Å fly når været er så fantastisk som det var tirsdag, er en sann glede. Finnmark utfolder seg og du kan se hver fjord og hvert fjell, for et påfyll og motivasjon. Takk til widerøe's piloter og crew som gir oss disse vakre opplevelsene på lag med værgudene :)

Fotballsesongen er i gang, og jeg gratulerer PIL med 2-0 seier og over Nordlys fredag. Damene i 2. divisjon debuterte mot TUIL lørdag og jeg gratulerer også dem med uavgjort og 1-1 i resultat. Godt jobba begge, i årets første kamper! Heia PIL!!!!

Fotballsesongen i gang.jpg

Arbeidet med demens i Porsanger

Så til lørdagens møte. Jeg ble invitert til Nasjonalforeningens åpne møte om demens, og sa litt om Porsanger kommunes arbeid. Kommunestyret vedtok i fjor en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen om å delta i arbeidet med å bli en demensvennlig kommune. Stadig flere mennesker blir demente og dette er en av de store utfordringene våre som samfunn, å ivareta både de som blir syke og de pårørende. 

Her i Porsanger arrangerte kommunen kurs for pårørende i fjor vinter. Når engasjerte mennesker møtes skjer gjerne mer i kjølvannet, og her ble det etablert et lokallag; Porsanger demensforening. Norge er heldigvis orientert på en måte som gjør storsamfunnet i stand til å ta ansvar for de store, viktige tingene som helse, omsorg og oppvekst. Det vil likevel alltid være grenseganger for hvor store ressurser en klarer å stille opp med, da behovene endrer seg og øker. Derfor er det frivillige engasjementet så viktig. Vi trenger interesseorganisasjoner som kan trykke på når ting ikke fungerer og samtidig være en samarbeidspart for kommunens arbeid. Jeg heier på de frivillige. 

De frivillige kan aldri bære det store ansvaret. Derfor var det viktig at kommunestyret gjorde et aktivt valg på å sette demens på dagsorden gjennom avtalen med nasjonalforeningen. Så stiller mange spørsmålet; hva har skjedd? 

  • I løpet av våren vil demensteamet invitere bedrifter og øvrig servicenæring til kurs, og jeg håper flest mulig av de som driver med handel og service benytter seg av tilbudet, slik at vi får hevet kompetansen til samfunnet rundt de demente. 
  • Vi har flere ansatte som tar videreutdanning innenfor demens. 
  • Demensteamet jobber systematisk, og deres rapport for 2017 kan du lese her. Den er satt opp som referatsak til neste møte i sektorstyre for helse- og omsorg. 

Helge Ovanger holdt innlegget om Nasjonalforeningen og universell utforming, og jeg synes han sa det utrolig fint: "Enhver reise starter med ett skritt." Vi er langt fra i mål, men har tatt noen viktige skritt i retning demensvennlig samfunn. Vi har masse arbeid foran oss, og jeg er like utålmodig som de pårørende for å få på plass et skikkelig dagtilbud. Sammen kan vi fortsette reisen og tar vi ett skritt om gangen, er det god sjans for at vi lykkes.

Felles fylkesmøte KS

Fiskeri og havbruk, helse og regionreform var tema på felles nordnorsk fylkesmøte onsdag og torsdag denne uka. det ble et godt møte med gode uttalelser, og kjekt å være på besøk i ordførerkollega Ida Pinneørd sin by, Bodø, som søker om å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024. ​

Felles fylkesmøte vedtok uttalelser om fiskerihavner, nordnorsk samarbeid, utdanning der folk bor, bedre balanse mellom vekst og vern og sjarkflåtens rolle i et fremtidig kvotesystem. 

Uttalelsene finner du her. 

Arbeiderpartiets dristriktsutvalg

Mandag og tirsdag var jeg i Kirkenes, sammen med resten av Arbeiderpartiets distriktsutvalg. For meg er det viktig med at landet vårt har en best mulig politikk som favner om at folk skal bo og arbeide i hele landet. Da er det viktig med en god fiskeripolitikk, landbrukspolitikk, næringspolitikk, god kommuneøkonomi, etc. Distriktispolitikk handler nettopp om det, politikk på mange ulike områder.

Bredbånd var ett av temaene som ble løftet inn, sammen med 420 kv linja, en fiskeripolitikk for fremtiden, arktisk matproduksjon, reindrift, mv. Vi møtte også Ola Johansen som er bonde i Pasvikdalen og mister mulighet til å utvikle gården i tråd med den teknologiske utviklingen som går uten tilstrekkelig fiberutbygging. Beredskapen beskriver han også som kritisk. Da telefonnett og strømnett ble bygd ut var det ikke snakk om hvem som skulle få, nettene ble bygd ut i hele landet. det må vi sørge for også når det gjelder bredbånd i et samfunn som satser på digitale løsninger for innbyggerne. 

Les mer hos siste.no.

Det ble også et innslag på NRK Finnmark, sjekk ut kapittel 8. 

I dag opplever jeg at reformene kommer som perler på en snor på ulike sektorområder uten å ta høyde for en helhetlig ivaretakelse av interessene vi har for å bygge hele landet. Det er forstemmende at næringslivet i ditriktene i Troms og Finnmark har hatt en kraftig vekst på linje med veksten i Tromsø og Alta, mens det i offentlig sektor i distriktene er en nedgang. Så vil noen si at det er bra at næringslivsveksten øker, og det er jeg enig i. Men så er det altså også slik at nærinsglivet får et større gunnlag for utvikling der offentlige arbeidsplasser etableres. Ergo er det byene som vil bli vinnerne i fremtida. 

demografiens forbannelse.jpg

Bildet er hentet fra presentasjonen til Sveinung Eikeland: "Demografiens forbannelse", som han holdt til distriktsutvalget. 

Neste uke

Mandag får vi besøk av reislivsaktører fra Inari kommune i Finland. De skal møte våre reiselivsaktører sammen med Porsanger kommune, som fasiliterer det. Tirsdag er det representantskap i IKA Finnmark i Vadsø. Onsdag møter jeg tre unge jenter som ønsker seg ungdomsklubb og på kvelden har vi fagbrevutdeling. 

Mandag er det sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk. Tirsdag er det sektorstyre for helse og omsorg. Onsdag er det sektorstyre for oppvekst og kultur. Torsdag har vi formannskap. Sakene finner du ved å gå inn på møteplanen på Porsanger kommunes nettside. 

Da gjenstår å ønske en fortreffelig helg og strålende neste uke :)