A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
info_100x97

Dál mis leat

Poastalisttut Interneahtas

Porsáŋggu gielddas leat dál almmuhan poastalisttuid Interneahtas. Earret poastalisttuid gávnnat maid gielddastivrra gohččumiid ja čoahkkingirjjiid. Maŋŋá biddjojit eará ráđit ja lávdegottit maid.

Porsanger kommune ønsker å være brukervennlig og informativ ovenfor befolkningen ved å være tilgjengelig på Internett. Vi kan tilby bl.a. postjournalen og innkallinger/referater fra kommunestyret i kommunens offentlige journal.

Postjournal
Porsanger kommunes offentlige postjournal inneholder all inn og utgående korrespondanse som blir journalført i kommunens sak/arkiv system.  Journalen vil normalt være tilgjengelig tre arbeidsdager etter at inn- og utgående brev er registrert.
 
Journalen inneholder også korrespondanse som er underlagt taushetsplikt i lov eller medhold av lov.. Det skal ikke røpes personopplysninger i journalen, men etter offentlighetsloven har publikum krav på å få vite hva saken omhandler, men ikke hvem som er part eller involvert i saken. Det er disse opplysningene som vil være sladdet med stjerne *** i journalen.
 
Ønsker du innsyn i dokumenter, kan du be om å få kopi av dokumentene på e-post. Dette gjøres ved å sende inn e-post til postmottaket i kommunen. Du kan også møte opp perosnlig på Rådhuset og be om innsyn. Møter du opp kan du bli bedt om legitimasjon.
 
Klikk her for å bestille innsyn i sak/dokument.

Politikk
I oversikt over politiske råd og utvalg vil du få frem innkallinger, innstillinger og referater. Disse behøver du ikke bestille, med mindre de er unntatt offentlighet.

E-postadresse Postmottaket: postmottak@porsanger.kommune.no

Tips en venn Skriv ut