A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Ingressfoto: Flotte premier for den som deltar på årets ordførertur, folkevalgtopplæringen 2.9 med prosessleder Jonny Solsvik, tidligere ordfører i Andøy og kakefest hos Fred Persen og M3 Cargo som har passert 100 mill i omsetning i dag.

Ordførers ukeslutt 4. september 2020

Jeg har kommet til den konklusjon at det er riktig å ta opp skriving av ukeslutter, i ei tid vi vet blir krevende for oss. Og jeg vil starte med det siste først, gårsdagens kommunestyre og noen tanker om den pågående diskusjonen om kommuneøkonomi.

Aller først vil jeg benytte anledningen til å gratulere Fred Persen og M3 Cargo som har omsatt tjenester for mer enn 100 mill kroner hittil i år! Jeg var invitert på kakefest, en hyggelig anledning til å oppdatere meg litt på det som rører seg i næringslivet vårt. Transport og logistikk er en næring i vekst i Porsanger, med base i Lakselv. 

Om kommunestyret 3. september, forsvarets oppbygging og økonomistyring

Innledningsvis hadde vi et digitalt dialogmøte med fylkesmannen om ROBEK-oppfølging. Dette var en nyttig gjennomgang av våre forpliktelser og status for Porsanger kommunes arbeid med en tiltaksplan for å få økonomien i balanse.

Kommunestyret blir etter hvert lagt ut i opptak på Kommune-TV.

Sakene behandlet i kommunestyret finner du her. Protokollen blir publisert når den er klar. 

det ble også orienterom status for kommuneplan. Informasjon om arbeidet finner du her. 

Etter lunsj holdt Tomas Beck, den nye sjefen i Finnmark Landforsvar, en innledning om status for oppbyggingen på Porsangmoen, som er forsert og dermed også godt i gang. Han fremhevet det militær-sivile samarbeidet som viktig, og direkteruta ble blant annet nevnt som en direkte konsekvens av at forsvaret har jobbet knallhardt for å dekke sitt behov. Forsvarsbygg har også bestilt 25 boliger, og det antas at flere vil komme. Tidligere denne uka var det oppstartsmøte i det fylkeskommunale leverandørutviklingsprosjektet som skal hjelpe næringslivet i hele regionen å levere varer og tjenester til forsvarets behov. Det aller viktigste nå er et det settes av penger i statsbudsjettet, så bo- og arbeidsforhold blir til å leve med for de som skal jobbe i Porsangerbataljonen og Finnmark Landforsvar.

Selv om den økonomiske situasjonen er krevende, og vi har underskudd fra tidligere år som skal dekkes inn, har vi altså mye positivt å se frem til.

Jeg har lest kommentarer på Facebook om manglende økonomistyring i Porsanger kommune, og jeg ser at motstanderne i kommunestyret prøver seg på å forklare den politiske virkeligheten på en måte jeg ikke kjenner meg igjen i.

Årsaken til at vi har opparbeidet oss et underskudd over flere år, er mangesidig, men fellesnevneren er uforutsette utgifter som en i budsjettarbeidet ikke har tatt høyde for. For eksempel økte fastlegekrisa kostnadene våre til vikarer og lønn i 2017 og 2018. I 2018 ryddet vi også opp i VAR-området (selvkost), et forsømt område over tid. Dette ga oss merkostnader på driftsbudsjettet. Økonomisk sosialhjelp og barnevern er blant områdene som ga oss økte kostnader i 2019.

I år er korona og flom medvirkende årsaker til et antatt merforbruk, sammen med blant annet endringer i ressurskrevende brukere og barnevern. Parallelt med dette skal vi levere vi på nye oppgaver som pedagognorm i barnehage og skole, mv, som det heller ikke følger ekstra midler med. Bildet er altså mer nyansert, og problemet er etter mitt skjønn at marginene blir for knappe når budsjettene vedtas og prioriteringen gjøres.

I forlengelsen av dette er det riktig å opplyse om at det er innført streng kostnadskontroll og kommunedirektøren og hennes folk har høyt fokus på å jobbe konstruktivt sammen med kommunestyret for både å finne inndekning av tidligere års underskudd og å redusere utgiftsnivået i kommunen slik at de stemmer med inntektene. En forbedring av driftsresultatet fra 2018 til 2019 på 5% bekrefter dette bildet.

Oppsummert blir det ikke feil å si at det er ekstra krevende å også skulle handtere nye oppgaver, uforutsette hendelser og et tøft ordskifte når vi står i omstilling. Det er ikke tvil om at det stiller kommunen i et dårlig lys når noen prøver seg på å gi et annet bilde av virkeligheten enn det som er sant. Min aller største bekymring er om de flinke folkene som går på jobb til beste for innbyggerne i Porsanger, en dag ikke orker mer.  

Folkevalgtopplæring 2. september

Onsdag hadde vi en flott dag med folkevalgtopplæring, med mange gode refleksjoner rundt folkevalgtes rolle opp mot kommunedirektørens ansvarsområder og etiske dilemmaer som oppstår i debatten. Prosessleder Jonny Solsvik, som har flere tiårs erfaring som politiker for Høyre, både lokalt som ordfører og regionalt og nasjonalt i ulike verv gjennom årene.

Ordskiftet i Porsanger er tøft, og konfliktlinjene er hardt både i det lokale mediebildet og på sosiale medier. Jeg vil oppfordre alle, både folkevalgte og andre som er engasjert i samfunnet, om at vi respekterer hverandre, og spesielt mener jeg media har et ekstra ansvar for hva de velger ut som overskrifter og ingress i saker som har flere sider. Dette var ett av temaene på folkevalgtdagen, jeg mener oppriktig at vi må snakke mer om hvordan vi behandler hverandre i tøffe ordskifter. Vi er avhengig av et anstendig arbeidsklima for å beholde folk og rekruttere nye til lokaldemokratiet! 

Lokaldemokratiet er skjørt og viktig, og vi har alle et ansvar for å bidra til en anstendig debatt, basert på fakta og ikke omskrivinger og tolkninger. Dette håper jeg blir rammeverket for ordskiftet i tida som kommer, og jeg håper alle partier i kommunestyret, ansatte og innbyggere vil bidra til at vi kommer gjennom ei krevende tid til beste for Porsangers befolkning, både ung og gammel.

Neste uke

Kulturminneuka starter i morgen, lørdag, og første arrangement ut som ordføreren skal være med på, er åpning av grillhytta ved Kjæsvann. Søndag er det ordførertur som en del av Finnmark Friluftsråd sitt initiativ, der Stabbursnes naturhus også i år fasiliterer turen, denne gang kombinert med en kulturminnevandring i Stabbursdalen. Sjekk ingressbildet med flotte premier fra Finnmark Friluftsråd! Torsdag og fredag deltar jeg på fylkesstyremøte i KS, som denne gangen arrangeres her i Lakselv.