraas, avdelingsdirektør Inger Jensen, prosjektlederne Birte Sandvik og Espen Revold. De har gjort en fantastisk jobb med å samle hele landet innenfor Norsk Folkemuseums område gjennom dette prosjektet.

Jeg har laget en egen sak på dette, med lenke til noe av mediedekningen.

Responstid

responstid LHL.jpg

Onsdag 8. mai møtte jeg Responstid LHL sammen med leder for ambulanseteamet i Porsanger, Thomas Olsen. Ifølge deres beregninger er gjennomsnitts responstid i landet på 25. minutter, mens vi ligger på 32. Vi er slett ikke dårligst i Finnmark, men etter å ha levd tett på 330 skvadronen og endringene tilstedevakt har gjort, er ikke jeg et øyeblikk i tvil om at vi trenger heldøgns vakt også på ambulansen. Spesielt sett i lys av at de fleste utrykninger gjerne skjer kveld og natt. Dette er en sak jeg vil følge opp overfor Finnmarkssykehuset og helseministeren.

Veteranmarkering

Tradisjonen tor ble Frigjøringsdagen og Veterandagen markert onsdag 8. mai. Her er et lite utrdag av talen i Lakselv kirka, før vi la ned krans på minnesteinen. 

Å markere veterandagen på frigjøringsdagen har stor symbolsk verdi. Med vår erfaring fra andre verdenskrig, ble det etter også viktig for våre politikere at Norge skulle bidra i internasjonale operasjoner.

Vi har som nasjon stor interesse i at det er fred i verden. Og vi har stilt våre soldater til disposisjon for å bidra. Nå har forsvaret fått en annen dimensjon. Med de endringer som skjer i verden, har forsvaret av hjemmefronten fått et sterkere fotavtrykk.

Og selv om det ligger en skygge over det, er det ekstra gledelig å ønske forsvaret tilbake til Porsanger. Etter mange år i eksil er endelig Finnmark Landforsvar og Porsangerbataljonen i 2019 på plass der de hører hjemme. Vi er en stor og viktig forsvarskommune, og jeg vil ønske både soldater og veteraner velkommen til oss. Som kommune har vi også et ansvar for veteranene, og det er vi beredt til å ta.

Fred og frihet er slett ingen selvfølge. Når vi ser rundt oss, blir vi daglig påminnet konflikter av ulik karakter i ulike deler av verden.

Vi er likevel heldig i Norge. I 74 år har vi hatt fred, og det har gitt oss mulighet til å bygge landet.

Å utvikle bygd og by. Å bygge velferd for mennesker. Å gi mennesker kunnskap og muligheter.

Jeg tenker det er viktig å stoppe opp.  Å bruke de mulighetene vi har til å minnes. Å lytte til historiene til de som har opplevd krig og konflikt.

For å unngå at det skjer igjen.

Vi har altfor mye å vinne på å holde historien ved like, og altfor mye å tape på ikke å lære av historien.

Det var også ekstra gledelig å meddele at Veteranplanen vår skal til politisk behandling i kommuenstyret 23. mai.

Du finner planen og saken her.

IKA Finnmark

Onsdag 8. mai hadde vi også møte med IKA Finnmark, med fokus på utvidelsen. Det er godt nytt at vi har støtte fra de andre eierkommunene når IKA Finnmark nå skal utvides. De venter på klarsignal fra Statens Vegvesen på kjøp av bygget, og vi har lansert at vi har tomt ledig dersom det ikke kommer til å bli en realitet. Porsanger kommune jobber sammen med IKA Finnmark om å realisere den nødvendige og nær forestående utvidelsen.

Folkehelsekveld

Mandag 6. mai inviterte Porsanger kommune ansatte og befolkningen for øvrig til et inspirasjonsseminar om folkehelse, med foredragsholder Ingvard Wilhelmsen som ga oss mange gode refleksjoner om det å være «Sjef i eget liv». Hvorfor bekymre seg for det en ikke kan gjøre noe med?

Jeg tenker Porsanger kommune er på sporet av mye godt i folkehelse-satsingen vår. Det betyr så mye når vi kan være i forkant og forebygge, istedet for å reparere etterpå.

Det betyr mye når vi som kommune kan legge til rette for og hjelpe mennesker til å være sjef i eget liv, og ikke vente på at andre skal definere hvem de er og hva de kan få til. 

For det er jo alle de timene og dagene i året der vi ikke har noen til å hjelpe oss at hver og en må være rigget til å være sjefer i eget liv. Det er det som gir den enkelte et godt liv. Bonusen er at det gir oss en god kommune å bo i når folkehelsa er god.

App-lansering på Mearrasiida

App -lansering.jpg

Fredag 3. mai hadde jeg den gleden å delta på lanseringen av to samiske app’er som Mearrasiida har jobbet med. Den ene har tema båtliv og heter Fanas. Den andre, Mearra, er mer generell og tar for seg ord og uttrykk knyttet til vær og vind og fjorden. Begge er gratis og kan lastes ned på din App-butikk. Dette er både morsomt og viktig for å tilgjengeliggjøre det samiske språket. Godt jobba, jeg ser frem til å følge med på nye prosjekter fremover!

Skarvbergtunnellen

Mandag 29. april var ordfører Kristina Hansen i Nordkapp og jeg invitert til en markering av oppstarten av arbeidet med Skarvbergtunnellen. Det ble en hyggelig seanse, og det var godt å se med egne øyne at arbeidet nå er i full gang.

Skarvberget.jpg

Lykke til med åpningen. Vi gleder oss til tunnellen er ferdig!

Neste uke

Neste uke står i Porsangerfjordens tegn. Vi har kommunestyre tirsdag, der Hans Kristian Strand vil presentere mulighetsstudien for Porsangerfjorden 2.0. Torsdag får vi besøk av blant annet Fiskeridirektoratet til et drøftingsmøte for å berede grunnen for å få til et samarbeid om en bærekraftig forvaltning av Porsangerfjorden til generasjonene som kommer etter oss.  

De øvrige sakene til kommunestyret finner du her.