A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Veiskilt klemetstad

Beboere bl.a. til Klemetstad får ny adresse fra 10. desember.

Over 600 eiendommer i Porsanger får nå ny adresse

Nå får over 600 boligeiere og bedrifter brev fra Porsanger kommune med tildeling av ny adresse.  Denne adressen vil gjelde fra 10. desember 2019.  Bakgrunnen er at Porsanger kommunestyre i møte 28.03.2019 har vedtatt å tildele nye navn på veier og gater. I denne omgangen er det Lakselv og omegn som tildeles ny adresse.  Adresseprosjektet går videre og de øvrige delene vil følge i løpet av 2020. Gatenavn skilt vil ikke komme opp nå i 2019, men kommunen tar sikte på at dette arbeidet skal starte i 2020.

Adressen gjøres gjeldende fra 10. desember 2019

Adressen registreres i matrikkelen (Norges offisielle register for adresser, bygg og eiendommer) og blir dermed også offentlig tilgjengelig fra denne datoen. I denne omgangen er det Lakselv området som får ny adressetildeling.  Dette gjelder fra Lakselv bru via Banak sentrum og opp til Skoganvarre. Dette vil også gjelde i stor grad alle tilførselsveier til E6 og veien mot Skoganvarre.  Noen unntak er det, bl.a. Ildskogmoen øst for E6, Porsangmoen, Gaggaområdet.

Hva må så huseieren gjøre?

Når adressen nå blir gjeldende må huseier sørge for å sette opp husnummerskilt og ikke minst gi beskjed til sine kontakter om den nye adressen. Kommunen vil også oppdatere sine registre fortløpende.  Husnummerskiltet skal være godt synlig, skiltet må synes fra veien og også i mørket.  

Hvordan informere kontakter om den nye adressen?

Posten får de nye adressen direkte fra matrikkelen, så her trenger en ikke melde omadressering. Folkeregistreret vil automatisk oppdatere riktig adresse på deg.  Dersom huseier eller andre har firma registrert så vil ikke firmaets adresse bli endret automatisk.  Dette betyr at det må sendes inn en registermelding til Brønnøysundregistrene hvor den nye adressen oppgis.

Klageadgang på vedtaket om adressetildeling.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker fra eier har fått melding om adressevedtaket.  En kan ikke klage på fastsettelsen av veinavnet, men det vil være mulighet for å klage på hvilken vei eller lignende bygningen eller eiendommen skal ha adresse til eller feil tildelt adressenummer.  Klageadgangen er nærmere omtalt i matrikkelloven §46 og matrikkelforskriften §22,

Hvordan har en kommet til nummereringen.

Ved tildeling av eksakt adresse så benyttes følgende systematikk.  Feks.Ildskogveien 260, denne er 2,6 km. fra starten av veien.  Samme prinsippet gjelder også de øvrige veiene.

Her finner du oversikt over de gatenavnene som er ny og gjelder fra 10.12.2019