A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Pålegg om å flytte rein ut av Oldereidneset

Reinbeitedistrikt 14a har fått pålegg om å flytte ut sine rein av Oldereidenset i Porsanger innen 9.mai 2017.

Pålegget er fattet av Fylkesmannen i Finnmark i brev av 05.05.2017.