A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
bilde til avis

Påskehilsen fra Finnmark landforsvar

Informasjon fra Sjef Finnmark landforsvar (FLF) og Plasskommandant ved Porsangmoen i anledning Corona-situasjonen.

Som alle andre i Norge, er også vi ved Porsangmoen påvirket av Corona-pandemien. Vi tar situasjonen på aller høyeste alvor, og både ledelsen i Hæren og ved GP har iverksatt tiltak for å redusere smitte. Dette for å opprettholde vår operative evne, men også for å ikke belaste det sivile samfunn og helsevesen unødvendig.

Siden uke 10 har vi innført strenge restriksjoner på våre soldater og befal sin bevegelsesfrihet. Med innskjerpet hygienekrav og spredning på våre avdelinger kan alt tyde på at vi har lyktes med tiltakene. Vi forholder oss både til de nasjonale og de lokale føringene. Tiltakene blir løpende vurdert. Og vi senker ikke skuldrene nå.

Som kanskje mange ser er det for oss i Forsvaret vanskelig å følge de nasjonale bestemmelsene om ikke å være flere enn 5 i samme gruppe. Vår infrastruktur medfører at våre soldater bor på 6-8 mannsrom, og opptil 30-40 deler på sanitæranleggene. Dette innebærer at vi ikke kan begrense nærkontakt til færre enn 30-40. For oss på GP blir dette nærmest å betrakte som familien. Derfor vil dere kunne se mannskaper og befal som kanskje overstiger føringene på ikke flere enn 5 i samlet gruppe.

Vi har begrenset hyppigheten av butikkbesøk i Lakselv, men noen besøk blir det allikevel. Dessuten så støtter vi våre lokale butikker, og det er noe vi ønsker. Sammen med reiserestriksjoner vil dere gjennom påsken erfare et større innslag av militært personell i og rundt Porsangmoen enn det som er vanlig. Utdanning, øving og fysisk trening gjennomføres, men etter risikovurderinger, og uten å blande allerede etablerte grupper.

Våre tiltak og fokus, er og blir fremover i tid, opprettholdelse av vår operative evne og redusere smitterisikoen, slik at vi kan yte bistand til det sivile samfunn hvis det kreves.

Så lar vi været og sola styre oss i noen grad ift. vår aktivitet i påsken.

Riktig god påske til dere alle, i en spesiell tid der vi alle må ta ansvar, og spesielt vi som jobber i en beredskapsorganisasjon.

 

Jørn Erik Berntsen

Oberst

Sjef FLF og Plasskommandant ved GP