A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Pågående nedtapping av Gaggavann

Luostejok kraftlag forbereder arbeidet med utskifting av eksisterende rørgate ved Gaggavann. De er derfor nødt til å redusere vannstanden i forkant av arbeidet. Brukerne av gaggavann kan derfor forvente andre isforhold enn normalt i år.

 

 

Kraftlaget informerer om at Gaggavann vil være nedtappet til 1 meter under laveste tillatte vannstand i perioden 1. april til 15.mai.  Dette vil medføre at isen vil bli presset ekstra mye opp over grunner og skjær, og det kan oppstå ekstra store sprekkdannelser i isen i disse områdene. Vi ber derfor om at de som bruker Gagga som ferdselsåre er oppmerksomme på dette, og følger oppmerkede snøscooterløyper. Isen vil for øvrig ha normal bæreevne selv om vannet er nedtappet. Det settes opp varselsskilt der snøscooterløypene kommer inn på Gaggavann.

Is-situasjonen ved Gaggavann følges nøye med tanke på sikkerhet for de som ferdes på isen. Det vil derfor komme mer informasjon fortløpende. Vi ber folk være oppmerksomme, og å følge med på kommunens nettside og andre media, samt skilting og merking i terrenget.  

 

 

Tips en venn Skriv ut